Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 12.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder der det har lagt seg fersk fokksnø. Kantkorn finnast i snødekket og kan påverkast der overliggande snø ikkje er bærande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind har, og vil framleis, transportere snø og gi ustabile fokksnøflak i leområder som nord og vest. Desse kan stadvis ha dårleg binding til skare. Skredfara vil vere størst i områda som har fått mest snø dei siste dagane, men vil minke relativt raskt grunna gunstige temperaturar for stabilisering. Det finnast kantkornlag i snødekket men desse vil vere vanskeleg påverke grunna overliggande bærande skare.
Nedbør og sterk vind frå SØ har dei siste dagane gitt fokksnøflak over skoggrensa, medan det under skoggrensa og i skjerma områder er ubunden snø. Dette ligg på rugglete skare med smelteriller opptil 900 moh.
Det finnast kantkorn både under skarelag og ved bakken, men dette vil vere veldig vanskeleg å påverke sidan skarelaget er tjukt.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.
Sørøst til dels sterk kuling først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-14 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Hompan, Middagsfjellet, Tamok

Snø

12.12.2019 kl. 18:06

552 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  AA Kommentar:  Profilen ble gravd ved markeringen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe fokksnø i leområder, ligger på løs snø, grov skare/is under.

Skredfarevurdering

2 Moderat Løssnøen er fordelt av vind dels over løs nysnø, skare i dagen dominerer der vinden har tatt, snøen ligger i forsenkninger og leheng særlig ned mot skoggrensen. Slik føret er vil skikjørere søke mot mykere snø og der det ligger fokksnøflak på mykere løssnø kan det gå skred ved liten tilleggsbelastning. Minkende Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh

Snødekke

74 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vindfordelt fokksnø over løs snø og skare, mye bar skare/is

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 10% skyer

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm F PP 0 mm/0 mm D Skarelag Løs nysnø over grov skare med bundet fokksnø over, 40 cm P/I MFcr 0 mm/0 mm D Solid pakke av is og sammenfrosset grovkornet smelteomvandlet snø, 40 cm P/1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D Relativt homogen pakke av dels godt sintret dels løsere finkornet omdannet snø, tendenser til finkornet dels kantede korn

ObsID: 201850

Indre Troms / Målselv

Snø

11.12.2019 kl. 21:05

512 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe vindtransportert snø i omr Andsfjellet. Vind fra vest har lagt snø i nordlige eksposisjoner

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i det gamle snødekket er god. Sist mildvær har fuktet snødekket opp til ca 800moh. Siste dagers snøfall og vind har lagt snø i Det er kommet ca 20 cm snø de siste dagene. Vind fra vest nå ila dagen har ført til pålagring av fokksnø i østlige eksposisjoner. tidligere vind fra S/Ø har ført til pålagring i N/V eksposisjoner. Det gir fokksnø i de fleste himmelretninger og skredproblemet med svake lag i fokksnøen vil kunne finnes i de fleste himmelretninger. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Bardufoss i dag. Rolige vindforhold og ingen nedbør vil føre til stabilisering av svake lag i fokksnøen. Det gamle snødekket er stabilt, men det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket. Vanskelig å påvirke det svake laget da det overliggende laget er hardt. Moderate temperaturer de neste dagene tilsier at vi kan forvente liten grad av kantkornutvikling i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT10 God ingen brudd i snødekket. brudd ved bakken ved stor belastning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Det er noe løs snø tilgjengelig for vindtransport inn i leheng. Det gamle snødekket er stabilt.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr varierende snødekkehardhet, vindpakket hard/myk, skare, litt tørr løssnø

Vær

Snø -0,4 °C 7 m/s fra V → 60% skyer lette snøbyger, delvis skyet, fullmåne og god sikt

Skredaktivitet

11. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P MF 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F/4F-1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D -2,6 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 201716

Indre Troms / Bardu

Snø

11.12.2019 kl. 06:14

132 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det transporteres mye snø med nåværende vindforhold fra SØ

Vær

10 m/s fra SØ ↖ Svært sterk vind fra SØ, opp mot 15-20 m/s i kastene. Flytter mye snø inn i V-NV-N lesider.

ObsID: 201564

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org