Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 06.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Det finnes vedvarende svake lag i noen høyder, men som er vanskelig å påvirke etter mildvær og gjenfrysing.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Minusgrader gjør at snødekket fryser til der snøen er påvirket av mildværet de siste dagene, og det ventes at snødekket stabiliserer seg mange steder. I høyden kan det finnes ustabile fokksnøflak der nedbøren de siste dagene har kommet som snø, dette kan fortsatt trenge noe tid på å stabilisere seg. Vær oppmerksom på at det finnes svake lag av kantkornet snø nede i snødekket. Disse lagene er trolig vanskeligere å påvirke nå etter mildvær og igjenfrysing. Det antas at skredproblemet er mest aktuelt i et høydebelte: over høyden hvor snøen er gjennomfuktet og under høyfjellet hvor snødekket er mer vindherjet fra tidligere.
Snødekket er preget av mildværet som varte frem til torsdag. I lavlandet har det regnet, men høyere opp kan nedbøren ha kommet som sludd og snø. I lavlandet er snøen trolig gjennomfuktet og våt til bakken. Snøoverflaten ventes at er påvirket av fukt helt opp mot ca. 900 moh. Før mildværet kom det mye snø med kraftig vind dra NV. Dette fraktet mye snø inn i leheng, mens det blåste rent utsatte steder.
I Bardu ble det tirsdag observert vedvarende svakt lag av kantkorn både ved bakken og høyere opp i snødekket på 600 moh. Skredaktivitet i Tamokdalen under mildværet onsdag, tyder på tilstedeværelse av kantkorn ved bakken også der.
Onsdag ble det observert flere flakskred i Tamokdalen rundt 800 moh.
Torsdag formiddag var det 0 grader i Tamokdalen (230 moh), og det var målt 11 mm siste døgn i Tamokdalen og 17 mm i Bardu.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-9 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til torsdag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-13 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Tamokdalen vest

Snø

05.12.2019 kl. 17:20

706 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  AA

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1) S. Over 800 moh Stort flakskred Kolstadskaret (hengedal i Finnskaret i Tamok) Anslått bruddkant 3m +

ObsID: 201261

Indre Troms / Tamokdalen vest

Snø

04.12.2019 kl. 10:11

265 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Sterkt redigert bilde for å få kontrast og nei, det er ikke julenissen, det er et skred.

Faretegn

Rask temperaturstigning Kraftig regn, stigende temperatur ila natten

Skredaktivitet

4. des. 0-6 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, Ø. Mellom 900 moh og 800 moh Et skred i Middagsfjellet (bildet) str 2 halv 3, N eksp, løsna ca 800 moh i leside lasta skrått inn fra vest. Brukkant anslått til ca 2 m på det tykkeste. Ser ut til å ha gått på kantkorn nær bakken. Stoppa ved skoggrensen ca 550moh Ikke vanlig med skred her. Et skred i Sjufjellet Ø eksp. brattheng, løsner skred flere ggr. hver vinter her. Str. 2 halv 3 også her. Løsna på ca 900 moh. stoppa på ca 600 moh

ObsID: 200669

Indre Troms / Bardu

Snø

03.12.2019 kl. 14:45

828 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Tester

CTM16@80cmQ3 God

ObsID: 200472

Indre Troms / Bardu

Snø

03.12.2019 kl. 14:07

744 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 200466

Indre Troms / Bardu

Snø

03.12.2019 kl. 13:36

585 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er ikke observert skredaktivitet i omr Bardufoss Setermoen Sørreisa i dag. Dårlig sikt i høyden. Stabiliteten i skoggrensen og rett over skoggrensen er dårlig. Høyere i terrenget er det transportert mye snø inn i leheng i Ø/SØ eksposisjoner. Været siste døgn har stabilisert de svake lagene i fokksnøen noe, men det er et svakt lag med kantkorn som er meget ustabilt Neste døgns værvarsel tilsier store mengder nedbør ifa regn noen som vil føre til stor belastning på svakt lag av kantkorn. Forventer at det vil gå flere naturlig utløste skred med årsak i brudd i svakt lag kantkorn ila neste døgn. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad og skredproblem stemmer med mine observasjoner.

Vær

Snø -3,9 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer moderat snøfall. Dårlig sikt i høyden

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det er svært mye tørr løssnø i skogen og rett over tregrensen. Over tregrensen er det vekselsvis tørr løssnø, vindpakket myk og vindpakket hard snø. Mye snø er vindtransportert inn i leheng i Ø/SØ eksposisjoner. Rygger og rabber er avblåst, søkk og daler har hatt stor pålagring av snø.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Drønn i snøen i skoggrensen og rett over skoggrensen. Store flater kollapser på et lag av kantkorn dypt nede i snødekket. (80-90 cm dypt)

Tester

ECTP3@90cmQ2 Dårlig Det er også utført LBT. Den gir også brudd ved svært liten belastning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh I skoggrensen og rett over skoggrensen er det observert flere drønn i snøen. Det finnes et svakt lag med kantkorn under et tynt skarelag fra siste mildværs periode. Store flater kollapser ved liten tillegsbelastning.

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skred i omr Bardufoss Setermoen. Dårlig sikt gjorde det vanskelig å observere over tregrensen

Snøprofil

40 cm F PP 2 mm/0 mm D, 48 cm 4F/4F-1F DF/RG 1 mm/1 mm D Skiktovergang det er mye løs snø i skogen og rett over skoggrensen., 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm P RG 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D -3,9 °C @ 0 cm, -5,7 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -6,4 °C @ 30 cm, -6,3 °C @ 40 cm, -6,1 °C @ 50 cm, -5,8 °C @ 60 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,1 °C @ 100 cm, -3,9 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 200463

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org