Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 07.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt snøbyger, kombinert med vind, danner ferske fokksnøflak i leheng. Fokksnøflakene øker gradvis i størrelse og utbredelse. Noen steder kan fokksnøen ligge på nedføyket kantkorn eller rim. Her kan det være lett å løse ut middels store skred. Det vil også være mulig å løse ut skred innad i den ustabile fokksnøen. Områder der bygene treffer, og der det har kommet mest snø den siste uken, er mest utsatt. Vær spesielt oppmerksom i skoggrensen der mengden fokksnø antas å være størst. Dypere i snødekket, under hard fokksnø og/eller skare finnes det et svakt lag av kantkorn. Dette kantkornlaget kan være mulig å påvirke der snødekket er tynt. I noen få heng kan skredene bli store.
Den siste uken har snøbyger gitt litt nysnø i regionen. Det har kommet mest snø i nordlige deler av regionen. Vind i bygene har dannet fokksnøflak av varierende hardhet mot vest og sør. Ellers er snøoverflaten vindpåvirket, og består av hard fokksnø eller isete skare. Over tregrensen er det områder med avblåste rabber, rygger og eksponert terreng.
Observasjoner fredag viser at svake lag i snødekket har god forplantningsevne,
Torsdag ble det observert overflaterim sør i regionen.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-13 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær gir lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

07.02.2021 kl. 16:21

469 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Vær

Snø -7 °C 2 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert noen faretegn i denne delen av regionen i dag. Et godt utviklet kantkornlag er utbredt i store deler av regionen. Det er mulig å fjernutløse skred der snødekket er tynt. Noe nysnø neste døgn og noe vind i høyden vil føre til pålagring av fokksnø i lenheng sørlig eksposisjoner og vil kunne føre til svake lag i fokksnøen, samt pålagring av fokksnø oppå vedvarende svakt lag av kantkorn. Lave temperaturer vil føre til fortsatt utvikling av kantkorn i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP3@32cmQ2 Middels det er et godt utviklet kantkorn lag under skare/fokksnø. Under kantkornlaget er det et hardt glatt lag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ikke observert fersk vindtransportert snø i dette området i dag

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er kommet ca 10 cm nysnø i fjellet siste døgn. Fortsatt lite snø i fjellet. Under nysnøen er det stedvis et tynt skare/islag med et godt utviklet kantkornlag under.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Det er et godt utviklet kantkornlag i store deler av regionen. Det er ikke observert snøfokk i dag og lite dannelse av fersk fokksnø

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm D, 25 cm 1F MF 1 mm D, 8 cm F FC 2 mm D, 42 cm P MF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254106

Indre Troms / Balsfjord

Snø

07.02.2021 kl. 10:48

329 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Sjufjellet via normalveien
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Leområde med løssnø.over en og en halv m dyp

Vær

Snø 3 °C 6 m/s 100% skyer Vindkast fra nø og lette snøbyger i fjellet Får ikke registrert minusgrader i rubrikken for temp. Det er minus 3, ikke plussgrader som det framkommer over

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulighet for små skred leområder mot sør og vest i nysnøflak over løsere snø, liten tilleggsbelastning. Mulighet for store skred om det legger seg fonner over skarelag med kantkorn under, mulighet for fjernutløsning Økende skredfare ved økende nedbør og vind Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM13@20cmQ3 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Myke fonner av løssnø i leområder mot sør. Varierende tykkelse, men observert fra 30 cm til nesten 2 meter dype. Ingen instabilitet observert.

Snødekke

225 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vekslende myk skare, hardføyket snø med bølger, myk dels dyp løssnø i leområder / lommer. Krevende skiføre i fjellet. Observert usedvanlig mye fokksne / skavl mot vest på toppryggen av Sjufjellet, en gammel bruddkant på ca 1 m mot vest. Svært uvanlig. Snødybde gjelder på ca 900 moh på stedet jeg grov profil. Nede i dalen er det ca 40 cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V

Snøprofil

15 cm F PP D, 3 cm 1F RG, 3 cm 4F PP, 25 cm K RG, 5 cm 1F RG, 15 cm 4F-1F RG/RGxf, 7 cm P RG/RGxf, 3 cm 1F FC, 40 cm P MFcr 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofilen ble gravd på ca 900 moh ø eksp, langs normalveien. Det var 225 cm snø på stedet.

ObsID: 254015

Indre Troms / Balsfjord

Snø

06.02.2021 kl. 12:30

911 moh

OliverB (Ukjent)

Skredfarevurdering

Oppsamling av vindtransportert snø på sør sider. Mye ny lett og tørr snø. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall

Snødekke

50 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ingen "snøsole" i snølaget som gjorde at skien gikk gjennom løssnøen snøen og straff stein nedover.

ObsID: 253891

Indre Troms / Bardu

Snø

05.02.2021 kl. 17:46

910 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTPV
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildene viser godt utviklede kantkorn

Vær

Snø -12 °C 0 m/s 100% skyer stille kalt vær, skyet, tåke i fjellet. Lette snøbyger

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt lite snø i terrenget i denne delen av regionen. Det er et godt utviklet kantkornlag i store deler av denne delen av regionen. Kantkornlaget ligger stedvis under et hardt lag av fokksnø. Stedvis ligger det noe fokksnø med dårlig binding til glatt, hardt underlag av hard skare/hard fokksnø. Fjernutløsning av skred kan være mulig der vedvarende svakt lag av kantkorn kan påvirkes ved et tynt/ mykt overliggend lag. Fortsatt kaldt vær tilsier at utviklingen av kantkorn vil fortsette. Litt snø de neste døgn vil ikke gi noen vesentlig endring av snødekket. Det er ikke observert overflaterim i dag, men klart kaldt vær over helgen vil kunne føre til gode forhold for dannelse av overflaterim. Ved et fremtidig større snøfall vil det vedvarende svake laget av kantkorn bli et skredproblem i store deler områder. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTPV@16cmQ2 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er ikke observert noen faretegn i denne delen av regionen i dag

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr generelt lite snø i fjellet. Under 400moh er det nesten ikke snø i denne delen av regionen. Over tregrensen er det store områder med avblåste rabber, rygger og eksponert terreng. Mye oppstikkende stein og hard snøoverflate ifa skare/hard vindpåvirket snø. Over tregrensen der snødekket er hard over vedvarende svakt lag av kantkorn hører man en tydelig hul lyd i snødekket, uten at det oppstår visuelle faretegn eller drønn i snøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Det er et vedvarende svakt lag av kantkorn som er utbredt over store deler av terrenget i denne delen av regionen. Det overliggende laget er hardt og det er stort sett vanskelig å komme gjennom det overliggende harde laget og påvirke det svake laget, men ved brudd er det svake laget meget potent og det kolapser lett.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert noen skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm D, 12 cm K RG 0 mm D, 11 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253720

Indre Troms / Bardu

Snø

04.02.2021 kl. 12:36

590 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Overflate rim, små krystaller. Kan bli vanskelig og gjenkjenne dersom de blir nedføyket. Kan potensielt bli et problem spesielle i overgang til skogband da det er her det er mest utbredt Vind kan ødelegge disse dersom det kommer lite nedbør. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

0 cm nysnø Rim på hardt underlag Overflate rim. Ligger på 3/5 cm nysnø med hard underlag overskogbandet. Ligger på mykt underlag i skogbandet . Finnes over større områder. Kan tenkes at de er noe vindpåvirket i høyden da det finnes mindre løs snø i høyden etter siste snøfall

ObsID: 253556

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org