Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 27.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Litt stigende temperaturer vil myke opp snøoverflaten utover dagen og øker sjansen for små våte skred i bratt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt stigende temperatur fører til at snøoverflaten myknes noe opp og det kan gå noen små, våte løssnøskred i bratt terreng, typisk i nærheten av klipper og bart berg. Vær spesielt oppmerksom der det har kommet litt nysnø de siste dagene. Denne kan ha dårlig feste til underlaget og det vil være lett for en skiløper å løsne ut små løssnøskred i nysnøen. Vær også oppmerskom på faren for skavlbrudd. Dette kan i noen tilfeller føre til at det løsner middels store skred i fjellsiden under.
Snøen i overflaten er tidligere påvirket av sol og varme helt til topps. De siste dagene har snødekket frosset til i høyden på grunn av nattefrost. Vekslende temperaturer gjennom døgnet har gitt varierende fuktighet i overflaten i løpet av dagen. Mange steder har det vært skare også på dagtid. Under ca 300 moh er det generelt lite snø igjen. I solutsatte sider er det usammenhengende snødekke også høyere opp.
Det gamle snødekket er generelt smelteomvandlet og uten kritsk lagdeling. I nordvendte heng høyt til fjells kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men disse ligger i så fall dypt og under hard snø og er ikke mulig å påvirke nå.
Natt til søndag var det 4 minusgrader på Sjufjellet i Tamokdalen, 1020 moh.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 7 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

24.05.2019 kl. 17:50

522 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser snødekke mot NØ. Snøgrense på ca 300moh.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser snødekke mot NV. mange bare rabber ved ca 600moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh det er mulighet for naturlige utløste våte løssnøskred i bratte heng. Også mulighet for skløperutløste våte løssnøskred av størrelse 1-2.

Skredfarevurdering

1 Liten det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag. Stabiliteten i snødekket er god. Naturlig våte løssnøskred kan forekomme i få bratte heng. Neste døgns værvarsel tilsier lave temperaturer og en ytterligere stabilisering av snødekket. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 6 °C 6,4 m/s fra NV ↘ 95% skyer

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1400 moh Våt løssnø Fuktig det er fint skiføre med fuktig snø der sola ikke har påvirket snødekket og vått snødekke der sola har påvirket snødekket. snødekket er isotermt helt ned til bakken.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 195558

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org