Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 14.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder der det har samla seg fokksnø. Kantkorn kan moglegens påverkast der overliggande snø ikkje er bærande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sjølv om det er meldt ein del vind vil det truleg vere lite snøtransport då mykje snø blei flytta i sterkare vind frå same retning tidlegare i veka. Fokksnøen forventes å stabilisere seg, men dette tar lengre tid i høyden hvor temperaturene er kaldere. Observasjoner fra naboregioner viser at svakt lag under fokksnøen kan være et begynnende problem. Kalde klare netter og fukt i gammelt snødekke gir god forhold for oppbygging av svake lag. Dersom det allerede er dannet noen plasser, vil det være lett å løse ut skred her. Det finnast kantkornlag djupare i snødekket, og desse kan potensielt påverkast der overliggande snø ikkje er bærande.
Nedbør og sterk vind frå SØ i starten av veka har gitt fokksnøflak over skoggrensa, medan det i skogen er 5-10cm ubunden snø. Dette ligg på rugglete skare med smelteriller opp til ca. 800 moh.
Det finnast kantkorn både under skarelag og ved bakken, men dette vil vere veldig vanskeleg å påverke sidan skarelaget er tjukt. Observasjoner fra naboregioner viser at svakt lag av kantkorn under fokksnøen kan være et begynnende problem, men dette er ikke enda observert i Indre-Troms.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

14.12.2019 kl. 13:58

918 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 500 moh Det er ikke observert noen vedvarende svake lag med kantkorn i regionen den siste uka. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport over tregrensen. Snødekket er hardt og avblåst i V/S/Ø eksposisjoner. Vind fra Ø/S/V den siste tiden kan ha lagt fokksnø i NV-NØ eksposisjoner. Forventer at fokksnøen har stabilisert seg de siste dagene.

Skredaktivitet

14. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Skredfarevurdering

2 Moderat det er ikke obsevert skredaktivitet på strekningen Sørreisa- Setermoen i dag. Stabiliteten i snødekket virker å være god. Været tilsier at evt svake lag i fokksnøen i NV-NØ eksposisjoner vil stabilisere seg ytterligere de neste dagene. Middels kalde temperaturer med lite vind og lite nedbør ifa snø vil ytterligere stabilisere evt svake lag i fokksnøen. Forventer liten utvikling av kantkorn i snødekket grunnet at temperaturenn vil holde seg rundt -5til -8 grader og vi vil sannsynligvis få en liten temperaturgradient i snødekket Varslet faregrad er riktig Det kan virke som om vi er i grenseland mellom faregrad 2 og 1. Utviklingen i snødekket de neste dagene kan ytterligere indikere at skredfaren kan vurderes til 1. Usikkerheten ligger i snødekket i NØ-NV eksposisjoner mtp svake lag i fokksnøen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr over tregrensen er det varierende snødekke med vindpakket hard og vindpakket myk snø. Hardt og avblåst med regnskare over 900moh. Under tregrensen ca 10cm løs snø med hard smelteomvandlet snø under. fine skiforhold i skogen.

Vær

Ikke nedbør -5,4 °C 2 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Noe kraftigere vind på toppene. Ca 5 m/s. - 22 grader nede i dalen ved start tur

Tester

LBT God det er god stabilitet i snødekket. Sist mildvær har påvirket snødekket helt til tops.

Snøprofil

5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F/4F- DF/FCsf 1 mm/1 mm D Rimlag det er antydning til oppbyggende omvandling i DF laget rett under tynt skarelag over 800moh. Ikke et kritisk lag før det evt har utviklet seg videre., 40 cm P RG 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 70 cm P RG 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm, -0,7 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen stor temperaturgradient i de øverste 40 cm. Utviklingen av kantkorn er ikke som forventet til tross for stor temperaturgradient. Forventer ikke at det vil bli noen stor utvikling av kantkorn da temperaturen vil stige de neste dagene og ligge rundt -5 grader.

