Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 01.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i skredterreng med fokksnø. Fokksnøflakene ligger over et vedvarende svakt lag og selv små skred kan få store konsekvenser.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan komme noe nedbør, men ikke mengder som tilsier noen endring i skredfaren. Fokksnø i skoggrensa og veldefinerte leområder i fjellet ligger over vedvarende svake lag av kantkorn. Skredproblemet kan være tilstede i mange himmelretninger, men antas å være mest utbredt i vest- og nordvendte leområder. Vær spesielt oppmerksom i overgangen mellom skog og høyfjell der mengden fokksnø antas å være størst. For en skiløper kan det virke mest attraktivt å oppsøke områdene med mykere snø, men her bør man være varsom fordi snøen kan være lett å løse ut. Selv mindre skred kan få store konsekvenser grunnet mye oppstikkende stein og synlig terreng. Fjernutløsning av skred er mulig.
Kraftig vind fra øst i midten av januar satte sitt preg på snødekket i regionen. Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med meget harde lag av fokksnø og isete skare. Generelt lite snø og tynt snødekke, men det finnes områder med sammenhengende større snøfelt. Det ligger noe mer snø i indre strøk mot Sverige.
Fokksnøen ligger over et svakt lag av kantkorn. Det er også kantkornlag flere steder i eldre snødekke over og under skarelag.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-23 °C til -13 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-16 °C til -11 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

31.01.2021 kl. 14:13

553 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Skare / islag til venstre.lenker av beger vokser her mot høyre
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Begerkrystaller 2-3 mm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

2 Moderat Der det ligger flak av fokksnø over kantkorn er det mulighet for skred opp til middels størrelse. Fjernutløsning er mulig. Økende skredfare om det kommer nedbør Varslet faregrad er riktig Det er samsvar mellom obs og varsel

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet, men kaldt stille vær

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vekslende skare og hard fokksnø, ca 0,5 cm nysnø i overflaten Svært lite snø for årstiden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Der det ligger flak av fokksnø over kantkorn er det mulighet for skred opp til middels størrelse. Fjernutløsning er mulig.

Snøprofil

0,5 cm F PP D, 2 cm K/I MFcr/IFil Skare med 5 mm islag i bunnen., 8 cm F DH/DHch 3 mm/10 mm D Lenker av begerkrystaller under islaget. Videre i laget ubundede begerkrystaller. Enkeltkrystallene er 2-3 mm. Lenkene kanskje opp mot 20 mm., 40 cm K MFcr D Hard pakke av sammenfrosset snø. Går til bakken, bakken er frosset.

ObsID: 252876

Indre Troms / Balsfjord

Snø

30.01.2021 kl. 13:15

991 moh

OliverB (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  OliverB Kommentar:  Testet en liten "skavl" i en snøgrop

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør Forblåst etter Frank.

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 200 moh Vindpakket hard Tørr Forblåst etter Frank, med oppsamling av løs snø groper. Lett og løs snø på nord side

ObsID: 252660

Indre Troms / Bardu

Snø

29.01.2021 kl. 12:56

824 moh

mortenh@obskorps (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -13,6 °C 0 m/s 30% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Meget hard overflate.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Det svake laget vil i mange områder være under et meget hardt fokksnølag og derfor være vanskelig å påvirke. Det er allikevel viktig å være oppmerksom på at i områder hvor snødekket er tynnere samt der hvor fokksnøen over er myk vil det være mulig for en skiløper å utløse skred som går i det svake kantkornlaget.

Snøprofil

70 cm K RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm 4F FC 2 mm D, 25 cm K MF D -17,5 °C @ 0 cm, -14,4 °C @ 10 cm, -12,3 °C @ 20 cm, -10,2 °C @ 40 cm, -8,4 °C @ 60 cm, -5,8 °C @ 80 cm, -4,9 °C @ 100 cm

ObsID: 252470

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org