Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 12.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.11.2019 kl. 12:32

446 moh

Marius (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Marius

Vær

-22 °C

Snødekke

Rim på hardt underlag Blitt veldig mye rim oppå et tynt skarelag

Notater

Mye overflaterim på et tynt skarelag

ObsID: 197974

Indre Troms / Balsfjord

Snø

09.11.2019 kl. 12:15

863 moh

masor (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  masor

Skredhendelse

9. nov 12:16 (+01:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst SV-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 70 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 197919

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org