Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 08.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold mange steder, men vær forsiktig der det ligger fokksnø i bratte leformasjoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt vind og litt bygeaktivitet med snø kan føre til enkelte ferske fokksnøflak i leheng. Den ferske snøen har flere steder dårlig binding til skaren under. Bygevær kan gi vekslende vind og lokale forskjeller i nedbørsmengde. Mildvær og påfølgende kuldegrader har stabilisert det gamle snødekket mange steder.
Et lite snødryss natt til fredag gav litt nysnø i snøoverflaten. Ellers er snødekket preget av mildværet midt i uka. Det er smelterenner opp til ca 700moh og myk skare som følge av kaldere temperatur fredag. I lavere høyder ble snøen gjennomfuktet til bakken. Høyere opp i fjellet kom nedbøren som sludd og snø. Øverste del av snødekket antas å være påvirket av fukt helt opp mot ca. 900 moh. Fra tidligere er snøen ujevnt fordelt i terrenget og det veksler mellom isete rygger og myk fin snø.
Lørdag formiddag var det -5 grader i Tamokdalen (230 moh) og -3 grader i Bardu (230 moh).
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om formiddagen.
-13 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

08.12.2019 kl. 17:53

802 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold. Vær forsiktig i leheng med fersk fokksnø. Det er meldt kaldt de neste 48 timer. Dette vil trolig føre til oppbygging av kantkorn i øve deler av snødekket. Det er løssnø tilgjengelig for transport slik at vind vil føre til økende skredfare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -7,8 °C 3 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 500 moh

Tester

ECTP21@52cmQ3 God Stabiliteten vurderes som god grunnet meget hardt snødekke over det svake laget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Obstur i Liveltskardet. Mørkt hele turen så ikke mulig å observere fjellene i området for ferske skred. Flott månelys.

Snøprofil

12 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 34 cm P MF 1 mm/0 mm D, 8 cm 1F FC 2 mm/0 mm D-M, 15 cm P MF 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm D -12 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -1,9 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snødekket var tydelig kram i det svake laget på ca 50cm. Temperaturen i snøen og kramheten tyder på at mildværet og regn har trengt dypt ned i snødekket også på denne høyden. Temperaturgradienten i det øvre området av snødekket tilsier at det er sannsynlig at det kommer til å være oppbyggende omvandling over eller under skarelaget spesielt.

ObsID: 201262

Indre Troms / Målselv

Snø

07.12.2019 kl. 18:48

652 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er ikke observert skredaktivitet i området i dag. værvarselet tilsier lite nedbør oog lite vind de neste døgn. Vil virke stabiliserende på evt svake lag i fokksnøen. De neste døgn vil værsituasjonen tilsi at evt svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg. Grunnet kaldt vær ned mot -15 grader vil det være stor sannsynlighet for utvikling av kantkorn rett under eller rett over regnskarelag fra sist mildvær. Ved pålagring av snø senere vil et evt kantkornlag bli et skredproblem på sikt. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -7,9 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr siste mildværsgrense er over 700moh. Det er tydelige bølger i snødekket etter siste mildvær. Over tregrensen er snødekket preget av vind og rygger, rabber er tildels avblåst.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh finner ingen svake lag i min profil i dag. Kan ikke utelukkes at fersk vindtransportert snø kan ha ustabile lag i fokksnøen der det har samlet seg fokksnø i NØ/Ø/SØ eksposisjoner

Tester

LBT10@115cmQ3 God stor kraft før LBT ga brudd nede ved bakken

Faretegn

Fersk vindtransportert snø det er noe fersk vindtransportert snø i Ø/NØ eksposisjoner

Skredaktivitet

7. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa Myrefjell i dag

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 18 cm P MF 0 mm/0 mm D, 11 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 44 cm 1F RG 1 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,9 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 115 cm 1 test knyttet til snøprofilen stor temperaturgradient mellom 0-30 cm. Her er det mulighet for oppbyggende omvandling til kantkorn over/under skarelag. Lille blokktest indikerer god stabilitet i snødekket. Stor belastning ved LBT før blokken løsner helt nede ved bakken.

ObsID: 201128

Indre Troms / Balsfjord

Snø

07.12.2019 kl. 12:28

925 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Bilde av logget Obstur i Blåbærfjellet i dag, snudde på ca 960 moh. Søprofil ble grav like før høyeste punkt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold, med unntak av fersk fokksnø som hviler på mykt lag av løs snø, god gliflate mot is der jeg sjekka. Økende snøfall og moderat vind fra øst øker oppbygging av slik fokksnø i sør og vestvendte lesider Svakt økende Det er relativt bra samsvar mellom obs og varsel

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra Ø ← 80% skyer Snør lett nordvest for Tamokdalen, ikke nedbør lokalt her

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødybde gjelder i fjellet, ca halvparten nede i dalen Snøen er preget av siste mildvær med dels kraftige renner/bølger, stort sett myk skare, i fjellet er det områder med myk, fin relativt upåvirket snø, andre steder isete rygger.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Mye har gått ut på dette laget sist mildvær, tror det som står igjen er svært vanskelig å løse ut, må nok store snømengder til for å øke belastningen nok, evt gjennombløting av snødekket. Usikker på om dette laget skal være spesielt vektlagt slik som situasjonen er nå.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Notater

Snøprofil

3 cm P/F+ RGsr 0 mm/0 mm D Fokksnø, 4 cm F PP 0 mm/0 mm D Skarelag, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D Hard glatt gliflate mot overliggende lag, 4 cm I/F MFcr/PP 10 mm/0 mm D, 1,5 cm I/K-I 0 mm/0 mm D Knekkebrødhard is, 130 cm 1F/P RGsr/RGsr 0 mm/0 mm D Kompakt homogen pakke av sintret finkornet snø, 20 cm F FC 4 mm/0 mm D Sterkt omdannet snø mot bakken Profilen ble tatt på ca 860 moh i øsø vendt leside i Blåbærfjellets sydside

ObsID: 201092

Indre Troms / Tamokdalen vest

Snø

05.12.2019 kl. 17:20

706 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  AA

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1) S. Over 800 moh Stort flakskred Kolstadskaret (hengedal i Finnskaret i Tamok) Anslått bruddkant 3m +

ObsID: 201261

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org