Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 11.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå områder med fersk fokksnø. Bygevær gir lokale forskjeller og raske skift i været.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygevær med nysnø og vind kan danne store ustabile fokksnøflak over skoggrensen. Disse flakene kan være lett å løse ut og utbredelse vil blir større enn foregående dager. Det kan være store lokale forskjeller i regionen. Skredfaren kan nå 3-betydelige i områder som får mest nedbør og vind.
Gjennom helgen har snøbyger i fjellet og tildels kraftig vind har dannet fokksnøflak med svake lag i leheng i N-Ø eksposisjoner. Men det finnes også områder med 10-15 cm løs nysnø. Under nysnøen er snødekket smelteomvandlet og homogent opp til omtrent 500 moh men er stedvis svært lite sammenhengen og råtten.
Det er fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket fra ca 700-1000 moh. Det er svært vanskelig å påvirke men vil kunne gi store skred dersom det går til brudd.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes flere store skavler.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i indre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no
9 - 12 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.05.2020 kl. 11:30

880 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Snøprofil, tot 3m snø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Lagdeling, kantkorn over skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,2 cm F FC 0 mm/0 mm D Skarelag Lett avrundet kantkorn i overflaten på smelteskare, vanskelig å bestemme hardhet, men det separerer glatt ved spadeprøve, likevel god stabilitet. Ved nedbør som regn kan det bli opphoping av vann over skaren og da kan det bli skred av stor utbredelse i dette laget., 2 cm P+ FCxr 0 mm/0 mm D, 50 cm K/P RG 0 mm/0 mm D Kompakt solid pakke av sintret finkornet snø 1 test knyttet til snøprofilen Østvendt snøprofil på ca 950 moh. 3 meter snø totalt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak over mykere nedføyket nysnø kan gi små flakskred i østlige eksposisjoner da særlig over 800 moh og skyggefulle leområder. Lite solpåvirknig pga slørskyer og kjølig værtype gir liten sannsynlighet for våte løssnøskred unntatt i solvendte brattheng. Lav faregrad 2. Rekativt liten endring de kommende dager da det melder overskyet og kald vestlig værtype med noe vind og snø i fjellet Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom obs og varsel

Faretegn

Ferske skred Små våte løssnøskred i solvendte brattheng

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s fra N ↓ 30% skyer Pent vær, sol, men kjølig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 800 moh Det var snøbyger en del vestavind og snøfokk i fjellet i går ettermiddag, kan være ustabile små flak av fokksnø over mykere snø i leområder mot øst.

Snødekke

300 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig snø i solsiden der det er bratt, på slake solvendte steder er snøen tørr helt ned til ca 300 moh.

Tester

ECTN23@30cmQ2 God Lett avrundet kantkorn over smelteskare (2-3mm lag), fin glatt overflate (ikke is) men bra binding likevel til overliggende snø. Ingen tegn til propagering.

Skredaktivitet

10. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 1400 moh Solinnstråling medfører små løssnøskred i brattheng. Solen virker ikke veldig sterkt i dag så det er relativt liten aktivitet.

ObsID: 234219

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org