Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 04.12.2019

4
Stor
Publisert:

Økende snøskredfare grunnet rask temperaturstigning og nedbør som regn. Naturlig utløste snøskred sannsynlig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For infrastruktur: Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse. For friluftsliv: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær og nedbør som regn høyt til fjells vil svekke bindingene i snødekket og det kan forventes naturlig utløste våte skred. Vær spesielt oppmerksom på at fuktigheten kan trenge ned til et svakt lag av kantkornet snø nede i snødekket, og skred som løsner på dette laget kan bli store.
Kraftig vind og stort snøfall de siste dagene har ført mye snø inn mange leområder. Den kraftige vinden har gjort at snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Det gamle snødekket består av et skarelag og eldre fokksnø etter første snøfall tidlig i november.
Det er observert lag av kantkorn i snødekket både ved bakken og under et skarelag høyere i snødekket fra ca 500 moh og oppover. Lagene er trolig mest utviklet der snødekket har vært tynt.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-9 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Tamokdalen vest

Snø

04.12.2019 kl. 10:11

265 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aa Kommentar:  Sterkt redigert bilde for å få kontrast og nei, det er ikke julenissen, det er et skred.

Faretegn

Rask temperaturstigning Kraftig regn, stigende temperatur ila natten

Skredaktivitet

4. des. 0-6 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, Ø. Mellom 900 moh og 800 moh Et skred i Middagsfjellet (bildet) str 2 halv 3, N eksp, løsna ca 800 moh i leside lasta skrått inn fra vest. Brukkant anslått til ca 2 m på det tykkeste. Ser ut til å ha gått på kantkorn nær bakken. Stoppa ved skoggrensen ca 550moh Ikke vanlig med skred her. Et skred i Sjufjellet Ø eksp. brattheng, løsner skred flere ggr. hver vinter her. Str. 2 halv 3 også her. Løsna på ca 900 moh. stoppa på ca 600 moh

ObsID: 200669

Indre Troms / Bardu

Snø

03.12.2019 kl. 14:45

828 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Tester

CTM16@80cmQ3 God

ObsID: 200472

Indre Troms / Bardu

Snø

03.12.2019 kl. 14:07

744 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 200466

Indre Troms / Bardu

Snø

03.12.2019 kl. 13:36

585 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh I skoggrensen og rett over skoggrensen er det observert flere drønn i snøen. Det finnes et svakt lag med kantkorn under et tynt skarelag fra siste mildværs periode. Store flater kollapser ved liten tillegsbelastning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er ikke observert skredaktivitet i omr Bardufoss Setermoen Sørreisa i dag. Dårlig sikt i høyden. Stabiliteten i skoggrensen og rett over skoggrensen er dårlig. Høyere i terrenget er det transportert mye snø inn i leheng i Ø/SØ eksposisjoner. Været siste døgn har stabilisert de svake lagene i fokksnøen noe, men det er et svakt lag med kantkorn som er meget ustabilt Neste døgns værvarsel tilsier store mengder nedbør ifa regn noen som vil føre til stor belastning på svakt lag av kantkorn. Forventer at det vil gå flere naturlig utløste skred med årsak i brudd i svakt lag kantkorn ila neste døgn. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad og skredproblem stemmer med mine observasjoner.

Vær

Snø -3,9 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer moderat snøfall. Dårlig sikt i høyden

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det er svært mye tørr løssnø i skogen og rett over tregrensen. Over tregrensen er det vekselsvis tørr løssnø, vindpakket myk og vindpakket hard snø. Mye snø er vindtransportert inn i leheng i Ø/SØ eksposisjoner. Rygger og rabber er avblåst, søkk og daler har hatt stor pålagring av snø.

Tester

ECTP3@90cmQ2 Dårlig Det er også utført LBT. Den gir også brudd ved svært liten belastning

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Drønn i snøen i skoggrensen og rett over skoggrensen. Store flater kollapser på et lag av kantkorn dypt nede i snødekket. (80-90 cm dypt)

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skred i omr Bardufoss Setermoen. Dårlig sikt gjorde det vanskelig å observere over tregrensen

Snøprofil

40 cm F PP 2 mm/0 mm D, 48 cm 4F/4F-1F DF/RG 1 mm/1 mm D Skiktovergang det er mye løs snø i skogen og rett over skoggrensen., 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm P RG 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D -3,9 °C @ 0 cm, -5,7 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -6,4 °C @ 30 cm, -6,3 °C @ 40 cm, -6,1 °C @ 50 cm, -5,8 °C @ 60 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,1 °C @ 100 cm, -3,9 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 200463

Indre Troms / Tamokdalen

Snø

02.12.2019 kl. 06:30

548 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har vært overveiende vest/nordvest vind fra kl 0100 til kl 0500 på Sjufjellet målestasjon. Vindstyrken har i snitt ligget på 4-9 m sek, men med tidvis vindkast på storm styrke, høyeste måling er 28,9 m.sek. Det antas at det har vært en del vindtransport mot sør og østlige eksposisjoner da det er svært mye løssnø tilgjengelig. Prognosen for dagen videre er sterk til stiv kuling fra nordvest, samt mere snø utover dagen.

Stort snøfall Det er registrert 31 mm nedbør (alt som snø) siste 24 timer på Tamokdalen Meteorologiske målestasjon. Total snødybde er nå 98,2 cm.

ObsID: 200177

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.12.2019 kl. 14:52

349 moh

ErikEB (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Markant overgang til mer vindpåvirket snø. Stort drønn på kul

ObsID: 200143

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.12.2019 kl. 08:55

234 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det har kommet over 30 cm snø på Tamokdalen målestsjon i natt. Totalt nå 82 cm Har vært sterk vind fra vest/nordvest oppi orkan styrke i kast på sjufjellet.

ObsID: 200062

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org