Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 29.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Forholdsvis høy temperatur gjør at det kan gå mindre våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Forholdene endrer seg lite. Forholdsvis høy temperatur fører til at snøoverflaten holder seg myk, og det kan gå noen små, våte løssnøskred i bratt terreng, typisk i nærheten av klipper og bart berg. Vær fortsatt oppmerksom på muligheten for skavlbrudd. Dette kan i noen tilfeller føre til at det løsner middels store skred i fjellsiden under.
Snøen i overflaten har tidligere vært påvirket av sol og varme helt til topps. I slutten av forrige uke var det kaldere og overflaten frøs til mange steder på grunn av nattefrost. Vekslende temperaturer gjennom døgnet har gitt varierende fuktighet i overflaten i løpet av dagen. Noen steder har det vært skare også på dagtid. Under ca 300 moh er det generelt lite snø igjen. I solutsatte sider er det usammenhengende snødekke også høyere opp.
Det gamle snødekket er generelt smelteomvandlet og uten kritsk lagdeling. I nordvendte heng høyt til fjells kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men disse ligger i så fall dypt og under hard snø og er ikke mulig å påvirke nå.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst.
0 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org