Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 11.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fokksnø i bratte leformasjoner. Noen steder kan det være lett å løse ut skred i den ferske fokksnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden snur til sørøst og legger opp fokksnøflak i le. Sørøsten skyter fart nedover og vil ta mest i dalene mens det kan bli roligere vind på fjellet. Kaldt vær siste dager kan ha ført til kantkorndannelse rundt det øverste skarelaget. Vær oppmerksom på dette!
Litt snø i løpet av helgen og mandag har gitt litt nysnø i snøoverflaten. Ellers er snødekket preget av mildværet forrige uke. Det er smelterenner opp til ca 700 moh. og skare som følge av kaldere temperatur fredag. I lavere høyder ble snøen gjennomfuktet til bakken. Høyere opp i fjellet kom nedbøren som sludd og snø. Øverste del av snødekket antas å være påvirket av fukt helt opp mot ca. 900 moh.
Det er observert kantkorn under skarelag. Dette vedvarende svake laget ligger under et hardt, tykt lag med skare og smelteomvandlet snø og forventes å være svært vanskelig å løse ut.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste 3 døgn.
Kalde temperaturer gir mulighet for kantkorndannelse rundt mildværskaren. -10 grader søndag formiddag i Bardu (230moh)
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-19 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Om kvelden østlig liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.
Sørøst til dels sterk kuling først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

11.12.2019 kl. 21:05

512 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT10 God ingen brudd i snødekket. brudd ved bakken ved stor belastning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe vindtransportert snø i omr Andsfjellet. Vind fra vest har lagt snø i nordlige eksposisjoner

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Det er noe løs snø tilgjengelig for vindtransport inn i leheng. Det gamle snødekket er stabilt.

Vær

Snø -0,4 °C 7 m/s fra V → 60% skyer lette snøbyger, delvis skyet, fullmåne og god sikt

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr varierende snødekkehardhet, vindpakket hard/myk, skare, litt tørr løssnø

Skredaktivitet

11. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Bardufoss i dag

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i det gamle snødekket er god. Sist mildvær har fuktet snødekket opp til ca 800moh. Siste dagers snøfall og vind har lagt snø i Det er kommet ca 20 cm snø de siste dagene. Vind fra vest nå ila dagen har ført til pålagring av fokksnø i østlige eksposisjoner. tidligere vind fra S/Ø har ført til pålagring i N/V eksposisjoner. Det gir fokksnø i de fleste himmelretninger og skredproblemet med svake lag i fokksnøen vil kunne finnes i de fleste himmelretninger. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Bardufoss i dag. Rolige vindforhold og ingen nedbør vil føre til stabilisering av svake lag i fokksnøen. Det gamle snødekket er stabilt, men det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket. Vanskelig å påvirke det svake laget da det overliggende laget er hardt. Moderate temperaturer de neste dagene tilsier at vi kan forvente liten grad av kantkornutvikling i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P MF 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F/4F-1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D -2,6 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 201716

Indre Troms / Bardu

Snø

11.12.2019 kl. 06:14

132 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det transporteres mye snø med nåværende vindforhold fra SØ

Vær

10 m/s fra SØ ↖ Svært sterk vind fra SØ, opp mot 15-20 m/s i kastene. Flytter mye snø inn i V-NV-N lesider.

ObsID: 201564

Indre Troms / Bardu

Snø

08.12.2019 kl. 17:53

802 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP21@52cmQ3 God Stabiliteten vurderes som god grunnet meget hardt snødekke over det svake laget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold. Vær forsiktig i leheng med fersk fokksnø. Det er meldt kaldt de neste 48 timer. Dette vil trolig føre til oppbygging av kantkorn i øve deler av snødekket. Det er løssnø tilgjengelig for transport slik at vind vil føre til økende skredfare. Varslet faregrad er riktig

Notater

Obstur i Liveltskardet. Mørkt hele turen så ikke mulig å observere fjellene i området for ferske skred. Flott månelys.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 500 moh

Vær

Ikke nedbør -7,8 °C 3 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

12 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 34 cm P MF 1 mm/0 mm D, 8 cm 1F FC 2 mm/0 mm D-M, 15 cm P MF 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm D -12 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -1,9 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snødekket var tydelig kram i det svake laget på ca 50cm. Temperaturen i snøen og kramheten tyder på at mildværet og regn har trengt dypt ned i snødekket også på denne høyden. Temperaturgradienten i det øvre området av snødekket tilsier at det er sannsynlig at det kommer til å være oppbyggende omvandling over eller under skarelaget spesielt.

ObsID: 201262

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org