Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 20.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i skyggeområder med ustabil fokksnø, og i soleksponert brattheng midt på dagen. Det finnes lokalt et vedvarende svakt lag som kan gi store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Milde temperaturer opprettholder faren for våte løssnøskred i lavereliggende områder og i soleksponert terreng høyere til fjells. Vær særlig oppmerksom i bratte heng rett under skoggrensen. Faren er størst på ettermiddagen når temperaturen er høyest. På steder som får nattefrost vil snødekket gradvis stabiliseres. Begge lagene med kantkorn har trolig liten utbredelse, men eventuelle skred kan bli store. Skred utløst av skavlberudd førte tidligere i vinter til store skred på antatt vedvarende svakt lag av kantkorn. Fokksnøen har nå stabilisert seg i noen dager, men i områder høyt til fjells og i nordvendt terreng kan det fortsatt finnes enkelte ustabile flak med fokksnø. Milde temperaturer øker faren for skavlbrudd og glideskred, vær derfor forsiktig i nærheten av skavler og glidesprekker. Skavler som knekker kan også løse ut skred i terrenget under.
Forrige uke fram til fredag var preget av bygevær med lokalt store nedbørsmengder. De siste dagene har det vært rolige værforhold. Snødekket over skoggrensen varierer med høyde, eksponering og hvor vindutsatt terrenget er. I store områder er det fokksnø av varierende hardhet, men i skjermede, skyggefulle områder er det tørr løssnø. I soleksponert terreng er det solskare eller fuktig/våt snø. I lavereliggende terreng er snøen fullstendig smelteomvandlet og det er det mye vann i snøen.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket fra ca 700-1000 moh. Utbredelsen av dette laget er antagelig begrenset, men der det finnes kan det være lett å løse ut skred og skredene kan bli store. På grunn av skredaktivitet og observasjoner i naboregioner er det også grunn til å anta at det lokalt finnes vedvarende svake lag av nedsnødd kantkorn.
Mandag ble det observert flere våte løssnøskred, både i skogsterreng i lavlandet og i soleksponerte brattheng høyere til fjells.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, og det finnes til dels meget store skavler i fjellet. Der det er svaberg er det mange glidesprekker.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

20.05.2020 kl. 17:05

661 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Vindpakket myk Fuktig Snødekket er fuktig opp til ca 700moh i alle himmelretninger

Tester

LBT@59cmQ2 God

ECTX God

Faretegn

Ferske skred små våte løssnøskred observert i omr Fagerfjellet ved Finnfjordvatnet

Vær

Ikke nedbør 1,7 °C 0 m/s 95% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i det gamle snødekket virker å være god. Det er vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket men de er vanskelig å påvirke i de områdene jeg har observert vedvarende svake lag. Det er observert små våte løssnøskred på strekningen Bardufoss-Finnfjordbotn i dag. Sol og lite skyer tilsier sterk solinnstråling i NV-S-NØ eksposisjoner. Fare for våte løssnøskred rett under tregrensen og opp til over 1000moh. Forventer skavlbrudd og skred i underliggende terreng de neste dagene grunnet svekkelse av bindingene i snøen i skavler. Sterk solinnstråling vil føre til naturlig utløste skred, våte løssnøskred, tørre flakskred og skavlbrudd med påfølgende skred i underliggende terreng Varslet faregrad er riktig Dagens varsel stemmer med mine observasjoner. Kommende døgn er det meldt sol og lite skyer. Det tilsier sterk solinnstråling og brytning av bindingene i snødekket høyt til fjells. Vil medføre økt skredfare i soleksponert terreng. Store skavler i fjellet vil kunne gå til brudd og medføre store skred i underliggende terreng. Forventer økt skredfare til fg 3 ila dagen i morgen torsdag. Fare for våte løssnøskred også rett under tregrensen i bratt terreng.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Våte løssnøskred i bratt terreng der det er strek solinnstråling. Forventer også at skred kan gå rett under tregrensen.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1100 moh og 700 moh Finner kantkornlag i de fleste himmelretninger. Vanskelig å påvirke, stor tilleggsbelastning.

