Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 16.12.2019

1
Liten
Publisert:

Vær varsom i områder der det har samla seg fokksnø. Det kan ha utvikla seg svake lag under fokksnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen ventast å ha stabilisert seg i stor grad, men kan påverkast nokre få stadar. Observasjonar fra naboregionar viser at svakt lag under fokksnøen kan vere eit begynnende problem. Kalde klare netter og fukt i gammelt snødekke gir gode forhald for oppbygging av svake lag. Akkurat når laget er godt nok utvikla til å bli eit problem er vanskeleg å vite, men når det blir det, vil det vere lett å løyse ut skred. Det finnast kantkornlag også djupare i snødekket, og desse er vanskeleg å påverke.
Nedbør og sterk vind frå SØ i veka som var har gitt fokksnøflak over skoggrensa, medan det i skogen er 5-10cm ubunden snø. Dette ligg på rugglete skare med smelteriller opp til ca. 800 moh. Mange stadar er avblåst med skare på snøoverflata.
Det er begynande kantkorn mellom fokksnøflaka og skare, men det er ikkje observasjonar som viser at det er eit skredproblem enda. Lenger ned i snødekket finnast kantkorn både under skarelag og ved bakken, men dette vil vere veldig vanskeleg å påverke sidan overliggande snø er hard.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-9 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Litt snø i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-10 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

15.12.2019 kl. 12:38

572 moh

LarsA@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsA@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsA@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsA@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN God Øverste skarelaget løsner ut av seg selv ved utgraving av søylen.

Vær

0 °C 5 m/s fra NØ ↙

Snødekke

110 cm totalt Skare Fuktig Hardpakket, preget av kraftig vind og mildvær. Øverste lag består av et 5 cm hardt skarelag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snøprofil

5 cm P MF W, 10 cm 4F MF, 10 cm 1F RG, 10 cm P RG, 5 cm 4F MF, 40 cm P RG, 30 cm 1F RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202172

Indre Troms / Tamokdalen Sjufjellet

Snø

15.12.2019 kl. 12:37

1041 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7 °C 7 m/s fra SØ ↖ 70% skyer

Snødekke

111 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Vekslende snøoverflate, myk skare, hard isskare og myk fokksnø. Kun vindtransport av snø på de aller høyeste toppene, små mengder

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnø i lesider kan gi små flakskred, men det virker generelt stabilt. Snøen under fokksnøen er stabil pga sammenfrysning etter mildværet for en tid siden. Liten endring de nærmeste dagene Varslet faregrad er for høy Kan ikke se at det vedvarende svake laget kan la seg påvirke til å gis skred slik situasjonen er nå. Fokksnøen virker rimelig stabil, det er heller ikke store ansamlinger der jeg har sett, fokksnøen er likevel verdt å være oppmerksom på da den ligger på løsere snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert Bristende fokksnø over mykere snø på isolerte steder særlig over ca 700 moh, men fant ikke at den hadde propagerende tendenser

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Virker som fokksnøen har bundet seg bra til den mykere snøen under

Snøprofil

7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F PP 0 mm/0 mm D Skarelag Løs snø under fokksnø over skare, 20 cm I/P-K IF/MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D Noen steder er de to øverste lagene blåst bort, fokksnø over løs snø er fordelt med is/skare i dagen innimellom

ObsID: 202167

Indre Troms / Bardu

Snø

14.12.2019 kl. 13:58

918 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT God det er god stabilitet i snødekket. Sist mildvær har påvirket snødekket helt til tops.

Vær

Ikke nedbør -5,4 °C 2 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Noe kraftigere vind på toppene. Ca 5 m/s. - 22 grader nede i dalen ved start tur

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr over tregrensen er det varierende snødekke med vindpakket hard og vindpakket myk snø. Hardt og avblåst med regnskare over 900moh. Under tregrensen ca 10cm løs snø med hard smelteomvandlet snø under. fine skiforhold i skogen.

Skredfarevurdering

2 Moderat det er ikke obsevert skredaktivitet på strekningen Sørreisa- Setermoen i dag. Stabiliteten i snødekket virker å være god. Været tilsier at evt svake lag i fokksnøen i NV-NØ eksposisjoner vil stabilisere seg ytterligere de neste dagene. Middels kalde temperaturer med lite vind og lite nedbør ifa snø vil ytterligere stabilisere evt svake lag i fokksnøen. Forventer liten utvikling av kantkorn i snødekket grunnet at temperaturenn vil holde seg rundt -5til -8 grader og vi vil sannsynligvis få en liten temperaturgradient i snødekket Varslet faregrad er riktig Det kan virke som om vi er i grenseland mellom faregrad 2 og 1. Utviklingen i snødekket de neste dagene kan ytterligere indikere at skredfaren kan vurderes til 1. Usikkerheten ligger i snødekket i NØ-NV eksposisjoner mtp svake lag i fokksnøen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 500 moh Det er ikke observert noen vedvarende svake lag med kantkorn i regionen den siste uka. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport over tregrensen. Snødekket er hardt og avblåst i V/S/Ø eksposisjoner. Vind fra Ø/S/V den siste tiden kan ha lagt fokksnø i NV-NØ eksposisjoner. Forventer at fokksnøen har stabilisert seg de siste dagene.

Skredaktivitet

14. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snøprofil

5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F/4F- DF/FCsf 1 mm/1 mm D Rimlag det er antydning til oppbyggende omvandling i DF laget rett under tynt skarelag over 800moh. Ikke et kritisk lag før det evt har utviklet seg videre., 40 cm P RG 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 70 cm P RG 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm, -0,7 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen stor temperaturgradient i de øverste 40 cm. Utviklingen av kantkorn er ikke som forventet til tross for stor temperaturgradient. Forventer ikke at det vil bli noen stor utvikling av kantkorn da temperaturen vil stige de neste dagene og ligge rundt -5 grader.

ObsID: 202056

Indre Troms / Bardu

Snø

14.12.2019 kl. 13:53

758 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr fin løssnø under skoggrensa. Over skoggrensa var det vekslende føre. Mye hard skaresnø grunnet vinden tidligere i uka.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i mange heng. Man må være særlig forsiktig i bratte leheng. Fokksnøen etter vinden som var tirsdag fortsetter å stabilisere seg over de neste dagene og vil i de aller fleste heng være stabil. Det er lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Sterk kulde vil kunne utvikle kantkorn. Varslet faregrad er riktig Skredproblemet "vedvarende svakt lag" bør etter mitt skjønn fjernes fra varselet. Det er noen observasjoner på begynnende kantkornutvikling i regionen men Ingen godt utviklede. Det er heller ikke meldt om drønn eller sprekker på grunn av dette.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 300 moh Så ikke dette skredproblemet i dag. Dette er mest sannsynlig på grunn av jeg gikk i S til Ø vendt fjell i dag. Overflaten på snøen viser tydelige tegn til kraftig vind fra SØ tidligere i uka.

Notater

Flott tur til Vesle Ala. Best skiføre i skogen.

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm/0 mm D, 0,5 cm P RG 0 mm/0 mm Vindskare., 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 33 cm P RG 0 mm/0 mm, 26 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm -9,5 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm

ObsID: 202054

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org