Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 21.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir betydelig skredfare. Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør kombinert med vind vil danne ferske, ustabile fokksnøflak. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme der pålagringen er størst, og enkelte steder kan skredene bli store. Litt dreiende vind gir flere utsatte leområder. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette kan nå aktiveres ved økt belastning fra fersk fokksnø. Det er usikkert hvor lett dette laget kan påvirkes, vær derfor obs på fare for fjernutløsning om du ferdes i fjellet frem til situasjonen er mer oversiktlig.
Snødekket er i endring med pågående vær. Snøoverflaten under ca. 200 - 400 moh. påvirkes av regn og sludd. Høyere opp kommer det ny fokksnø. Før uværet mandag var det fokksnø i av varierende hardhet, stedvis avblåst til skare og stedvis ubundet snø, særlig i skogen.
Det er observert et godt utviklet kantkorn rett over og under skarelag der snødekket er tynt, rundt skarelag fra forrige mildvær. Flere observasjoner tyder på at svake laget er utviklet i et belte mellom 300 - 800 moh.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org