Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende skredforhold i fjellet grunnet høye temperaturer og smelting. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er mange steder vannmettet og vi forventer naturlig utløste våte skred. Det vil og være lett for en skiløper å utløse våte løssnøskred i bratt terreng. Skredfaren er synkende, men vær obs på at det kan være vanskelig å vurdere stabiliteten. Konservativ veivalg anbefales. Under 700-900 moh vil skredproblemet være mindre utbredt og skredfaren ventes å være lavere. Kraftig snøsmelting øker også faren for skavlbrudd, glideskred og sørpeskred. Unngå utløpsområder.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter regnvær de siste dagene. I høyden ligger det fortsatt mye snø. Også her er snøen fuktig i øverste meteren.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det har blitt observert flere løssnøskred i solvendte heng i helgen.
Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
3 °C til 8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
4 °C til 11 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.06.2020 kl. 17:06

249 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Blåbærfjellet mot øst. Vått flakskred str 3+ utløst av lite skavlbrekk. Sannsynligvis gått om tidlig på dagen 1/6. Grove bruddkanter fra 900 moh ned til 600 moh opp til 3 - 4 m tykkelse.
ObsID: 237746

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.06.2020 kl. 17:03

250 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Tamokfjellet, vått flakskred str 3+ utløst av vått løssnøskred, tykke bruddkanter, ca 2 m på det tykkeste Skredet gikk mellom kl 1400 og 1600 1/6
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
ObsID: 237745

Indre Troms / Balsfjord

Snø

31.05.2020 kl. 17:16

438 moh

Ingrid@NVE (*****)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I denne fjellsida hadde det gått to flakskred, str 2-3, nesten ned på bakken. Tenker det må vere på gamalt kantkornlag som blir oppvarma/vått. Usikker på skredtidspunktet, men såg ikkje så gamalt ut.

ObsID: 237687

Indre Troms / Balsfjord

Snø

30.05.2020 kl. 12:40

507 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Kjapp snøprofil for å finne ut hvor dypt fuktighet har nådd i sørvendt tykt snødekke på ca 1000 moh. Spaden står ca i snøoverflaten, tot. snødybde er 4 meter. Under 2 meter er snøen lett fuktig.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Samme snøprofil som forrige bilde
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Samme snøprofil som forrige bilde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Snøprofil på ca. 600 moh, islaget over spaden, men det var dels kompakt, dels oppsmuldert og utgjør ingen faktor det jeg kan se

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Størst aktivitet i solsider

Vær

Ikke nedbør 10 °C 3 m/s 90% skyer Pent, skyet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Økende skredfare med stigende temperatur. Våte selvutløste løssnøskred i brattheng, lett for skiløper å utløse våte løssnøskred i bratte solsider. Kan etter hvert bli fare for step down til større våte flakskred over 800 moh. Fare for skavbrudd som kan utløse større skred i høyden. Økende, i dag fg 2 i morgen fg 3 Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom varsel og obs.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Fuktig Under ca 700m er det omdannet våt snø i overflaten, over 700 er det lett omdannet kram nysnø. ca 15 cm på 800 moh.

Notater

Grov en profil i sørsiden på Sjufjellet ca 1000 moh. Total dybde på snøen var 4 meter, vi grov til 240 cm fra overflaten. snøen under 2 meter var lett fuktig M- Tror det er tørr snø lengre ned med eventuell opprettholdt lagdeling. Det fins aspekter i Hattavarre og Nordtinden som har lignede snømengder og som potensielt kan true vei. I snøen vi grov ut var det liten lagdeling og generelt homogen finkornet fuktig nederst til våt snø øverst. Fant ingen lagdeling av betydning. God stabilitet.

Faretegn

Mye vann i snøen I solvendte og bratte sider kan det være lett å løse ut våte løssnøskred

Rask temperaturstigning Skyene sprekker opp, temperaturen øker

Ferske skred Hyppige selvutløste løssnøskred i solvendte brattheng i høyden

Snøprofil

20 cm F MF 0 mm/0 mm W, 50 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 50 cm P MF 0 mm/0 mm W, 3 cm K IF 0 mm/0 mm Delvis i oppløsning, 75 cm 1F MF 0 mm/0 mm V Profilen er gravd på ca 600 moh i sø vendt heng i normalveien på Sjufjellet Snøen er med unntak av islaget uten lagdeling, islaget er ikke homogent og begynner å gå i oppløsning og utgjør sannsynligvis ikke et faremoment.

ObsID: 237504

Indre Troms / Bardu

Snø

29.05.2020 kl. 11:44

922 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1500 moh

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1400 moh Det er fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er påvirket og avrundet av isotermt snødekke (0grader), men kan gå til brudd ved stor tilleggsbelastning som skavlbrudd og våte løssnøskred som påvirker snødekket.

Vær

Snø 1 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Varierende vindstyrke ila dagen. Noen vindkast med lett til moderat snøfokk over 650moh

Tester

LBT@100cmQ3 God

ECTP25@86cmQ3 God full bruddforplantning i lag med fuktige smelteformer blandet med avrundede delvis smelteomvandlede kantkorn. Pågrunn av fuktig snødekke (isotermt) og at laget med smelteformer og delvis smelteomvandlede/avrundede kantkorn blir det Q3 der bruddet forplanter seg. Ved ytterligere vannmetning i snødekket vil dette laget fortsatt kunne gå til brudd og gi middels til store skred.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varierende stabilitet i snødekket. Relativt lave temperaturer i høyden har stabilisert snødekket noe. I bratte heng med stor grad av vannmetning er det fortsatt fare for naturlig utløste skred. Vedvarende svakt lag av fuktig avrundet kantkorn dypt i snødekket kan gi store skred ved utløsning av evt skavlbrudd eller våte løssnøskred. Det er ikke observert ferske skred på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. økende temperatur og solinnstråling ila de neste dagene vil vil igjen føre til svekkelse av bindingene i snødekket. Økende fare for våte løssnøskred i bratt terreng og fare for skavlbrudd vil kunne føre til påvirkning av vedvarende svake lag dypt i snødekket og gi store skred. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

155 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket under tregrensen er isotermt og "råttent". Fra ca 650moh er det fuktig nysnø. Det er fortsatt mye snø i terrenget. På ca 550moh er det mellom 1,5 og 2 m snø. Snødekket på 900moh er isotermt på dybder ned til 1,5-2 m. Forventer at snødekket er isotermt opp til 1200moh i V-S-Ø eksposisjoner.

Faretegn

Mye vann i snøen fortsatt mye vann i snøen opp til ca 600moh

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert noen ferske skred på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Noen eldre str 1-2 våte løssnøskred 2-3 døgn gamle observert i Bardudalen både i Ø og V eksposisjon

Snøprofil

4 cm F PP 2 mm/0 mm M, 80 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 71 cm 4F/4F+ FC/FCxr 2 mm/2 mm M Skarelag 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 155 cm 1 test knyttet til snøprofilen Isotermt snødekke. ECT test gjennomført der snødekket var litt tynnere.

ObsID: 237373

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org