Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 17.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden holder seg og det vil fortsatt legges opp noen fokksnøflak i le for sørøsten. Det er lettest å løse ut skred der flakene enda er myke.
De siste dagene har det vært minusgrader, moderat vind og litt nedbør. I skogen ligger stedvis mye løs snø. Over tregrensen veksler snødekket mellom fokksnøflak av varierende hardhet eller skare.
Det er observert lag med kantkorn over/under skarelag over 500 moh. Dette er senest observert i området rundt Bardufoss fredag, men kantkornlaget er her dårlig utviklet og består av små krystaller.
Naturlig utløst skred str 3 i østvendt side på Fagerfjellet på grensa mellom Sør-Troms og Indre Troms onsdag.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-12 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

16.01.2020 kl. 18:59

919 moh

Eirik@forsvaret (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 207364

Indre Troms / Andsfjellet

Snø

16.01.2020 kl. 17:40

544 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

13 cm F PP 2 mm/0 mm D, 11 cm 4F/4F-1F DF/DFdc 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F/4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D Skiktovergang Det er begynnende kantkorn dannelse rett over skarelag. Laget ligger nederst i et lag med delvis nedbrutte nedbørspartikkler. Det er mye luft i laget og god plass til oppbyggende snøomvandling, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 19 cm P MF 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D, 57 cm 1F MF 1 mm/0 mm M -6,5 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -0,9 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 120 cm, 0 °C @ 130 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -5,6 °C 3 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Ca 5 cm snø ila siste 24 timer

Tester

ECTP1@24cmQ2 Dårlig ECT går meget lett til brudd med full bruddforplantning, selv om det overligende laget er veldig mykt (4F)

LBT2@24cmQ2 Dårlig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Etter siste tids varierende vindretning er det fokksnø i de fleste himmelretninger

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Bardufoss i dag

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 350 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) I høyde rundt 500moh er det 10-20 cm løs ubunden snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Det er begynnende dannelse av kantkorn over skarelag fra sist mildvær. Laget går lett til brudd.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Grunnet varierende vindretning ila de siste døgn og vind fra NØ i dag er problemet i de fleste himmelretninger

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket er varierende i forskjellig høyde. 500moh er det et begynnende svakt lag med kantkorn rett over skarelag som går meget lett til brudd. Begynnende kantkornlag har jeg også funnet i større høyder men der er det ikke like lett å påvirke. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Bardufoss-Sørreisa i dag. De neste døgn er det meldt lavere temperaturer noe som vil kunne føre til ytterligere dannelse av kantkorn over/under skarelag. Det er meldt lite vind og ingen nedbør de neste døgnene samt lavere temperaturer. Det vil føre til ytterligere stabilisering av svake lag i fokksnøen. Men det vil også kunne føre til ytterligere dannelse av kantkorn rett over/under skarelag fra sist mildvær. Det vil kunne føre til større utbredelse av svakt lag ifa kantkorn. Varslet faregrad er riktig Jeg mener at svakt lag av kantkorn bør vurderes inn som skredproblem i varselet. Det begrunner jeg med funn i dag, samt 10. jan og 12. jan der jeg finner begynnende kantkorn og får full forplantning på ECT ved de forannevnte observasjoner.

ObsID: 207312

Indre Troms / Målselv

Snø

16.01.2020 kl. 17:21

441 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Tester

ECTP1@27cmQ2 Dårlig

ObsID: 209546

Indre Troms / Balsfjord

Snø

15.01.2020 kl. 12:39

486 moh

timdassler@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 1F DF 0 mm D, 30 cm P RG D, 3 cm 1F RG D, 3 cm P RG D, 1 cm K MFcr, 7 cm P RG M, 5 cm P MFcr 1 mm W, 1 cm 1F RG 1 mm M, 47 cm P MFcr -9,8 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 90 cm, -1,5 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

Tester

LBT@47cmQ3 Blanka og litt avrunda korn tyder på at det ikke er oppbyggende prosesser i snødekket.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker opp rubdt skiene

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

ObsID: 207068

Indre Troms / Målselv

Snø

15.01.2020 kl. 10:39

758 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Skredaktivitet

15. jan. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø

ObsID: 207030

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org