Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 26.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Det er fare for store naturlig utløste skred pga. rimelig høye temperaturer høyt til fjells. Hold god avstand til bratt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rimelig høye temperaturer og skydekke kan øke vannmetningen i snødekket. Fravær av nattefrost og manglende utstråling opprettholder sannsynligheten for store til svært store naturlig utløste skred i bratt terreng. Spesielt utsatt er de områder der det ligger mye snø. Høyt til fjells er det et aktivt lag med kantkorn som kan gi store naturlig utløste skred når temperaturen er høy Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Solvendt terreng har fuktig/våt snø. I skyggevendt terreng i høyden er det fortsatt tørrsnø og fokksnøflak. Klarvær og utstråling nattestid gjør at snødekket fryser til. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
Fra tidlig-vinteren finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket fra ca 700-1000 moh. Laget har stor utbredelse, men er vanskelig å påvirke. I naboregionene er det registret kantkorn-problem høyt i snødekket under forrige ukes snøfall. Dette kan også være gjeldene i Indre-Troms.
Søndag gikk det flere store skred over vei i Tamokdalen!! Hele uken har det gått svært mange våte løssnøskred i soleksponert terreng.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, og det finnes til dels meget store skavler i fjellet. Der det er svaberg er det mange glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

25.05.2020 kl. 21:00

570 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  Bildet viser lettskyet pent vær og våt snøoverflate med smeltegroper i snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser innsynk av ski og av fot i vått snødekke på ca 600moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Vær

Ikke nedbør 4,7 °C 4 m/s fra S ↑ 40% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store mellom 1000 moh og 200 moh

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Stort sett vanskelig å påvirke men kan løses ut naturlig ved skavlbrudd eller ved påvirkning av våte løssnøskred

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Mye vann i øvre del av snødekket i alle eksposisjoner.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er mye vann i den øverste delen av snødekket. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Forventer at det er mest aktivt over grensen for isotermt snødekke, dvs over 600moh. Det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag, men ila helgen er det observert flere skred i regionen. Fortsatt sterk solinnstråling ila dagen og stigende temperatur vil føre til at faren for våte løssnø/flakskred fortsatt vil være relevant. Skavlbrudd med påfølgende skredutløsning i underliggende terreng må forventes. Glideskred vil også fortsatt ved ett relevant skredproblem. Varslet faregrad er riktig Skredfaren varierer gjennom døgnet der sterk solinnstråling vil påvirke snødekket og gi svekkelse av bindingene. I skyggesider og når solen står i nordlig eksposisjon vil skredfaren avta noe.

Faretegn

Mye vann i snøen Det er mye vann i snøen i alle himmelretninger i lavereliggende områder.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Det er fortsatt veldig mye snø i fjellet. Høyt til fjells har snøsmeltingen såvidt startet. I soleksponert terreng og i lavereliggende områder er snødekket vått. snødekket er isotemt opp til ca 6-700moh. I skogen er snødekket vått og snøen er stedvis "råtten".

Tester

LBT ingen utslag på LBT

Snøprofil

17 cm 4F MF 2 mm/0 mm W, 9 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 40 cm P MF 0 mm/0 mm M, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 42 cm P MF 0 mm/0 mm M, 12 cm 4F FC/FCxr 2 mm/0 mm M, 5 cm P MF 0 mm/0 mm M, 13 cm 1F/4F-1F FC/FCxr 2 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 120 cm, -0,1 °C @ 140 cm Isotermt snødekke på 600moh

ObsID: 236965

Indre Troms / Halvorsfjellet/Nordkjosbotn

Snø

24.05.2020 kl. 16:53

998 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Under 1000 moh Noen små lommer har gått dypt lørdag eller søndag, ser ut som FC/DH muligens utløst av våte løse skred fra klippene over. Anslår D1-D2, men vanskelig å si da jeg ikke såg avsetninger og tok bilder i farta.

ObsID: 236893

Indre Troms / Tamokdalen, Grevolanasen

Snø

23.05.2020 kl. 14:51

1035 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  aAA
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Her er det en skredvoll

Skredaktivitet

Våte flakskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh 3 våte flakskred over stengt vei, fv 87, utløst av våte løssnøskred. Step-down effekt. Utløst de to siste døgn. Fra Postdalfjellet og Grevolanasen, to av skredene har møttes på veien og gått over hverandre fra motsatt side. Det ene skredet er 158 m bredt og 3-4 m dypt på veien på det meste. De to som møttes er 182 meter bredt og 3-4 meter dypt over veien på det meste. Se mere info på facebookgruppa Tamok Friends

Vær

Ikke nedbør 6 °C 70% skyer Varmt døgnet rundt, temp venets å ligge på fra 5 til 15 grader ila de kommende døgn. Varmegrader til topps.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Små løssnøskred som kan utløse større skred dypere i snødekket

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Store flakskred utløst av små våte løssnøskred. 3 stk str. 3-4 utløst på et lite område de to siste døgn nordøst i Tamokdalen. Om tendensen med det varme været fortsetter og samme egenskaper i snødekket har utbredelse er det sannsynlighet for store til svært store skred mot vei.

Skredfarevurdering

4 Stor Fg 3 ennå, men om varmen fortsetter, og tendensen vi har sett i Tamokdalen de to siste døgn eskalerer vil vi gå inn i en fg. 4 situasjon kanskje allerede i morgen. Økende med pågående varmt vær.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen

Ferske skred Våte løssnøskred fra 1000 moh som løser ut store dype flakskred lengre ned i fjellet, skred på vei.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 236847

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org