Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 21.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir betydelig skredfare. Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør kombinert med vind vil danne ferske, ustabile fokksnøflak. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme der pålagringen er størst, og enkelte steder kan skredene bli store. Litt dreiende vind gir flere utsatte leområder. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette kan nå aktiveres ved økt belastning fra fersk fokksnø. Det er usikkert hvor lett dette laget kan påvirkes, vær derfor obs på fare for fjernutløsning om du ferdes i fjellet frem til situasjonen er mer oversiktlig.
Snødekket er i endring med pågående vær. Snøoverflaten under ca. 200 - 400 moh. påvirkes av regn og sludd. Høyere opp kommer det ny fokksnø. Før uværet mandag var det fokksnø i av varierende hardhet, stedvis avblåst til skare og stedvis ubundet snø, særlig i skogen.
Det er observert et godt utviklet kantkorn rett over og under skarelag der snødekket er tynt, rundt skarelag fra forrige mildvær. Flere observasjoner tyder på at svake laget er utviklet i et belte mellom 300 - 800 moh.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Tamokdalen Sjufjellet

Snø

18.01.2020 kl. 14:19

1041 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Kantkorn under skare
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Kantkorn under skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Stedet jeg grov profilen, ca 600 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Stedvis en del snøfokk, østlig vind

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, SV, V, NV over 400 moh Har ikke observert problemet, men det er svært sannsynlig at stedvis i leområder vil det være bundet fokksnø som kan gi skred ved tilleggsbelastning

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 300 moh Kantkorn under skare nær overflaten, foreløpig ikke et problem, men kan bli ved ytterligere omdanning og pålagring av bundet snø. Tror problemet er mindre representert høyere i fjellet der snødekket over skare er tykkere, og skarelagene ikke er så representert som lavere i terrenget

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold med unntak av at det er sannsynlig at det kan være ustabile fokksnøflak som kan gi små skred i leområder for østlig vind Relativ liten endring om vinden fortsetter, hvis vinden løyer får vi en sakte stabilisering, sakte pga relativt lave temperaturer på innlandet i høyden. Det kalde været vil og gi en ytterligere utvikling av kantkorn.. Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar med varsel og obs

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 0,5 cm I IFil 0 mm/0 mm D Tynn bristende skare, 3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1,5 cm I IF 0 mm/0 mm D, 2 cm F FCxr 2 mm/0 mm D Skarelag Kantkorn under utvikling under islag -foregående lag. Se bilder, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D Tynn bristende is/skare, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F/F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm I IF 0 mm/0 mm D Hardt islag, 10 cm 4F MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm D

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -9 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Stedvis snøfokk i fjellet, ikke noe på Sjufjellet. Temp og vind gjelder Sjufjellet målestasjon. -2 nede i dalen, mindre vind

ObsID: 207552

Indre Troms / Bardu

Snø

18.01.2020 kl. 14:14

1018 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø vind mellom 6-11m/s fra S/Ø legger fersk vindtransportert snø i N/V eksposisjoner.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Det har utviklet seg et kantkornlag under/over skarelag der snødekket er tynt etter siste mildværsperiode. Skredproblemet er utbredt i store deler av indre Troms i høyder fra 400moh og til topps. Virker som om det er størst evne til bruddforplantning i det svake laget i høyder mellom 400-700moh.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Det finnes fortsatt svake lag av nedføyket løs nysnø i fokksnøen. Ga ingen bruddforplantning i ECT, men det kan ikke utelukkes flakskred

Tester

ECTN18@8cmQ2 God Ingen bruddforplantning i hverken nedføyket svakt lag i fokksnøen eller i kantkorn under skare

LBT2@8cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket virker generelt å være god. Nye svake lag i fokksnøen i N/V eksposisjoner grunnet S/Ø vind og moderat snøfokk. Godt utviklet kantkorn rett over og under skarelag der snødekket er tynt over skarelag fra forrige mildvær. Ingen skredaktivitet observert på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Fortsatt kaldt vær neste døgn vil føre til ytterligere utvikling av kantkorn. Fortsatt kaldt vær de neste 24 timer vil gi ytterligere utvikling av kantkorn. Prosessen vil stoppe opp ila natt til mandag, men pålagring av snø og vind over mildværsgrensen vil føre til fokksnø og pålagring av snø oppå svakt lag av kantkorn. Kan føre til en høyere faregrad ila 48 timer. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snøprofil

7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F/ F-4F PP/DF 2 mm/2 mm D Skiktovergang, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm D, 64 cm 1F/4F-1F MF/MFpc 2 mm/2 mm D Det er noe kantkorn i den nederste delen av dette laget. -10,6 °C @ 0 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 110 cm 2 tester knyttet til snøprofilen stor temperaturgradient de første 30cm vil høyst sannsynleg føre til videre utvikling av kantkorn der snødekket er tynt over/under skarelag.

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr det er ca 10-15 cm løs ubunden snø under tregrensen. Over tregrensen er det ca 5-10 cm løs ubunden snø. Stedvis avblåst med hard skare fra ca 700moh og til topps. Særdeles fine skiforhold fra tregrensen og ned. Gode skiforhold til topps. moderat til kraftig snøfokk på toppene. Det er observert overflaterim over 600moh.

Vær

Ikke nedbør -7,6 °C 7 m/s fra SØ ↖ 10% skyer lettskyet pent vær. Varierende vindstyrke. ca 10-12m/s på toppene. Observert moderat til kraftig snøfokk på toppene.

ObsID: 207550

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org