Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 20.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø i høyden. Det kan gå enkelte store naturlig utløste skred. I lavlandet kan våte skred løsne av seg selv.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kommer nytt lavtrykk med nedbør og temperaturstigning. Skredfaren øker i det været slår inn. Der nedbøren kommer som snø vil det legges opp fersk fokksnø i le for vinden. Dette kan føre til store naturlig utløste skred, spesielt der kantkornlaget er utviklet og pålagringen er størst. Der nedbøren kommer som regn kan våte skred løsne av seg selv.
De siste dagene har det vært minusgrader, moderat vind og litt nedbør. I skogen ligger stedvis mye løs snø. Over tregrensen ligger fortsatt 10-20cm ubundet snø mange steder. Ellers er det fokksnøflak av varierende hardhet som preger bildet. Lavtrykket som kommer inn mandag vil endre mye på snødekket.
Kantkorn over og under skarelag over 500 moh er godt utviklet. Dette vil utvikles videre frem til natt til mandag når mildværet slår inn.
Observert overflaterim over 600moh lørdag.
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-14 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Tamokdalen Sjufjellet

Snø

18.01.2020 kl. 14:19

1041 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Kantkorn under skare
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Kantkorn under skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Stedet jeg grov profilen, ca 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold med unntak av at det er sannsynlig at det kan være ustabile fokksnøflak som kan gi små skred i leområder for østlig vind Relativ liten endring om vinden fortsetter, hvis vinden løyer får vi en sakte stabilisering, sakte pga relativt lave temperaturer på innlandet i høyden. Det kalde været vil og gi en ytterligere utvikling av kantkorn.. Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar med varsel og obs

Vær

Ikke nedbør -9 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Stedvis snøfokk i fjellet, ikke noe på Sjufjellet. Temp og vind gjelder Sjufjellet målestasjon. -2 nede i dalen, mindre vind

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 0,5 cm I IFil 0 mm/0 mm D Tynn bristende skare, 3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1,5 cm I IF 0 mm/0 mm D, 2 cm F FCxr 2 mm/0 mm D Skarelag Kantkorn under utvikling under islag -foregående lag. Se bilder, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D Tynn bristende is/skare, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F/F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm I IF 0 mm/0 mm D Hardt islag, 10 cm 4F MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm D

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, SV, V, NV over 400 moh Har ikke observert problemet, men det er svært sannsynlig at stedvis i leområder vil det være bundet fokksnø som kan gi skred ved tilleggsbelastning

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 300 moh Kantkorn under skare nær overflaten, foreløpig ikke et problem, men kan bli ved ytterligere omdanning og pålagring av bundet snø. Tror problemet er mindre representert høyere i fjellet der snødekket over skare er tykkere, og skarelagene ikke er så representert som lavere i terrenget

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Stedvis en del snøfokk, østlig vind

ObsID: 207552

Indre Troms / BARDU

Snø

18.01.2020 kl. 14:14

1018 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket virker generelt å være god. Nye svake lag i fokksnøen i N/V eksposisjoner grunnet S/Ø vind og moderat snøfokk. Godt utviklet kantkorn rett over og under skarelag der snødekket er tynt over skarelag fra forrige mildvær. Ingen skredaktivitet observert på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Fortsatt kaldt vær neste døgn vil føre til ytterligere utvikling av kantkorn. Fortsatt kaldt vær de neste 24 timer vil gi ytterligere utvikling av kantkorn. Prosessen vil stoppe opp ila natt til mandag, men pålagring av snø og vind over mildværsgrensen vil føre til fokksnø og pålagring av snø oppå svakt lag av kantkorn. Kan føre til en høyere faregrad ila 48 timer. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -7,6 °C 7 m/s fra SØ ↖ 10% skyer lettskyet pent vær. Varierende vindstyrke. ca 10-12m/s på toppene. Observert moderat til kraftig snøfokk på toppene.

Snøprofil

7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F/ F-4F PP/DF 2 mm/2 mm D Skiktovergang, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm D, 64 cm 1F/4F-1F MF/MFpc 2 mm/2 mm D Det er noe kantkorn i den nederste delen av dette laget. -10,6 °C @ 0 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 110 cm 2 tester knyttet til snøprofilen stor temperaturgradient de første 30cm vil høyst sannsynleg føre til videre utvikling av kantkorn der snødekket er tynt over/under skarelag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Det har utviklet seg et kantkornlag under/over skarelag der snødekket er tynt etter siste mildværsperiode. Skredproblemet er utbredt i store deler av indre Troms i høyder fra 400moh og til topps. Virker som om det er størst evne til bruddforplantning i det svake laget i høyder mellom 400-700moh.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Det finnes fortsatt svake lag av nedføyket løs nysnø i fokksnøen. Ga ingen bruddforplantning i ECT, men det kan ikke utelukkes flakskred

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr det er ca 10-15 cm løs ubunden snø under tregrensen. Over tregrensen er det ca 5-10 cm løs ubunden snø. Stedvis avblåst med hard skare fra ca 700moh og til topps. Særdeles fine skiforhold fra tregrensen og ned. Gode skiforhold til topps. moderat til kraftig snøfokk på toppene. Det er observert overflaterim over 600moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø vind mellom 6-11m/s fra S/Ø legger fersk vindtransportert snø i N/V eksposisjoner.

Tester

ECTN18@8cmQ2 God Ingen bruddforplantning i hverken nedføyket svakt lag i fokksnøen eller i kantkorn under skare

LBT2@8cmQ2 God

ObsID: 207550

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org