Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 16.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger fokksnø i høyden. Under mildværsgrensa kan det gå enkelte naturlig utløste våte løssnø- og flakskred.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak dannet etter snøvær tidligere i uka vil gradvis stabilisere seg og det ventes at det nå trengs stor tilleggsbelastning for å påvirke disse. Under mildværsgrensa kan oppbløting av lag i den nyeste snøen føre til enkelte våte løssnø- og flakskred.
De siste dagene har det kommet litt påfyll av snø over ca. 400 moh, under dette er snøen våt og smelteomvandla, mens over ca. 600 moh er det vekslende hard skare med vindpakket myk/hard fokksnø. Stigende temperatur på onsdag gjør at snødekket igjen blir fuktet opp til ca. 700 moh. Under 200-400 moh er det lite snø igjen.
Høyt til fjells, særlig i nordlige heng kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men så lenge det eldre snødekket er hardt og gjennomfrosset, utgjør de ikke noe problem.
Det er ikke observert ferske skred de siste dagene.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / BARDU

Snø

13.05.2019 kl. 17:53

1063 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Tester

CTN God

ObsID: 194561

Indre Troms / Vesleala. bardu

Snø

13.05.2019 kl. 17:30

694 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Siste tids snøfall og vind har ført til stor snøtransport inn i leheng i østlige eksposisjoner. Binding mot gammelt smelteomvandlet snødekke virker å være god men der det gamle snødekket er glatt vil bindingene kunne være dårlige. Det forventes at det finnes nedføykede svake lag i fokksnøen i noen leheng. Gammelt smelteomvandlet snødekke er frosset over 600moh og er stabilt. Under 600moh er det gamle snødekket vått og det er mulig å løse ut våte løssnøskred ved skikjøring i bratte SØ-SV heng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i det gamle smelteomvandlede snødekket er god over 600moh. Stabiliteten i den ferske fokksnøen er varierende og det kan forventes løs ubunden snø i fokksnøen i noen bratte heng. Det er ikke observert skredaktivitet i fjellene rundt Velseala eller på strekningen Sørreisa- Setermoen i dag. Fortsatt lave temperaturer med minusgrader i høyden neste døgn vil ytterligere stabiliserer det gamle smelteomvandlede snødekket. Værvarselet for neste døgn tilsier ytterligere pålagring av fokksnø i østlige eksposisjoner og det kan forventes svake lag av ubunden snø i fokksnøen over 600moh. Fortsatt snøbyger med vind fra vest vil danne fokksnøflak i østlige eksposisjoner med mulighet for svake lag med nedføyket ubunden snø. Varslet faregrad er riktig Det vil fortsatt kunne være mulig å løse ut våte løssnøskred under 600moh de neste dagene i enkelte bratte heng.

Snødekke

165 cm totalt Moderat snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 280 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Skare Tørr Det er myk våt løssnø fra 80moh til ca 600moh. Fra 600moh er det vekslende hard skare med vindpakket myk og vindpakket hard snø der vinden har lagt opp fokksnø. Store deler av det gamle snødekket er hard skare. siste tids mildvær har smeltet en del av det gamle snødekket, men det er fortsatt mye snø i fjellet.

Vær

Ikke nedbør -3,6 °C 9 m/s fra V → 100% skyer lufttemp ved 80moh, start obstur +6 grader.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det er fersk vindtransportert snø over 600moh i østlige eksposisjoner

Tester

CTN Får ingen utslag på CT. Lille blokktest gir ingen indikasjon på lagdeling i fokksnøen. God binding mellom skarelag og ny fokksnø. Stabilitet god.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Ingen skredaktivitet i fjellene rundt Vesleala

Snøprofil

25 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 65 cm K MF 0 mm/0 mm D, 75 cm 1F/1F- MF/MFcl 0 mm/3 mm M -3 °C @ 0 cm, -2,4 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 165 cm

ObsID: 194566

Indre Troms / BARDU

Snø

13.05.2019 kl. 16:41

754 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps

Snødekke

ObsID: 194560

Indre Troms / BARDU

Snø

13.05.2019 kl. 15:59

222 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser snødekke ca 250moh

Snødekke

Nysnøgrense på 290 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Våt løssnø Våt våt smelteomvandlet snø opp til ca 600moh

ObsID: 194559

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org