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh

Snøprofil

8 cm 4F PP 2 mm/0 mm M, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 18 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 13 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F/4F+ FC/FCxr 1 mm/2 mm D, 45 cm P RG 0 mm/0 mm D, 21 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 33 cm 4F FC 2 mm/0 mm D 0 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm

ObsID: 236348

Indre Troms / Bardu

Snø

18.05.2020 kl. 15:25

414 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser startsted for vått løssnøskred utløst av skikjører
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  Bildet viser skredbane for vått løssnøskred utløst av skikjører

Skredhendelse

18. mai 15:29 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 425 moh og sluttet på 356 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket I skogen

ObsID: 236101

Indre Troms / Bardu

Snø

18.05.2020 kl. 14:38

931 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Vindpakket myk Fuktig Snødekket under skoggrensen er isotermt og snøen er "råtten". Over tregrensen er snødekket fuktig til vått de øverste 5-10 cm. Begynner å bli mye "slushføre" der solinnstrålingen påvirker snødekket. I nordlige eksposisjoner er det fortsatt lommer med tørr snø. I leheng i fjellet er det tildels store til meget store skavler.

Tester

LBT@66cmQ2 God LBT bryter ved hard belastning på kantkornlag dypt i snødekket

ECTN21@32cmQ2 God

Faretegn

Mye vann i snøen Mye vann i snøen i lavereliggende terreng der det er sterk solinnstråling.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 50% skyer Lettskyet pent vær med kraftig solinnstråling nå sola bryter gjennom skylaget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i det gamle snødekket er god. Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket, men mine tester i denne delen av regionen viser at de er vanskelig å påvirke, men kan gi store skred dersom de går til brudd. Øverst i skogen og i høyden der solinnstrålingen er kraftig er det stor sannsynlighet for naturlig utløste/personutløste våte løssnøskred, str 1-2. Det er observert noen små våte løssnøskred i omr Bardudalen i dag rett under tregrensen. Det er også observert små utglidninger/våte løssnøskred i bratt terreng opp til 12-1400moh. Noe mindre solinnstråling forventes nærmeste døgn, men ved lettskyet vær vil fortsatt solinnstråling kunne påvirke snødekket og bryte bindingene. Det er store til meget store skavler i fjellet, og disse vil også kunne gå til brudd grunnet solinnstråling og brytning av bindinger i snødekket. Skavlbrudd vil kunne føre til store sred i underliggende terreng. Noe mindre solinnstråling og moderate temperaturer i høyden vil stabilisere snødekket noe neste døgn. Varslet faregrad er riktig Dagnes varsel stemmer med mine observasjoner. Viktig å få frem at bratte heng rett under skoggrensen er utsatt for små våte løssnøskred.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Fokksnø i nordlige eksposisjoner forventes å fortsatt ha svake lag av nedføyket løssnø.

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Kraftig solinnstråling i bratte heng fra rett under skoggrensen og opp til ca 12-1400 moh er det stor sansynlighet for våte løssnøskred ved liten tilleggsbelastning/naturlig utløst

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i forskjellig dybde i snødekket. I mine tester er det vanskelig å påvirke de vedvarende svake lagene. Der det er kraftig solinnstråling og bindingene i snødekket over kantkornlaget brytes kan det være lettere å påvirke vedvarende svake lag

Skredaktivitet

18. mai. 0-6 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1200 moh Grunnet sterk solinnstråling er det fare for naturlig utløste våte løssnøskred spesielt i lavereliggende områder i skogsterreng, men også høyere til fjells i bratt terreng der solinnstrålingen påvirker snødekket

Snøprofil

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 20 cm P RG 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F/4F-1F FC/FCxr 2 mm/2 mm D, 32 cm P MF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 30 cm P/1F-P MF/MFpc 2 mm/3 mm D, 22 cm 4F FC 2 mm/0 mm D 0 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 236097

Indre Troms / Balsfjord

Snø

17.05.2020 kl. 11:22

593 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Snøprofil på ca 600 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snøen blir våt i bratte solvendte heng, men pga slørskyer er solinnstrålingen moderat, og det ventes ikke skredaktivitet pga soloppvarming. I skyggefulle partier over 800-900 moh er snøen tørr

Tester

ECTN27@18cmQ2 God Delvis knusing av snøpakken når den gikk til brudd

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 3 °C fra N ↓ 95% skyer Pent, skyet, solen stikker såvidt gjennom skylaget. Lett snfall på toppene, antydning til snø her

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat til liten skredfare. Skyggefulle partier over 900 moh kan ha ustabil fokksnø i leområder. Solvendte brattheng kan gi våte løssnøskred ved liten tilleggsbelastning. For øvrig er snødekket stabilt. Det er mange store hengeskavler i mange fjell som kan gi store skred om de løsner. Problematikk med våte løssnøskred kan øke om det blir sterkere soloppvarming. Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom obs og varsel.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V mellom 1000 moh og 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 1000 moh

Snøprofil

10 cm F DF 0 mm/0 mm M, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 0 mm/0 mm Skiktovergang Omdannet grovkornet snø, 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm 1F/K MFcr/IFsc 0 mm/0 mm, 15 cm 4F MFcr 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 236000

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org