Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 27.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fokksnø. Fokksnøflakene ligger over et vedvarende svakt lag og kan løses ut av en enkelt skiløper. Små skred kan få store konsekvenser.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognoser tilsier liten endring skredfarevurderingen. Fokksnø i skoggrensa og veldefinerte leområder i fjellet ligger over vedvarende svake lag av kantkorn. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper. Fjernutløsning av skred er mulig. Skredproblemet kan være tilstede i mange himmelretninger, men antas å være mest utbredt i vest- og nordvendte leområder. Størrelsen på skred som kan løses ut vil variere etter hvor mye fokksnø som ligger over det vedvarende svake laget. Vær spesielt oppmerksom i overgangen mellom skog og høyfjell der mengden fokksnø antas å være størst. Selv mindre skred kan få store konsekvenser grunnet mye oppstikkende stein og synlig terreng.
Snøoverflaten over skoggrensa er preget av kraftig vind med skare og oppstikkende steiner/terreng. Snødekket er generelt tynt og ujevnt fordelt med avgrensa og veldefinerte områder som har sammenhengende større snøfelt. I skjerma vest- og nordvendte formasjoner ligger hard fokksnø over ustabile kantkornlag. Mange steder er snøoverflaten erodert ned til bakken eller eldre kantkornlag. Det er generelt svært lite snø i regionen med noe mer snø i indre strøk mot Sverige
Det er kantkornlag flere steder i snødekket i forbindelse med skarelag.
Drønn og sprekker i snødekket observert ved Salvasskardfjellet i Bardu, 26.01. Ferske naturlig utløste skred observert i skoggrensa i Tamokdalen 24.01.
Kaldt og klart vær fører til dannelse av kantkorn og svekker et allerede svakt oppbygget snødekke.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-18 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

26.01.2021 kl. 13:20

873 moh

laffen@forsvaret (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 251946

Indre Troms / Bardu

Snø

26.01.2021 kl. 13:09

873 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@26cmQ2 Dårlig Løsner ved saging.

CTV@26cmQ2 Dårlig Løsner ved saging i bakkant.

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm F FC 2 mm D Hele laget, 25 cm K MF 3 mm D

ObsID: 251945

Indre Troms / Bardu

Snø

26.01.2021 kl. 12:41

768 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 251941

Indre Troms / Bardu

Snø

26.01.2021 kl. 11:42

660 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s

ObsID: 251926

Indre Troms / Bardu

Snø

25.01.2021 kl. 14:40

1076 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Skredhendelse

23. jan 10:45 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 25 m bred bruddkant Brattheng

Vær

Ikke nedbør -14 °C 5 m/s fra Ø ←

ObsID: 251809

Indre Troms / Balsfjord

Snø

24.01.2021 kl. 20:30

555 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV mellom 1800 moh og 300 moh

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 1800 moh

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s 20% skyer Kaldt vær, noen utsatte steder har bris fra øst. I obsområdet stille.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Generelt svært lite snø for årstiden. I dalbunnen på Tamokdalen ca 30 cm snø. Over skoggrensen i sø retninger ca 60-80 cm og oppover økende med høyde. Stort sett snøheilt (helt snødekket) i disse himmelretningene. I nord og vestvendte sider er det mindre snø og mere vindpåvirket / avblåst. Store områder med framstikkende stein og rabber. Alle fjellsider er hardt vindpåvirket etter stormen Frank.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Stort sett hard fokksnø i fjellet, en del bare rabber og oppstikkende stein. Om det er leområder da særlig nær skoggrensen der det er akkumulert fokksnøflak vil disse kunne gi skred som kan begrave skiløpere ved liten tilleggsbelastning. Skredproblem er nedføyket løssnø og kantkornlag under islag litt dypere i snødekket. Fjernutløsning er mulig Varslet faregrad er riktig Det er samsvar med obs og varsel

Snøprofil

2 cm P RG D, 8 cm F RGxf 2 mm Lett omdannede nedbørskrystaller, nedbrutt av vind og begynnende kant, 1 cm P RG Skarelag, 3 cm 1F FC 2 mm, 1 cm P IF Islag som er i ferd med å gå i oppløsning, 1 cm F FC 4 mm, 0,4 cm I IF, 8 cm F FC 4 mm Depth hoar og velutviklede kantkorn, 60 cm I/P IFil/MFcr Solid pakke av is, kantkorn og samnenfrosst omdannet snø Dette området lå i le av sø vind (frank) og er ikke representativt for det aller meste av fjelket i området. De aller fleste områder jeg har gått over i dag er svært vindpåvirket og knallharde med hard fokksnø og dels isete skare. Fokksnøen øverst bandt svært dårlig til mykere snø under og vil nok gå ut ved minste berøring om det ligger til rette. Lagene med kantkorn lengre ned i profilet hadde og svært dårlige bindinger

ObsID: 251695

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org