Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 28.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

28.11.2020 kl. 11:45

632 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 2,6 °C 100% skyer

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 1000 moh Dette er ikke basert på observasjon fra dagens tur. Jeg baserer dette på antagelse gitt at det er registrert 15mm nedbør på Bardufoss målestasjon 19-21 nov. Etter dette har temperaturene lugget på opptil 5 grader på samme målestasjon. Man kan da anta at det er enkelte plasser i høyden som ikke har hatt plussgrader etter denne nedbøren. Denne nedbøren kom med vindretning rundt V til N.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er generelt lite snø. Dette gjør at skred som eventuelt går trolig blir små. Det er kun terrengformasjoner som samler lett snø hvor det er større sammenhengende flak av snø samt dybde over 30-40cm. Det har vært temperaturer helt opp i 10 grader de siste ukene så snøen er trolig isoterm ganske høyt opp. Det må komme mere snø dersom skredfaren skal øke av betydning.

Notater

Sesongens første observasjonstur :) Generelt lite snø og dårlig skiføre :( Hvor blir det av vinteren?

Tester

ECTX God

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Våt Generelt veldig lite snø. Under skoggrensa er snødekket så tynt at man slår borti stein flere plasser. Over snøgrensa er det mange bare områder.

Snøprofil

1 cm F MFpc 2 mm/0 mm W-V, 27 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 1 cm 4F/1F SH/RG 1 mm/1 mm M, 37 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 22 cm K MF 1 mm/0 mm M, 5 cm 1F MF 2 mm/0 mm M

ObsID: 243015

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org