Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 23.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Sjufjellet, normalveien, 900 moh

Snø

22.11.2020 kl. 12:14

894 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 10% skyer Fint vær. I går var det kuling fra sørøst med litt nedbør i form av snø.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, NV over 600 moh Har ikke observert skredproblemet, men går ut fra at det kan være fokksnøansamlinger i nordvendte heng da vinden i går var sterk og flytta en del snø, det var likevel relativt små mengder av løssnø til stede så jeg tror problemet er begrenset.

Faretegn

Ingen faretegn observert Hard base med ca 5 cm løssnø oppå

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt svært stabilt, det kan være mulig at det fins begrensede områder i leheng mot nord som kan ha ustabil fokksnø i dag og i morgen Minkende

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Notater

Tur langs normalveien til toppen av Sjufjellet Lite snø nede ved veien, stubber og gresstuster stikker opp, men god base så man kan gå på ski hele veien. Økende snømengde med høyden, over skoggrensen ca. er det full vinter med god sammenhengende base og lite som stikker opp, på 900 moh, der jeg grov profil var det ca 130 cm snø. Stabile forhold med hard, dels skarete base og ca 5 cm løssnø oppå.

Snøprofil

4 cm F PP D, 4 cm I MFcr D Skare som kn knuses med fingrene, 10 cm F DF D, 3 cm K- MFcr D Løs skare, 3 cm 4F DF D, 50 cm P/1F RG D, 2 cm P MFcr D, 40 cm P/1F RG D, 7 cm 4F MFcr 4 mm M Profilen ble gravd på 900 moh. i nø. eksposisjon langs normalveien til toppen på Sjufjellet.

ObsID: 242730

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org