Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 22.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fokksnø. Fokksnøflaka ligger over et vedvarende svakt lag og kan være lett å løse ut.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er kraftig vind i fjellet og snøen flyttes inn i leområder. I noen leområder kan det være lett løse ut skred på vedvarende svake lag av kantkorn. Merk at det er mulig å fjernutløse skred. Størrelsen på skred som kan løses ut vil variere etter hvor mye fokksnø det ligger over det vedvarende svake laget. Vind fra varierende retning den siste uka kan ha lagt opp fokksnø i leområder i flere ulike himmelretninger. Det er spesielt lite snø under 400 moh, her er skredproblem mindre sannsynlig.
Siden siste snøfall (sist helg) har det vært varierende vindretninger. De siste dagene kan kraftig vind fra sørøst ha flyttet tilgjengelig løs snø over i leområder. Til tross for kraftig vind, er det noe usikkert hvor mye snø som har flyttet seg på grunn av generelt lite snø i regionen. Det kan finnes eldre fokksnøflak også i andre himmelretninger. Rygger og andre vindutsatte terrengformasjoner er avblåst.
Det er kantkornlag flere steder i snødekket i forbindelse med skare.
Lørdag ble det løst ut to skred opp mot Sjufjellet på kantkornlag under skare. Det er også observert drønn ulike steder i regionen.
Observasjoner tyder på mindre snø i vestre del av regionen.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-22 °C til -16 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-23 °C til -18 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org