Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 27.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren avhenger en del av hvor mye snø som kommer på onsdag. Det er mulighet for lokalt store snømengder nord i regionen og denne nysnøen trenger tid på å stabilisere seg. Litt vind vil flytte snø inn i leområder og føre til ustabile fokksnøflak. Kantkornlag finnes i store deler av regionen, men virker de fleste steder å være vanskelig å påvirke. Utvis varsomhet i overganger mellom tynt og tykt snødekke, og der overliggende snø er myk.
Mandag kom det mye nysnø sammen med vind fra NV. Under tregrensa er det løs ubunden snø. I høyden er det vekslende mellom myk og hard vindpakket snø. Gammelt snødekke består for det meste av fokksnø av varierende hardhet.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn under skarelag fra 20/1. Det er kun funnet mellom 400-800 moh, og er vanskelig å påvirke.
På søndag gikk det et middels stort personutløst flaksskred ved Istindan.
Mandag ble det observert ferske sprekker.
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Passerende lavtrykk gir kraftigere vind en periode midt på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

27.02.2020 kl. 13:44

673 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mfjellberg@Forsvaret Kommentar:  Bildet er tatt fra SØ på skredbanen.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  mfjellberg@Forsvaret Kommentar:  Det er vindtransport i fjellet, her ser en SV vind som frakter nysnø inn i leheng mot NØ

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SV ↗ 30% skyer Vinden har dreid til SV i morgentimene i dag. Var mer V-NV onsdag kveld/natt til torsdag. Nedbør avtok i morgentimene torsdag. Har snødd ca 10 cm fra onsdag kl 2100 til torsdag kl 0600. Markant pålagring av snø i N-S eksposisjoner etter siste to døgns markante nedbør i form av snø i kombinasjon med vind.

Skredhendelse

27. feb 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt 50 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Storala øst Naturlig utløst skred gått rundt lunsjtid torsdag. Har gått smalt øverst over klippebåndet på bildet og har dratt med seg mer snø nedover i skredbanen, noe som gjør at jeg klassifiserer det til ste 2 selv om det matematisk er opp imot str 3.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Utbredt skredproblem med nedføyket nysnø i majoriteten av region Indre Troms. Pga skiftende vindretning er det utbredt i N-S eksposisjoner. Det kan forventes en stabilisering av de svake lagene innen de neste 24-48 timene. Det finnes dog vedvarende svake lag under ny fokksnø, og stepdown er mulig dersom en klarer å påvirke de svake lagene, noe som kan føre til store skred. De vedvarende svake lagene nede i snødekket er vanskelige å påvirke isolert sett. Varslet faregrad er riktig Basert på siste døgns pålagring av snø i kombinasjon med dagens vind, sett opp imot varslet temperatur for i morgen, anbefales det at faregrad 3 beholdes også fredag for Indre Troms.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S

ObsID: 217804

Indre Troms / Balsfjord

Snø

25.02.2020 kl. 13:51

559 moh

Marius (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -7 °C 2 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Skiftende. Snøbyger

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

CTM11@40cmQ2 Middels

Snøprofil

4 cm F PP, 10 cm 4F DF, 0,5 cm I IF, 34 cm 1F/P RG, 0,5 cm I IF, 5 cm 4F RGxf, 14 cm 4F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 217422

Indre Troms / Målselv

Snø

24.02.2020 kl. 12:20

466 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer kraftige snøbyger. Moderat vind varierende fra 5-10m/s

Snøprofil

26 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 27 cm P MF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F/4F+ FC/FCxr 2 mm/1 mm D Skiktovergang, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 39 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm M -5,3 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -2 °C @ 70 cm, -1,4 °C @ 90 cm, -0,8 °C @ 110 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stabiliteten i snødekket i den ferske fokksnøen er stedvis dårlig. Skytende sprekker i brattheng ved liten tilleggs belastning. Det har vært stor snøtransport inn i leheng siste døgn. Fortsatt snøbyger og noe vind i høyden vil fortsette snøtransport inn i leheng i NØ til SØ eksposisjoner. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Bardufoss i dag grunnet dårlig sikt. Fortsatt snø og noe vind de neste 48-72 timer tilsier fortsatt pålagring av fokksnø i leheng i NØ til SØ eksposisjoner.

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet i omr Andsfjellet i dag. Grunnet dårlig sikt ikke mulig å observere fjellene i omr Bardufoss

Faretegn

Fersk vindtransportert snø mye fersk vindtransportert snø i leheng

Ferske sprekker skytende sprekker i brattheng ved liten tilleggsbelastning skiløper

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 400 moh kantkornlaget er fortsatt aktivt men det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke det. Evt flakskred utløst i fersk fokksnø kan føre til stepdown og utløse brudd i kantkornlaget og derved forårsake store skred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Snødekke

110 cm totalt Moderat snøfokk 13 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr snødekket under tregrensen består av løs ubunden snø (13cm) etter siste døgns snøfall. I og rett over tregrensen er det vindpakket myk snø. over 600moh er det vekslende vindpakket myk/vindpakket hard og avblåst skare på utsatte steder.

Tester

ECTP26@60cmQ2 God

ECTN13@29cmQ2 Middels

LBT3@29cmQ2 Middels

ObsID: 217175

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org