ObsID: 202056

Indre Troms / Bardu

Snø

14.12.2019 kl. 13:53

758 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i mange heng. Man må være særlig forsiktig i bratte leheng. Fokksnøen etter vinden som var tirsdag fortsetter å stabilisere seg over de neste dagene og vil i de aller fleste heng være stabil. Det er lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Sterk kulde vil kunne utvikle kantkorn. Varslet faregrad er riktig Skredproblemet "vedvarende svakt lag" bør etter mitt skjønn fjernes fra varselet. Det er noen observasjoner på begynnende kantkornutvikling i regionen men Ingen godt utviklede. Det er heller ikke meldt om drønn eller sprekker på grunn av dette.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Flott tur til Vesle Ala. Best skiføre i skogen.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr fin løssnø under skoggrensa. Over skoggrensa var det vekslende føre. Mye hard skaresnø grunnet vinden tidligere i uka.

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 300 moh Så ikke dette skredproblemet i dag. Dette er mest sannsynlig på grunn av jeg gikk i S til Ø vendt fjell i dag. Overflaten på snøen viser tydelige tegn til kraftig vind fra SØ tidligere i uka.

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm/0 mm D, 0,5 cm P RG 0 mm/0 mm Vindskare., 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 33 cm P RG 0 mm/0 mm, 26 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm -9,5 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm

ObsID: 202054

Indre Troms / Hompan, Middagsfjellet, Tamok

Snø

12.12.2019 kl. 18:06

552 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  AA Kommentar:  Profilen ble gravd ved markeringen

Skredfarevurdering

2 Moderat Løssnøen er fordelt av vind dels over løs nysnø, skare i dagen dominerer der vinden har tatt, snøen ligger i forsenkninger og leheng særlig ned mot skoggrensen. Slik føret er vil skikjørere søke mot mykere snø og der det ligger fokksnøflak på mykere løssnø kan det gå skred ved liten tilleggsbelastning. Minkende Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe fokksnø i leområder, ligger på løs snø, grov skare/is under.

Snødekke

74 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vindfordelt fokksnø over løs snø og skare, mye bar skare/is

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 10% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm F PP 0 mm/0 mm D Skarelag Løs nysnø over grov skare med bundet fokksnø over, 40 cm P/I MFcr 0 mm/0 mm D Solid pakke av is og sammenfrosset grovkornet smelteomvandlet snø, 40 cm P/1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D Relativt homogen pakke av dels godt sintret dels løsere finkornet omdannet snø, tendenser til finkornet dels kantede korn

ObsID: 201850

Indre Troms / Målselv

Snø

11.12.2019 kl. 21:05

512 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Det er noe løs snø tilgjengelig for vindtransport inn i leheng. Det gamle snødekket er stabilt.

Skredaktivitet

11. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Bardufoss i dag

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i det gamle snødekket er god. Sist mildvær har fuktet snødekket opp til ca 800moh. Siste dagers snøfall og vind har lagt snø i Det er kommet ca 20 cm snø de siste dagene. Vind fra vest nå ila dagen har ført til pålagring av fokksnø i østlige eksposisjoner. tidligere vind fra S/Ø har ført til pålagring i N/V eksposisjoner. Det gir fokksnø i de fleste himmelretninger og skredproblemet med svake lag i fokksnøen vil kunne finnes i de fleste himmelretninger. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Bardufoss i dag. Rolige vindforhold og ingen nedbør vil føre til stabilisering av svake lag i fokksnøen. Det gamle snødekket er stabilt, men det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket. Vanskelig å påvirke det svake laget da det overliggende laget er hardt. Moderate temperaturer de neste dagene tilsier at vi kan forvente liten grad av kantkornutvikling i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe vindtransportert snø i omr Andsfjellet. Vind fra vest har lagt snø i nordlige eksposisjoner

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr varierende snødekkehardhet, vindpakket hard/myk, skare, litt tørr løssnø

Vær

Snø -0,4 °C 7 m/s fra V → 60% skyer lette snøbyger, delvis skyet, fullmåne og god sikt

Tester

LBT10 God ingen brudd i snødekket. brudd ved bakken ved stor belastning

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P MF 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F/4F-1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D -2,6 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 201716

Indre Troms / Bardu

Snø

11.12.2019 kl. 06:14

132 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det transporteres mye snø med nåværende vindforhold fra SØ

Vær

10 m/s fra SØ ↖ Svært sterk vind fra SØ, opp mot 15-20 m/s i kastene. Flytter mye snø inn i V-NV-N lesider.

ObsID: 201564

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org