Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 31.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte snøskred kan løsne av seg selv, unngå derfor utløps- og utløsningsområder. Vær obs på skavlbrudd og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur og perioder med sol svekker bindingene i snødekket og fører til mye vann i snøen, noe som kan gi naturlig utløste våte skred. Mest utsatt er bratte fjellsider der sola skinner. Enkelte store flakskred/glideskred kan forventes. Enten på grunn av opphopning av vann i lag i snøen/ved bakken, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Sigesprekker er tydelige tegn på at glideskred er i anmarsj. Hold avstand til områder med sigesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng. Faren for alle typer våte skred avhenger av flere faktorer, som blant annet graden av vannmetning i snødekket og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter regnvær de siste dagene. Høyt til fjells kom det litt nysnø torsdag og fredag, denne er nå sannsynligvis fuktig.
Snødekkets oppbygging varierer med himmelretning, bratthet og høydenivå. Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er mer snø enn normalt og fortsatt skiføre nesten fra havnivå, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
3 °C til 8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

31.05.2020 kl. 17:16

438 moh

Ingrid@NVE (*****)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I denne fjellsida hadde det gått to flakskred, str 2-3, nesten ned på bakken. Tenker det må vere på gamalt kantkornlag som blir oppvarma/vått. Usikker på skredtidspunktet, men såg ikkje så gamalt ut.

ObsID: 237687

Indre Troms / Balsfjord

Snø

30.05.2020 kl. 12:40

507 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Kjapp snøprofil for å finne ut hvor dypt fuktighet har nådd i sørvendt tykt snødekke på ca 1000 moh. Spaden står ca i snøoverflaten, tot. snødybde er 4 meter. Under 2 meter er snøen lett fuktig.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Samme snøprofil som forrige bilde
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Samme snøprofil som forrige bilde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Snøprofil på ca. 600 moh, islaget over spaden, men det var dels kompakt, dels oppsmuldert og utgjør ingen faktor det jeg kan se

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Størst aktivitet i solsider

Vær

Ikke nedbør 10 °C 3 m/s 90% skyer Pent, skyet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Økende skredfare med stigende temperatur. Våte selvutløste løssnøskred i brattheng, lett for skiløper å utløse våte løssnøskred i bratte solsider. Kan etter hvert bli fare for step down til større våte flakskred over 800 moh. Fare for skavbrudd som kan utløse større skred i høyden. Økende, i dag fg 2 i morgen fg 3 Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom varsel og obs.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Fuktig Under ca 700m er det omdannet våt snø i overflaten, over 700 er det lett omdannet kram nysnø. ca 15 cm på 800 moh.

Notater

Grov en profil i sørsiden på Sjufjellet ca 1000 moh. Total dybde på snøen var 4 meter, vi grov til 240 cm fra overflaten. snøen under 2 meter var lett fuktig M- Tror det er tørr snø lengre ned med eventuell opprettholdt lagdeling. Det fins aspekter i Hattavarre og Nordtinden som har lignede snømengder og som potensielt kan true vei. I snøen vi grov ut var det liten lagdeling og generelt homogen finkornet fuktig nederst til våt snø øverst. Fant ingen lagdeling av betydning. God stabilitet.

Faretegn

Mye vann i snøen I solvendte og bratte sider kan det være lett å løse ut våte løssnøskred

Rask temperaturstigning Skyene sprekker opp, temperaturen øker

Ferske skred Hyppige selvutløste løssnøskred i solvendte brattheng i høyden

Snøprofil

20 cm F MF 0 mm/0 mm W, 50 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 50 cm P MF 0 mm/0 mm W, 3 cm K IF 0 mm/0 mm Delvis i oppløsning, 75 cm 1F MF 0 mm/0 mm V Profilen er gravd på ca 600 moh i sø vendt heng i normalveien på Sjufjellet Snøen er med unntak av islaget uten lagdeling, islaget er ikke homogent og begynner å gå i oppløsning og utgjør sannsynligvis ikke et faremoment.

ObsID: 237504

Indre Troms / Bardu

Snø

29.05.2020 kl. 11:44

922 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1500 moh

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1400 moh Det er fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er påvirket og avrundet av isotermt snødekke (0grader), men kan gå til brudd ved stor tilleggsbelastning som skavlbrudd og våte løssnøskred som påvirker snødekket.

Vær

Snø 1 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Varierende vindstyrke ila dagen. Noen vindkast med lett til moderat snøfokk over 650moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varierende stabilitet i snødekket. Relativt lave temperaturer i høyden har stabilisert snødekket noe. I bratte heng med stor grad av vannmetning er det fortsatt fare for naturlig utløste skred. Vedvarende svakt lag av fuktig avrundet kantkorn dypt i snødekket kan gi store skred ved utløsning av evt skavlbrudd eller våte løssnøskred. Det er ikke observert ferske skred på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. økende temperatur og solinnstråling ila de neste dagene vil vil igjen føre til svekkelse av bindingene i snødekket. Økende fare for våte løssnøskred i bratt terreng og fare for skavlbrudd vil kunne føre til påvirkning av vedvarende svake lag dypt i snødekket og gi store skred. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

155 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket under tregrensen er isotermt og "råttent". Fra ca 650moh er det fuktig nysnø. Det er fortsatt mye snø i terrenget. På ca 550moh er det mellom 1,5 og 2 m snø. Snødekket på 900moh er isotermt på dybder ned til 1,5-2 m. Forventer at snødekket er isotermt opp til 1200moh i V-S-Ø eksposisjoner.

Faretegn

Mye vann i snøen fortsatt mye vann i snøen opp til ca 600moh

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert noen ferske skred på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Noen eldre str 1-2 våte løssnøskred 2-3 døgn gamle observert i Bardudalen både i Ø og V eksposisjon

Tester

LBT@100cmQ3 God

ECTP25@86cmQ3 God full bruddforplantning i lag med fuktige smelteformer blandet med avrundede delvis smelteomvandlede kantkorn. Pågrunn av fuktig snødekke (isotermt) og at laget med smelteformer og delvis smelteomvandlede/avrundede kantkorn blir det Q3 der bruddet forplanter seg. Ved ytterligere vannmetning i snødekket vil dette laget fortsatt kunne gå til brudd og gi middels til store skred.

Snøprofil

4 cm F PP 2 mm/0 mm M, 80 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 71 cm 4F/4F+ FC/FCxr 2 mm/2 mm M Skarelag 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 155 cm 1 test knyttet til snøprofilen Isotermt snødekke. ECT test gjennomført der snødekket var litt tynnere.

ObsID: 237373

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org