Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 27.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av nedbør i kombinasjon med vind vil danne ferske flak med fokksnø i leområder i høyden. Mest utsatt er sørlig del av regionen der det ser ut til å komme mest nedbør. Skredfaren minker mot kvelden når vinden roer seg. Det finnes et svakt lag med kantkorn i nærheten av et skarelag i deler av regionen. Kantkornlaget er generelt vanskelig å påvirke, men enkelte plasser kan det være lett å løse ut større skred i dette laget.
Over skoggrensa er snøen vindpåvirket med varierende hardhet. I skjermede områder kan det finnes løssnø, mens utsatte områder er avblåst ned til gammel skare eller bakken. Stabil vind fra sørvest de siste dagene har gitt mye vindtransport av snø inn i nordøstvendte leområder. I lavlandet er snøen fuktig.
Det rapporteres om et vedvarende svak lag av kantkorn over skarelag. Det svake laget er vanskelig å påvirke, men kan gi store skred dersom det går til brudd. Observasjoner tilsier at det er mest potent i sentrale deler av regionen.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

27.03.2020 kl. 14:45

366 moh

stian@forsvaret (***)

Snødekke

185 cm totalt 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Vær

Hagl 4,5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 225936

Indre Troms / Målselv

Snø

26.03.2020 kl. 18:11

513 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 150 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr opp til 450 moh er snøoverfalten fuktig. Over 500moh er snøoverflaten tørr. Moderat til kraftig snøfokk over 550moh. Mye snø transportert inn i leheng i Ø eksposisjoner

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i den gamle fokksnøen virker å være god. Stabiliteten i den ferske fokksnøen kan stedvis være dårlig grunnet stor pålagring av fokksnø i leheng i Ø eksposisjoner. Stabiliteten i den gamle smelteomvandlede snøen er god. Det er et vedvarende svakt lag med kantkorn dypt i snødekket, men det er påvirket av høy temperatur i snødekket og er avrundet og lite potent i høyder opp til 600moh. Over 600moh kan det fortsatt være mindre påvirket av temperatur. Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag. Kraftig vind og nedbør ifa snø over 300moh vil gi stor pålagring av fokksnø i leheng i Ø eksposisjoner neste 24 timer noe som kan føre til økt faregrad ila fredag 27 mars fg3. Neste 24-48 timer vil temperaturen synke noe og det vil fortsatt blåse kraftig i høyden. Vind kombinert med snøbyger vil føre til stor pålagring av fokksnø og svake lag i fokksnøen i Ø-SØ eksposisjoner noe som sannsynligvis vil føre til fg3. Varslet faregrad er riktig Noe usikkerhet rundt fg for fredag 27 mars

Vær

Snø -0,4 °C 11 m/s fra SV ↗ 100% skyer varierende vindstyrke mellom 6-12 m/s. Kraftige snøbyger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø moderat til kraftig snøfokk over 500moh

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Tester

LBT@65cmQ2 God

ECTX ingen utslag på ECT

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

8 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 14 cm 1F/1F-P RG/RGwp 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F/4F-1F FC/FCxr 2 mm/1 mm D, 55 cm P MF 0 mm/0 mm D -1,3 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,9 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 120 cm LBT gir brudd i kantkornlag på 65cm

ObsID: 225769

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org