Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 26.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte solutsatte fjellsider hvis snøoverflaten blir våt og myk.

Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold på grunn av lav temperatur og nattefrost i høyden. Den lille nedbøren som er meldt ventes ikke å påvirke snøskredfaren i særlig grad. Vær obs hvis solen får varmet opp snøoverflaten i bratte, solvendte sider, da kan det være lett å løse ut små, våte løssnøskred.
Snøen i overflaten er tidligere påvirket av sol og varme helt til topps. De siste dagene har snødekket frosset til på grunn av nattefrost. Vekslende temperaturer gjennom døgnet har gitt varierende fuktighet i overflaten i løpet av dagen. Mange steder har det vært skare også på dagtid. Under ca 300 moh er det generelt lite snø igjen. I solutsatte sider er det usammenhengende snødekke også høyere opp.
Det gamle snødekket er generelt smelteomvandlet og uten kritsk lagdeling. I nordvendte heng høyt til fjells kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men disse ligger i så fall dypt og under hard snø og er ikke mulig å påvirke nå.
Natt til lørdag var det 2 minusgrader på Sjufjellet i Tamokdalen, 1020 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Litt lavere temperatur. Høyest temperatur i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

24.05.2019 kl. 17:50

522 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser snødekke mot NØ. Snøgrense på ca 300moh.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser snødekke mot NV. mange bare rabber ved ca 600moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh det er mulighet for naturlige utløste våte løssnøskred i bratte heng. Også mulighet for skløperutløste våte løssnøskred av størrelse 1-2.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 6,4 m/s fra NV ↘ 95% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag. Stabiliteten i snødekket er god. Naturlig våte løssnøskred kan forekomme i få bratte heng. Neste døgns værvarsel tilsier lave temperaturer og en ytterligere stabilisering av snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1400 moh Våt løssnø Fuktig det er fint skiføre med fuktig snø der sola ikke har påvirket snødekket og vått snødekke der sola har påvirket snødekket. snødekket er isotermt helt ned til bakken.

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag.

ObsID: 195558

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org