Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 05.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i snødekket. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte snøbyger kombinert med litt vind fører til at pålagringen av fokksnøflak i enkelte leheng fortsetter. Disse kan det være lett for en skiløper å løse ut. Vær oppmerksom på at både disse flakene og eldre fokksnøflak kan ligge over vedvarende svake lag av kantkorn. Dette skredproblemet kan være tilstede i mange himmelretninger. Vær spesielt oppmerksom i overgangen mellom skog og høyfjell der mengden fokksnø antas å være størst. Fjernutløsning av skred i disse lagene er mulig. Dersom det i deler av regionen kommer mer snø enn varslet, vil man kunne få ustabile fokksnøflak i flere lesider og skredfaren kan øke ytterligere.
Kraftig vind fra øst i midten av januar satte sitt preg på snødekket i regionen. Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med meget harde lag av fokksnø og isete skare. Generelt er det lite snø og tynt snødekke, men det finnes områder med sammenhengende større snøfelt. Det ligger noe mer snø i indre strøk mot Sverige. De siste dagene har det kommet noen få cm nysnø og denne er stedvis blåst inn i leheng mot vest og sør.
Fokksnøen ligger over et svakt lag av kantkorn. Det er også kantkornlag flere steder i eldre snødekke over og under skarelag.
Tirsdag ble det observert skytende sprekker i fersk vindtransportert snø ved Myrefjellet.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-12 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

05.02.2021 kl. 17:46

910 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTPV
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildene viser godt utviklede kantkorn

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er ikke observert noen faretegn i denne delen av regionen i dag

Tester

ECTPV@16cmQ2 Middels

Vær

Snø -12 °C 0 m/s 100% skyer stille kalt vær, skyet, tåke i fjellet. Lette snøbyger

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr generelt lite snø i fjellet. Under 400moh er det nesten ikke snø i denne delen av regionen. Over tregrensen er det store områder med avblåste rabber, rygger og eksponert terreng. Mye oppstikkende stein og hard snøoverflate ifa skare/hard vindpåvirket snø. Over tregrensen der snødekket er hard over vedvarende svakt lag av kantkorn hører man en tydelig hul lyd i snødekket, uten at det oppstår visuelle faretegn eller drønn i snøen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt lite snø i terrenget i denne delen av regionen. Det er et godt utviklet kantkornlag i store deler av denne delen av regionen. Kantkornlaget ligger stedvis under et hardt lag av fokksnø. Stedvis ligger det noe fokksnø med dårlig binding til glatt, hardt underlag av hard skare/hard fokksnø. Fjernutløsning av skred kan være mulig der vedvarende svakt lag av kantkorn kan påvirkes ved et tynt/ mykt overliggend lag. Fortsatt kaldt vær tilsier at utviklingen av kantkorn vil fortsette. Litt snø de neste døgn vil ikke gi noen vesentlig endring av snødekket. Det er ikke observert overflaterim i dag, men klart kaldt vær over helgen vil kunne føre til gode forhold for dannelse av overflaterim. Ved et fremtidig større snøfall vil det vedvarende svake laget av kantkorn bli et skredproblem i store deler områder. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Det er et vedvarende svakt lag av kantkorn som er utbredt over store deler av terrenget i denne delen av regionen. Det overliggende laget er hardt og det er stort sett vanskelig å komme gjennom det overliggende harde laget og påvirke det svake laget, men ved brudd er det svake laget meget potent og det kolapser lett.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert noen skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm D, 12 cm K RG 0 mm D, 11 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253720

Indre Troms / Bardu

Snø

04.02.2021 kl. 12:36

590 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Snødekke

0 cm nysnø Rim på hardt underlag Overflate rim. Ligger på 3/5 cm nysnø med hard underlag overskogbandet. Ligger på mykt underlag i skogbandet . Finnes over større områder. Kan tenkes at de er noe vindpåvirket i høyden da det finnes mindre løs snø i høyden etter siste snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Overflate rim, små krystaller. Kan bli vanskelig og gjenkjenne dersom de blir nedføyket. Kan potensielt bli et problem spesielle i overgang til skogband da det er her det er mest utbredt Vind kan ødelegge disse dersom det kommer lite nedbør. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 253556

Indre Troms / Målselv

Snø

02.02.2021 kl. 19:13

520 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 253206

Indre Troms / Målselv

Snø

02.02.2021 kl. 18:58

610 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker skytende sprekker i fersk vindtransportert snø oppå hard skare

Tester

ECTP3@11cmQ2 Dårlig Generelt et godt utviklet kantkornlag under fokksnø og under gammel skare i store deler av terrenget.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 2 m/s fra Ø ←

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr snødekket er generelt hardt og vindpåvirket. Siste døgns snøfall er stedvis blåst inn i leheng i V eksposisjoner. Vekslende mellom hard fokksnø, avblåst hard skare. Generelt lite snø i fjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er et godt utviklet kantkornlag i store deler av regionen. Lite snø og kaldt vær har ført til gode forhold for kantkornutvikling. Den kommende perioden vil fortsette med kaldt klart vær og fortsatt gode forhold for kantkorndannelse. Noe snø og økende vind fra N retning vil føre til pålagring av snø i V-SV eksposisjoner. Det vil føre til økt belastning på kantkornlag og dannelse av svake lag i fokksnøen. I tillegg vil det fortsatt være fare for dårlig binding til skare og glatt snøoverflate. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 400 moh observert skytende sprekker i V eksposisjon

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Det er et godt utviklet kantkornlag i store deler av fjellet i denne delen av regionen

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 4 cm F FC 2 mm D, 2 cm P MFcr D, 39 cm 4F FC 2 mm D

ObsID: 253201

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org