Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 29.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Bygeaktivitet vil danne ferske flak i leheng som er lett å løse ut. Det kan fortsatt finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt bygeaktivitet og periodevis kraftig vind opprettholder skredfaren. Ferske fokksnøflak vil bli dannet i leformasjoner. Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørsmengde. Skredproblemet vil være mest fremtredende der det kommer mye snø med bygene. Over mildværsgrensen finnes det vedvarende svake lag i snødekket. Kantkornlaget er generelt vanskelig å påvirke men der snødekket er tynt vil det være mulig å løse ut store skred i dette laget.
Frem til helgen var det mildvær og nedbøren har vekslet mellom regn og sludd i lavlandet. Opp til tregrensa er snødekket generelt fuktig under nysnøen. Natt til lørdag var det væromslag som har gitt kaldere temperaturer, snøbyger og kraftig vind fra nordvest. Det er store forskjeller i nedbørsmengde i regionen. I fjellene rundt Bardu har det i løpet av lørdagen kommet 20-30 cm nysnø.
Det rapporteres om et svakt lag av kantkorn over skarelag. Det svake laget er vanskelig å påvirke, men kan gi store skred dersom det går til brudd. Mildvær har gjort dette laget mindre aktivt under 5-600 moh. På grunn av kalde temperaturer etter mildvær, kan det noen steder ligge til rette for rask dannelse av kantkorn mellom mildværsskare og fersk snø. Dette er ikke et bekreftet skredproblem, men vær likevel litt obs på dette.
Det er generelt store skavler i fjellet i år.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Natt til lørdag nordvest sterk kuling i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 12 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

29.03.2020 kl. 15:41

341 moh

Marius (***)

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm) Målte 47cm med nysnø siden natt til lørdag

Vær

Snø -4 °C

ObsID: 226222

Indre Troms / Melkarfjellet

Snø

28.03.2020 kl. 16:51

754 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snøfall og tildels sterk vind fra vest kan medføre ustabile fokksnøflak i leområder i hovedsak mot østlige helninger, det kan bli store akkumuleringer / flak som kan løses ut ved liten tilleggsbelastning -særlig nær skoggrensen. Det kan og forventes naturlig utløste skred opp til stor størrelse om nedbør og vind vedvarer. Økende Varslet faregrad er riktig Foreløpig er faregraden mellom 2 og 3, men med økende nedbør vil den ventes å være fg 3 ila morgendagen. Kan ikke se at vedvarende svake lag er til stede der jeg har undersøkt den senere til, det har heller ikke vært observert skredaktivitet de senere måneder som gir indikasjoner på instabilitet dypt i snødekket

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snødybde gjelder 500 moh i skoggrensen der jeg tok profil Sjufjellet målestasjon har 242 cm snø, har økt med 28 cm siden i natt. Tamokdalen målestasjon har 185 cm snø, har økt med 26 cm siden i natt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Har ikke observert skredproblemet, men det er veldig sannsynlig at det er til stede på utsatte steder

Faretegn

Stort snøfall Det har kommet ca 30cm snø siden i natt, det snør stadig, moderat vind fra vest

Vær

Snø -8 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Nede i dalen -6,5 på Sjufjellet -13 Middelvind på 6-8 msek, 20 -26 msek i kast på Sjufjellet fra i natt til nå, overveiende vestlig vindretning

Snøprofil

25 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P+ RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F- FC 1 mm/0 mm, 3 cm P+ MFcr/IFil 0 mm/0 mm, 3 cm P- MFcr 0 mm/0 mm, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 30 cm P+/4F FCxr/MFcr 0 mm/0 mm Litt separering i øvre fokksnølag ved spadeprøve, men generelt stabilt. ingen tendenser til propagering

ObsID: 226084

Indre Troms / Balsfjord

Snø

27.03.2020 kl. 14:45

366 moh

stian@forsvaret (***)

Snødekke

185 cm totalt 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Vær

Hagl 4,5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 225936

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org