Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 07.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes vedvarende svake lag i noen høyder, men som er vanskelig å påvirke etter mildvær og gjenfrysing.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og litt snø kan føre til enkelte ferske fokksnøflak i leheng. Fersk snø kan ha dårlig binding til skare. Bygevær kan gi vekslende vind og lokale forskjeller i nedbørsmengde. I høyden kan det finnes enkelte fokksnøflak der nedbøren tidligere denne uka kom som snø. Mildvær tidligere i uka og påfølgende kuldegrader har stabilisert det gamle snødekket mange steder. Det kan fortsatt finnes svakt lag av kantkornet snø nede i snødekket. Dette laget er trolig vanskeligere å påvirke nå etter mildvær og igjenfrysing.
Et lite snødryss natt til fredag har gitt litt nysnø i snøoverflaten. Ellers er snødekket preget av mildværet og mye regn tirsdag til torsdag. I lavere høyder er snøen gjennomfuktet til bakken. Høyere opp i fjellet har nedbøren kommet som sludd og snø. Øverste del av snødekket ventes å være påvirket av fukt helt opp mot ca. 900 moh. Fra tidligere er snøen ujevnt fordelt i terrenget.
I Bardu ble det tirsdag observert vedvarende svakt lag av kantkorn både ved bakken og høyere opp i snødekket på 600 moh. Skredaktivitet i Tamokdalen under mildværet onsdag, tyder på tilstedeværelse av kantkorn ved bakken også der.
Fredag formiddag var det -7 grader i Tamokdalen (230 moh) og -5 grader i Bardu (230 moh).
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-13 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om formiddagen.
-13 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

07.12.2019 kl. 18:48

652 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh finner ingen svake lag i min profil i dag. Kan ikke utelukkes at fersk vindtransportert snø kan ha ustabile lag i fokksnøen der det har samlet seg fokksnø i NØ/Ø/SØ eksposisjoner

Faretegn

Fersk vindtransportert snø det er noe fersk vindtransportert snø i Ø/NØ eksposisjoner

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er ikke observert skredaktivitet i området i dag. værvarselet tilsier lite nedbør oog lite vind de neste døgn. Vil virke stabiliserende på evt svake lag i fokksnøen. De neste døgn vil værsituasjonen tilsi at evt svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg. Grunnet kaldt vær ned mot -15 grader vil det være stor sannsynlighet for utvikling av kantkorn rett under eller rett over regnskarelag fra sist mildvær. Ved pålagring av snø senere vil et evt kantkornlag bli et skredproblem på sikt. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -7,9 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr siste mildværsgrense er over 700moh. Det er tydelige bølger i snødekket etter siste mildvær. Over tregrensen er snødekket preget av vind og rygger, rabber er tildels avblåst.

Tester

LBT10@115cmQ3 God stor kraft før LBT ga brudd nede ved bakken

Skredaktivitet

7. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa Myrefjell i dag

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 18 cm P MF 0 mm/0 mm D, 11 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 44 cm 1F RG 1 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,9 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 115 cm 1 test knyttet til snøprofilen stor temperaturgradient mellom 0-30 cm. Her er det mulighet for oppbyggende omvandling til kantkorn over/under skarelag. Lille blokktest indikerer god stabilitet i snødekket. Stor belastning ved LBT før blokken løsner helt nede ved bakken.

ObsID: 201128

Indre Troms / Balsfjord

Snø

07.12.2019 kl. 12:28

925 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Bilde av logget Obstur i Blåbærfjellet i dag, snudde på ca 960 moh. Søprofil ble grav like før høyeste punkt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold, med unntak av fersk fokksnø som hviler på mykt lag av løs snø, god gliflate mot is der jeg sjekka. Økende snøfall og moderat vind fra øst øker oppbygging av slik fokksnø i sør og vestvendte lesider Svakt økende Det er relativt bra samsvar mellom obs og varsel

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra Ø ← 80% skyer Snør lett nordvest for Tamokdalen, ikke nedbør lokalt her

Notater

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødybde gjelder i fjellet, ca halvparten nede i dalen Snøen er preget av siste mildvær med dels kraftige renner/bølger, stort sett myk skare, i fjellet er det områder med myk, fin relativt upåvirket snø, andre steder isete rygger.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Mye har gått ut på dette laget sist mildvær, tror det som står igjen er svært vanskelig å løse ut, må nok store snømengder til for å øke belastningen nok, evt gjennombløting av snødekket. Usikker på om dette laget skal være spesielt vektlagt slik som situasjonen er nå.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Snøprofil

3 cm P/F+ RGsr 0 mm/0 mm D Fokksnø, 4 cm F PP 0 mm/0 mm D Skarelag, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D Hard glatt gliflate mot overliggende lag, 4 cm I/F MFcr/PP 10 mm/0 mm D, 1,5 cm I/K-I 0 mm/0 mm D Knekkebrødhard is, 130 cm 1F/P RGsr/RGsr 0 mm/0 mm D Kompakt homogen pakke av sintret finkornet snø, 20 cm F FC 4 mm/0 mm D Sterkt omdannet snø mot bakken Profilen ble tatt på ca 860 moh i øsø vendt leside i Blåbærfjellets sydside

ObsID: 201092

Indre Troms / Tamokdalen vest

Snø

05.12.2019 kl. 17:20

706 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  AA

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1) S. Over 800 moh Stort flakskred Kolstadskaret (hengedal i Finnskaret i Tamok) Anslått bruddkant 3m +

ObsID: 201261

Indre Troms / Tamokdalen vest

Snø

04.12.2019 kl. 10:11

265 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Sterkt redigert bilde for å få kontrast og nei, det er ikke julenissen, det er et skred.

Faretegn

Rask temperaturstigning Kraftig regn, stigende temperatur ila natten

Skredaktivitet

4. des. 0-6 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, Ø. Mellom 900 moh og 800 moh Et skred i Middagsfjellet (bildet) str 2 halv 3, N eksp, løsna ca 800 moh i leside lasta skrått inn fra vest. Brukkant anslått til ca 2 m på det tykkeste. Ser ut til å ha gått på kantkorn nær bakken. Stoppa ved skoggrensen ca 550moh Ikke vanlig med skred her. Et skred i Sjufjellet Ø eksp. brattheng, løsner skred flere ggr. hver vinter her. Str. 2 halv 3 også her. Løsna på ca 900 moh. stoppa på ca 600 moh

ObsID: 200669

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org