Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 22.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men fare for våte skred i bratte solutsatte fjellsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren vil variere gjennom døgnet og være størst i solvendte heng. Det kan være lett å løse ut små, våte løssnøskred i bratte fjellsider hvor snødekket er vått. Det kan også løsne enkelte naturlig utløste våte løssnøskred, gjerne i nærheten av klipper/berg. Der snødekket ligger på glatte svaberg, vil det også kunne gå enkelte glideskred som følge av snøsmelting.
Forrige uke kom det noe påfyll av snø over ca. 500 moh med vind fra vest. Denne nysnøen er nå i ferd med å smelteomvandles. I høyden og skyggesider kan det ha bli dannet skare i overflaten på grunn av synkende temperaturer og nattefrost. Under ca 300moh er det lite snø igjen.
Det gamle snødekket er generelt smelteomvandlet og uten kritsk lagdeling. I nordvendte heng høyt til fjells kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men disse ligger i så fall dypt og under hard snø og er ikke mulig å påvirke nå.
Tirsdag formiddag er det 3 plussgrader på Sjufjellet i Tamokdalen, 1020 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org