Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 29.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fokksnø. Fokksnøflakene ligger over et vedvarende svakt lag og kan løses ut av en enkelt skiløper. Små skred kan få store konsekvenser.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognosene tilsier ingen endring i skredfaren. Fokksnø i skoggrensa og veldefinerte leområder i fjellet ligger over vedvarende svake lag av kantkorn. Skredproblemet kan være tilstede i mange himmelretninger, men antas å være mest utbredt i vest- og nordvendte leområder. Vær spesielt oppmerksom i overgangen mellom skog og høyfjell der mengden fokksnø antas å være størst. For en skiløper kan det virke mest attraktivt å oppsøke disse områdene med mykere snø, men her bør man være varsom fordi snøen kan være svært lett å løse ut. Selv mindre skred kan få store konsekvenser grunnet mye oppstikkende stein og synlig terreng. Fjernutløsning av skred er mulig.
Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø og isete skare. Generelt lite snø og tynt snødekke, men det finnes områder med sammenhengende større snøfelt. Det ligger noe mer snø i indre strøk mot Sverige.
I skjerma vest- og nordvendte formasjoner ligger hard fokksnø over ustabile kantkornlag. Det er også kantkornlag flere steder i snødekket over og under skarelag.
Drønn og sprekker i snødekket observert ved Salvasskardfjellet i Bardu, 26.01.
Kaldt vær kombinert med tynt snødekke mange steder fører til at dannelse av kantkorn fortsetter og snødekket svekkes.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst.
-18 °C til -14 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til østlig stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-22 °C til -17 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Periodevis liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

29.01.2021 kl. 12:56

824 moh

mortenh@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -13,6 °C 0 m/s 30% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Meget hard overflate.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Det svake laget vil i mange områder være under et meget hardt fokksnølag og derfor være vanskelig å påvirke. Det er allikevel viktig å være oppmerksom på at i områder hvor snødekket er tynnere samt der hvor fokksnøen over er myk vil det være mulig for en skiløper å utløse skred som går i det svake kantkornlaget.

Snøprofil

70 cm K RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm 4F FC 2 mm D, 25 cm K MF D -17,5 °C @ 0 cm, -14,4 °C @ 10 cm, -12,3 °C @ 20 cm, -10,2 °C @ 40 cm, -8,4 °C @ 60 cm, -5,8 °C @ 80 cm, -4,9 °C @ 100 cm

ObsID: 252470

Indre Troms / Målselv

Snø

28.01.2021 kl. 17:30

495 moh

mbie@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat generelt stabile forhold i fjellet da snødekket er hardt og vindpåvirket, samt at det er lite snø i fjellet. Kantkorn under skare med pålagring av fokksnø i V eksposisjoner gir mulighet for utløsning av skred i noen til få bratte heng. Fjernutløsning er mulig grunnet stor utbredelse av kantkorn. Fortsatt kaldt og klart vær i denne delen av regionen tilsier fortsatt gode forhold for videre utvikling av kantkorn i snødekket. Ingen nedbør gir på kort til midlere sikt ingen endring i skredfaren. Ved seinere pålagring av snø vil den store utbredelsen av kantkorn i snødekket kunne føre til økt skredfare og vedvarende svakt lag i lang tid. Kaldt klart vær vil også gi gode forhold til evt utvikling av overflaterim. Stort sett stabile forhold i fjellet. Varslet faregrad er riktig grunnet lave temperaturer og lite snø i fjellet vil snødekket forbli stort sett stabilt. Faregraden ansees å være en lav faregrad 2.

Vær

Ikke nedbør -9,2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 60% skyer delvis skyet kaldt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr generelt lite snø i fjellet. kraftig vind fra Ø har dannet fokksnøflak i V eksposisjoner. generelt avblåst og hard snøoverflate. mye ig og oppstikkende stein i terrenget

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 400 moh

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Tester

ECTN18@23cmQ2

ObsID: 252389

Indre Troms / Bardu

Snø

26.01.2021 kl. 13:20

873 moh

laffen@forsvaret (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 251946

Indre Troms / Bardu

Snø

26.01.2021 kl. 13:09

873 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@26cmQ2 Dårlig Løsner ved saging.

CTV@26cmQ2 Dårlig Løsner ved saging i bakkant.

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm F FC 2 mm D Hele laget, 25 cm K MF 3 mm D

ObsID: 251945

Indre Troms / Bardu

Snø

26.01.2021 kl. 12:41

768 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 251941

Indre Troms / Bardu

Snø

26.01.2021 kl. 11:42

660 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s

ObsID: 251926

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org