Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er stabilt på formiddagen, men svekkes gradvis utover dagen pga. sola. Mot de høyeste toppene finnes det ustabile lag i skyggesidene.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker gjennom dagen. Nattefrost gjør at snødekket er hardt og stabilt først på dagen, men utover dagen vil sola og høye lufttemperaturer myke opp snøoverflaten. Der sola tar mest vil det være lett for skikjører å løse ut mindre skred, enkelte små naturlig utløste skred kan også forekomme. Mot de høyeste toppene er det fortsatt tørrsnø igjen og her ligger det vedvarende svakt lag med kantkorn høyt i snødekket. Problemet er trolig begrenset, men likefullt reelt. Det gamle laget med kantkorn fra slutten av februar lurer fortsatt i snødekket, men vurderes som svært vanskelig å påvirke.
Snøen er smelteomvandlet opptil 400-500 moh i alle himmelretninger. Det finnes lommer med fokksnø i mange himmelretninger etter vind siste dager. Størst ansamling av fersk fokksnø er i nordøstvendte heng over 700 moh. Sør og vestvendte fjellsider som får sol på seg blir mykere utover dagen.
Det ble tidligere dannet små kantkorn nært overflata. Kantkornlaget kan være føyka ned og befinne seg under lommer med fokksnø over 700 moh. Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket, men laget er godt beskyttet av solide skarelag. Laget er trolig mest utbredt over min. 500 moh.
Det er observert flere mindre våte løssnøskred i sør og vestvendte fjellsider etter soloppvarming de siste dagene.
Det har vært nattefrost i regionen de siste dagene. Vekslingen mellom smelting på dagtid og frost på natta virker gunstig på snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-4 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / BARDU

Snø

18.04.2019 kl. 14:09

830 moh

mortenh@obskorps (*****)

Notater

Det var flott skiføre. Lett å gå opp og fin snø å kjøre ned på.

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra SV ↗

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, NV over 400 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr For det meste vindpakket myk i denne nordvendte fjellsiden.

ObsID: 191754

Indre Troms / STORFJORD

Snø

18.04.2019 kl. 11:33

1282 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra NV ↘ 5% skyer Knallvær! Vindstille i lavlandet. -8 på morran ved bilen i Tamok. Ble plussgrader i sola, men kald vind fra NV i høyden.

Faretegn

Ingen faretegn observert Buldring fra SØ sider i selve Tamokdalen, men ingen ting langs vår rute

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk I nordsidene var det tørrsnø over 600, men vinden har også tatt mange steder og pakka det. Langs ryggen til topps var det avblåst og ganske hardt. Litt bakkefokk, men lite å hente. Kjøret med sørflanke til Lemetskardet som hadde fin kramsnø etter solpåviring. Lite skred å se her.

ObsID: 191890

Indre Troms / Tamokdalen Sjufjellet

Snø

17.04.2019 kl. 13:20

1041 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra NV ↘ 30% skyer Slørskyer kombinert med kald vind reduserte soloppvarming av snødekket. Temp fra værstatsjon på Sjufjellet: Makstemperatur nede i dalen var 7 pluss i dag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold, ingen distinkte skredproblem i dag. Økende ved sterkere soloppvarming og økende temperatur som det er ventet i morgen Varslet faregrad er for høy Dagens varsel er for høyt, vurderer en lav fg 2 kanskje fg 1 i dag. Varselet i dag kan komme til anvendelse i morgen om været slår til med sterkere sol og høyere temperatur.

Snøprofil

10 lagdelinger observert Generelt god stabiltet i snøpakken ved spadeprøve

ObsID: 191612

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

17.04.2019 kl. 13:00

825 moh

Markus (Ukjent)

Notater

Mn

ObsID: 191881

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

16.04.2019 kl. 17:41

659 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1,3 °C 2 m/s fra SV ↗

Tester

ECTX Stabilt snødekke. Ingen svake lag i fokksnøen som gir utslag på testene. Det er et lag med kantkorn dypt i snødekket som er vanskelig å påvirke.

ECTX God

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 500 moh Grunnet høye temperaturer på dagtid og solpåvirkning er snødekket vått opp til ca 500moh. Mulighet for våte løssnø og flakskred

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er ikke observert noen faretegn i omr Myrefjell i dagh

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket er vått opp til ca 400moh, fuktig opp til ca 550moh og tørt over 600moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skredaktivitet i omr Myrefjell eller fjellene på strekninge fra Sørreisa til Myrefjell i dag. Strabiliteten i snødekket over 600moh virker å være god. De svake lagene i fokksnøen har stabilisert seg og kantkornlaget dypt i snødekket over skarelag er vanskelig å påvirke. Det er våt snø opp til ca 500moh seint på dagen og mulighet for våte løssnø og flakskred i SØ-SV eksposisjoner seint på dagen. Snødekket stabiliserer seg ila kvelden og natta. Været de neste dagene tilsier temperaturer opp mot 6.7 grader og stor solpåvirkning av snødekket i SØ-SV eksposisjoner. Fare for våte løssnø og flakskred opp til ca 500-600 moh og høyere ved stor solpåvirkning. Varslet faregrad er for høy Virker som om skredvarselet er for høyt for onsdag 17 april da jeg ikke kan se at temperatur og solpåvirkning vil gi stor nok påvirkning av snødekket ut fra mine obsevasjoner i regionen i dag. Baserer analysen på mine observasjoner fra Senja og indre Troms og i Dividalen ila dagen /ettermiddagen i dag 16 april.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på sterkningen Sørreisa Myrefjell i Målselv i dag

Snøprofil

7 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert

ObsID: 191455

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

16.04.2019 kl. 17:02

627 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 191451

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.04.2019 kl. 12:28

91 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. apr 18:31 - 15. apr 18:31 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Ev6 Øvergård - ,

ObsID: 191459

Indre Troms / Rassevarri SW

Snø

15.04.2019 kl. 16:15

621 moh

Routsi (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 191361

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

15.04.2019 kl. 14:00

879 moh

andrea@regobsTroms (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  andrea@regobsTroms

Notater

Våt snø opp til i hvert fall 5-600 møh, deretter fuktig snø.

Vær

Snø 2 °C 3 m/s 100% skyer Whiteout og litt snø. Sola kom fram etter hvert. 0 grader og tørr snø på 1000 møh.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Fin styrsnø

Tester

ECTX Det finnes lag med nedføyka nysnø (10 cm ned og 30 cm ned) men får dem ikke å reagere. Generelt 1f. De mykere lagen er mellom 1f og 4f.

ObsID: 191318
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.