Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 28.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Været endrer seg, bygeaktivitet vil danne ferske flak i leheng som er lett å løse ut. Det kan fortsatt finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kommer en ny runde med sterk vind og nedbør som vil gi ferske fokksnøflak i leområder vendt mot nordøst. Om kvelden dreier vinden og det kan dannes flak av fokksnø også i sørøstlige leheng. Det finnes et svakt lag med kantkorn i nærheten av skarelag i deler av regionen. Kantkornlaget er generelt vanskelig å påvirke, men enkelte plasser kan det være lett å løse ut større skred i dette laget.
Siden forrige søndag har det vært mildvær og nedbør har vekslet mellom regn og sludd i lavlandet. Opp til ca. tregrensa er snødekket generelt fuktig selv om det kan være tørr snø eller skare i overflaten. Over tregrensa blir fokksnøen i overflata kaldere og hardere med høyden. Her har stabil vind fra sørvest og nedbør de siste dagene gitt vindtransport av snø inn i nordøstvendte leområder.
Det ventes at denne fokksnøen i nordøstvendte leområder har stabilisert seg raskt mange steder på grunn av gunstige, varme temperaturer. Det rapporteres om et vedvarende svak lag av kantkorn over skarelag. Det svake laget er vanskelig å påvirke, men kan gi store skred dersom det går til brudd. Observasjoner tilsier at det er mest potent i sentrale deler av regionen.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Natt til lørdag nordvest sterk kuling i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Melkarfjellet

Snø

28.03.2020 kl. 16:51

754 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snøfall og tildels sterk vind fra vest kan medføre ustabile fokksnøflak i leområder i hovedsak mot østlige helninger, det kan bli store akkumuleringer / flak som kan løses ut ved liten tilleggsbelastning -særlig nær skoggrensen. Det kan og forventes naturlig utløste skred opp til stor størrelse om nedbør og vind vedvarer. Økende Varslet faregrad er riktig Foreløpig er faregraden mellom 2 og 3, men med økende nedbør vil den ventes å være fg 3 ila morgendagen. Kan ikke se at vedvarende svake lag er til stede der jeg har undersøkt den senere til, det har heller ikke vært observert skredaktivitet de senere måneder som gir indikasjoner på instabilitet dypt i snødekket

Faretegn

Stort snøfall Det har kommet ca 30cm snø siden i natt, det snør stadig, moderat vind fra vest

Vær

Snø -8 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Nede i dalen -6,5 på Sjufjellet -13 Middelvind på 6-8 msek, 20 -26 msek i kast på Sjufjellet fra i natt til nå, overveiende vestlig vindretning

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Har ikke observert skredproblemet, men det er veldig sannsynlig at det er til stede på utsatte steder

Snøprofil

25 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P+ RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F- FC 1 mm/0 mm, 3 cm P+ MFcr/IFil 0 mm/0 mm, 3 cm P- MFcr 0 mm/0 mm, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 30 cm P+/4F FCxr/MFcr 0 mm/0 mm Litt separering i øvre fokksnølag ved spadeprøve, men generelt stabilt. ingen tendenser til propagering

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snødybde gjelder 500 moh i skoggrensen der jeg tok profil Sjufjellet målestasjon har 242 cm snø, har økt med 28 cm siden i natt. Tamokdalen målestasjon har 185 cm snø, har økt med 26 cm siden i natt.

ObsID: 226084

Indre Troms / Balsfjord

Snø

27.03.2020 kl. 14:45

366 moh

stian@forsvaret (***)

Vær

Hagl 4,5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

185 cm totalt 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 225936

Indre Troms / Målselv

Snø

26.03.2020 kl. 18:11

513 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Tester

LBT@65cmQ2 God

ECTX ingen utslag på ECT

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i den gamle fokksnøen virker å være god. Stabiliteten i den ferske fokksnøen kan stedvis være dårlig grunnet stor pålagring av fokksnø i leheng i Ø eksposisjoner. Stabiliteten i den gamle smelteomvandlede snøen er god. Det er et vedvarende svakt lag med kantkorn dypt i snødekket, men det er påvirket av høy temperatur i snødekket og er avrundet og lite potent i høyder opp til 600moh. Over 600moh kan det fortsatt være mindre påvirket av temperatur. Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag. Kraftig vind og nedbør ifa snø over 300moh vil gi stor pålagring av fokksnø i leheng i Ø eksposisjoner neste 24 timer noe som kan føre til økt faregrad ila fredag 27 mars fg3. Neste 24-48 timer vil temperaturen synke noe og det vil fortsatt blåse kraftig i høyden. Vind kombinert med snøbyger vil føre til stor pålagring av fokksnø og svake lag i fokksnøen i Ø-SØ eksposisjoner noe som sannsynligvis vil føre til fg3. Varslet faregrad er riktig Noe usikkerhet rundt fg for fredag 27 mars

Faretegn

Fersk vindtransportert snø moderat til kraftig snøfokk over 500moh

Vær

Snø -0,4 °C 11 m/s fra SV ↗ 100% skyer varierende vindstyrke mellom 6-12 m/s. Kraftige snøbyger.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Snøprofil

8 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 14 cm 1F/1F-P RG/RGwp 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F/4F-1F FC/FCxr 2 mm/1 mm D, 55 cm P MF 0 mm/0 mm D -1,3 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,9 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 120 cm LBT gir brudd i kantkornlag på 65cm

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 150 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr opp til 450 moh er snøoverfalten fuktig. Over 500moh er snøoverflaten tørr. Moderat til kraftig snøfokk over 550moh. Mye snø transportert inn i leheng i Ø eksposisjoner

ObsID: 225769

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org