Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 31.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Lavtrykk med kraftig vind og snø gir økt skredfare. Vær generelt forsiktig på fjellet og unngå spesielt leområder der det fyker inn fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et lavtrykk kommer fra sørvest med snøbyger og sterk vind, dette vil raskt transportere mye snø og danne fokksnøflak i leheng mot nord, særlig første del av døgnet. Enkelte naturlig utløste skred kan forkomme. Rask temperaturstigning kan også påvirke fokksnøflak fra de siste dagene og øke skredfaren generelt i fjellet. Under ca. 100 moh kan det gå små, våte løsnøskred ved plussgrader og regn. Det ventes mest nedbør og størst skredfare i ytre strøk,spesielt rundt Gratangsfjellet på grensen til naboregionene Sør-Troms og Ofoten. Det finnes observasjoner på flere vedvarende svake lag i snødekket. Mildværet når ikke så høyt og vil trolig ikke påvirke kantkornlag i snødekket.
Kraftig vind fra sør tirsdag vil endre snøoverflaten. Siden lørdag har det vært snøbyger og periodevis kraftig vind fra nordvest. Snøen akkumulert seg derfor i sørøstvendte leområder ila helga. Det er lokale forskjeller på hvor mye snø det kom, i Tamokdalen og i Bardu er det rapportert 30 cm nysnø. Snøen over skoggrensen er generelt vindpåvirket. Forrige uke var det mildvær som gjennomfuktet det gamle snødekket opp til ca. tregrensa.
Det rapporteres om et svakt lag av kantkorn over skarelag. Det svake laget er vanskelig å påvirke, men kan gi store skred dersom det går til brudd. Mildvær har gjort dette laget mindre aktivt under 500 - 600 moh.
Det er generelt store skavler i fjellet i år.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra nordøst om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.
Om kvelden nordvest frisk bris til liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Tamokdalen, Postdalfjellet, Austavindsskrea

Snø

30.03.2020 kl. 23:31

681 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ventes sterk vind med kraftig snøfall fra sør. Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport.

Notater

Stenger fv 87 Tamokveien mellom Wingstad og Øvergård (E6) ca kl 24:00 grunnet kommende sørlig vind og stort snøfall. Fare for skred på veien.

ObsID: 226486

Indre Troms / Vesleala. bardu

Snø

30.03.2020 kl. 10:45

694 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i den gamle smelteomvandlede snøen er god. Stabiliteten i gammel fokksnø virker å være god. Stabiliteten i fersk fokksnø er stedvis dårlig. Fortsatt en del løs ubunden snø tilgjengelig for vindtransport over tregrensen. Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Været neste døgn tilsier pålagring av snø og varierende vind fra S/SV til V noe som vil gi pålagring av fokksnø i N-Ø eksposisjoner. Forventer ytterligere dannelse av svake lag i fokksnøen. Været vil ila uka gi noe pålagring av snø. Vinden i høyden vil fortsatt føre til betydelig vindtransport. Forholdsvis lave temperaturer i høyden vil føre til at det tar noe tid for svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel er riktig ift mine observasjoner i dag. Morgendagens varsel virker også å riktig da det er meldt kraftig vind i høyden og tildels kraftige snøbyger.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Vær

Snø -10 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer varierende skydekke, kraftige snøbyger, litt sol innomellom bygene. -4 grader nede i dalen

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Nede i dalen er det ca 20 cm løs ubunden snø. Fra ca 350moh opp til tregrensen er det ca 45 cm løs ubunden snø over smelteomvandlet snø fra sist mildvær. Over tregrensen er det vekslende vindpakket myk, 5-10 cm løs ubunden snø og vindpakket hard. over 900 moh er det det stort sett vindpakket hard snø. På toppene og eksponerte steder er det Vindpakket hard og hard skare. Mye snø i leheng i NØ-SØ eksposisjoner.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 500 moh Finner fortsatt kantkornlag dypt i snødekket. Vanskelig å påvirke men kan gi store skred dersom skred løser ut

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

LBT@90cm LBT gir brudd i kantkornlag på 90 cm ved middels belastning.

ECTN9@25cmQ3 God

Snøprofil

15 cm F DF 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 55 cm P/P- MF/MFpc 0 mm/2 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 37 cm P MF 0 mm/0 mm D -8,2 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 100 cm, -1,3 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Stor temperaturgradient ned til ca 40 cm vil kunne føre til dannelse av kantkorn over smelteomvandlet snø. Temperaturer rundt 8-10 minus på ca 1000moh kan føre til fortsatt stor temperaturgradient og oppbyggende omvandling i høyden.

ObsID: 226404

Indre Troms / Balsfjord

Snø

29.03.2020 kl. 15:41

341 moh

Marius (***)

Vær

Snø -4 °C

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm) Målte 47cm med nysnø siden natt til lørdag

ObsID: 226222

Indre Troms / Melkarfjellet

Snø

28.03.2020 kl. 16:51

754 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snøfall og tildels sterk vind fra vest kan medføre ustabile fokksnøflak i leområder i hovedsak mot østlige helninger, det kan bli store akkumuleringer / flak som kan løses ut ved liten tilleggsbelastning -særlig nær skoggrensen. Det kan og forventes naturlig utløste skred opp til stor størrelse om nedbør og vind vedvarer. Økende Varslet faregrad er riktig Foreløpig er faregraden mellom 2 og 3, men med økende nedbør vil den ventes å være fg 3 ila morgendagen. Kan ikke se at vedvarende svake lag er til stede der jeg har undersøkt den senere til, det har heller ikke vært observert skredaktivitet de senere måneder som gir indikasjoner på instabilitet dypt i snødekket

Vær

Snø -8 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Nede i dalen -6,5 på Sjufjellet -13 Middelvind på 6-8 msek, 20 -26 msek i kast på Sjufjellet fra i natt til nå, overveiende vestlig vindretning

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snødybde gjelder 500 moh i skoggrensen der jeg tok profil Sjufjellet målestasjon har 242 cm snø, har økt med 28 cm siden i natt. Tamokdalen målestasjon har 185 cm snø, har økt med 26 cm siden i natt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Har ikke observert skredproblemet, men det er veldig sannsynlig at det er til stede på utsatte steder

Faretegn

Stort snøfall Det har kommet ca 30cm snø siden i natt, det snør stadig, moderat vind fra vest

Snøprofil

25 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P+ RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F- FC 1 mm/0 mm, 3 cm P+ MFcr/IFil 0 mm/0 mm, 3 cm P- MFcr 0 mm/0 mm, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 30 cm P+/4F FCxr/MFcr 0 mm/0 mm Litt separering i øvre fokksnølag ved spadeprøve, men generelt stabilt. ingen tendenser til propagering

ObsID: 226084

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org