Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 10.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygeværet fortsetter og den ustabile situasjonen vedvarer pga svake lag i snødekket. Snødekket er komplekst, med flere svake lag og store lokale forskjeller. Det er lett for en skiløper å løse ut middels store skred i den ferske fokksnøen og naturlige utløst flakskred er mulig der det kommer mye nedbør utover kvelden og natten. Vær spesielt oppmerksom i områder der fokksnøen ligger på et svakt lag av kantkorn. Vedvarende svake lag dypere i snødekket kan påvirkes der flakene er tynne og/eller myke. Fjernutløsning er mulig og i noen heng kan skredene bli store. Områder der bygene treffer og der det har kommet mest snø de siste dagene er mest utsatt.
Snøbyger siste døgn har gitt et lite påfyll av nysnø, men det er store lokale variasjoner i regionen. Vind fra nordvest har flyttet nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak. I skogen og i lune formasjoner er snøen ubunden. Før den siste snøen var det mest fokksnø i skjermede vest- og nordvendte leområder.
Det finnes flere svake lag av kantkorn i snødekket, både under den ferske fokksnøen, under eldre fokksnøflak og i forbindelse med skarelag. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av kantkornlaget under den ferske fokksnøen. Kantkornlaget under skaren er derimot velutviklet og har stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning.
Tirsdag er det rapportert om stort naturlig utløst skred i østvendt himmelretning i Tamok.
I helgen ble det rapportert drønn og fersk vindtransportert snø flere steder i regionen.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-17 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 - 12 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-17 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu / Indre Troms

Snø

10.02.2021 kl. 12:00

878 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP8@35cmQ1

CTM15@35cmQ1

Vær

Snø 13 °C 3 m/s fra N ↓

Snøprofil

15 cm F PP, 20 cm 1F RG, 0,5 cm F PP, 2 cm I MFcr, 27,5 cm P/K- RGwp, 2 cm I MFcr, 110 cm P/K MF, 3 cm 4F FC 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 254818

Indre Troms / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 12:26

1355 moh

Marius (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius
ObsID: 254348

Indre Troms / Hattavarre, Tamok, Indre Troms

Snø

09.02.2021 kl. 11:09

1115 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre østside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, S. Over 1100 moh Observert selvutløst flakskred både mot øst og sør, se bilder

ObsID: 254338

Indre Troms / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 10:53

1323 moh

Marius (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius Kommentar:  300-400m bredt skred i hattavarre
ObsID: 254335

Indre Troms / Målselv

Snø

07.02.2021 kl. 16:21

469 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Det er et godt utviklet kantkornlag i store deler av regionen. Det er ikke observert snøfokk i dag og lite dannelse av fersk fokksnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert noen faretegn i denne delen av regionen i dag. Et godt utviklet kantkornlag er utbredt i store deler av regionen. Det er mulig å fjernutløse skred der snødekket er tynt. Noe nysnø neste døgn og noe vind i høyden vil føre til pålagring av fokksnø i lenheng sørlig eksposisjoner og vil kunne føre til svake lag i fokksnøen, samt pålagring av fokksnø oppå vedvarende svakt lag av kantkorn. Lave temperaturer vil føre til fortsatt utvikling av kantkorn i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP3@32cmQ2 Middels det er et godt utviklet kantkorn lag under skare/fokksnø. Under kantkornlaget er det et hardt glatt lag.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er kommet ca 10 cm nysnø i fjellet siste døgn. Fortsatt lite snø i fjellet. Under nysnøen er det stedvis et tynt skare/islag med et godt utviklet kantkornlag under.

Vær

Snø -7 °C 2 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Ikke observert fersk vindtransportert snø i dette området i dag

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm D, 25 cm 1F MF 1 mm D, 8 cm F FC 2 mm D, 42 cm P MF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254106

Indre Troms / Balsfjord

Snø

07.02.2021 kl. 10:48

329 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Sjufjellet via normalveien
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Leområde med løssnø.over en og en halv m dyp

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulighet for små skred leområder mot sør og vest i nysnøflak over løsere snø, liten tilleggsbelastning. Mulighet for store skred om det legger seg fonner over skarelag med kantkorn under, mulighet for fjernutløsning Økende skredfare ved økende nedbør og vind Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM13@20cmQ3 God

Snødekke

225 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vekslende myk skare, hardføyket snø med bølger, myk dels dyp løssnø i leområder / lommer. Krevende skiføre i fjellet. Observert usedvanlig mye fokksne / skavl mot vest på toppryggen av Sjufjellet, en gammel bruddkant på ca 1 m mot vest. Svært uvanlig. Snødybde gjelder på ca 900 moh på stedet jeg grov profil. Nede i dalen er det ca 40 cm.

Vær

Snø 3 °C 6 m/s 100% skyer Vindkast fra nø og lette snøbyger i fjellet Får ikke registrert minusgrader i rubrikken for temp. Det er minus 3, ikke plussgrader som det framkommer over

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Myke fonner av løssnø i leområder mot sør. Varierende tykkelse, men observert fra 30 cm til nesten 2 meter dype. Ingen instabilitet observert.

Snøprofil

15 cm F PP D, 3 cm 1F RG, 3 cm 4F PP, 25 cm K RG, 5 cm 1F RG, 15 cm 4F-1F RG/RGxf, 7 cm P RG/RGxf, 3 cm 1F FC, 40 cm P MFcr 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofilen ble gravd på ca 900 moh ø eksp, langs normalveien. Det var 225 cm snø på stedet.

ObsID: 254015

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org