Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 17.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturstiging aukar fara for våte laussnø- og flakskred, og store skred kan gå på vedvarande svake lag i snødekket.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturane skal stige utover dagen og det blir varmare enn det har vore på lenge. Faren for våte laussnø- og flakskred, samt skavlbrot vil difor auke. Den siste tida har sjølv små temperaturstigningar gitt auka snøskredaktivitet på vedvarande svake lag, og det er difor grunn til å tru at det same kan skje no. Auka belastning på snødekket som følgje av skavlbrot og andre skred kan også utløyse skred i slike lag. Om det går skred på desse laga kan dei bli svært store, og risikoen bør ikkje ignorerast. Høgt til fjells kan det finnast ustabile fokksnøflak i leområder mot aust. Skredfara vil auke med temperaturen utover dagen.
Etter bygevêr, sterk vestavind og mildt i helga, har det sidan måndag lettare vêr med noko sol i delar av regionen. Over mildvêrsgrensa, som gjekk opptil ca. 600 moh laurdag og søndag, har det danna seg fokksnøflak av varierande hardheit, særleg i austvendte fjellsider. Under mildværsgrensa er det fuktig og våt snø.
Djupt i snødekket finnast det eit vedvarande svakt lag av kantkorn i samband med skare, danna etter mildvêr 23. februar. Laget har stor utbreiing, men sidan det ligg djupt og under hard snø, skal det mykje til for å påverke dette ved ferdsel i terrenget.
Det er ikkje observert skred dei siste tre døgna.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / Tamokdalen Sjufjellet

Snø

17.04.2019 kl. 13:20

1041 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold, ingen distinkte skredproblem i dag. Økende ved sterkere soloppvarming og økende temperatur som det er ventet i morgen Varslet faregrad er for høy Dagens varsel er for høyt, vurderer en lav fg 2 kanskje fg 1 i dag. Varselet i dag kan komme til anvendelse i morgen om været slår til med sterkere sol og høyere temperatur.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra NV ↘ 30% skyer Slørskyer kombinert med kald vind reduserte soloppvarming av snødekket. Temp fra værstatsjon på Sjufjellet: Makstemperatur nede i dalen var 7 pluss i dag

Snøprofil

10 lagdelinger observert Generelt god stabiltet i snøpakken ved spadeprøve

ObsID: 191612

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

17.04.2019 kl. 13:00

825 moh

Markus (Ukjent)

Notater

Mn

ObsID: 191881

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

16.04.2019 kl. 17:41

659 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skredaktivitet i omr Myrefjell eller fjellene på strekninge fra Sørreisa til Myrefjell i dag. Strabiliteten i snødekket over 600moh virker å være god. De svake lagene i fokksnøen har stabilisert seg og kantkornlaget dypt i snødekket over skarelag er vanskelig å påvirke. Det er våt snø opp til ca 500moh seint på dagen og mulighet for våte løssnø og flakskred i SØ-SV eksposisjoner seint på dagen. Snødekket stabiliserer seg ila kvelden og natta. Været de neste dagene tilsier temperaturer opp mot 6.7 grader og stor solpåvirkning av snødekket i SØ-SV eksposisjoner. Fare for våte løssnø og flakskred opp til ca 500-600 moh og høyere ved stor solpåvirkning. Varslet faregrad er for høy Virker som om skredvarselet er for høyt for onsdag 17 april da jeg ikke kan se at temperatur og solpåvirkning vil gi stor nok påvirkning av snødekket ut fra mine obsevasjoner i regionen i dag. Baserer analysen på mine observasjoner fra Senja og indre Troms og i Dividalen ila dagen /ettermiddagen i dag 16 april.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er ikke observert noen faretegn i omr Myrefjell i dagh

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket er vått opp til ca 400moh, fuktig opp til ca 550moh og tørt over 600moh

Vær

Ikke nedbør -1,3 °C 2 m/s fra SV ↗

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 500 moh Grunnet høye temperaturer på dagtid og solpåvirkning er snødekket vått opp til ca 500moh. Mulighet for våte løssnø og flakskred

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på sterkningen Sørreisa Myrefjell i Målselv i dag

Tester

ECTX Stabilt snødekke. Ingen svake lag i fokksnøen som gir utslag på testene. Det er et lag med kantkorn dypt i snødekket som er vanskelig å påvirke.

ECTX God

Snøprofil

7 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert

ObsID: 191455

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

16.04.2019 kl. 17:02

627 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 191451

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.04.2019 kl. 12:28

91 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. apr 18:31 - 15. apr 18:31 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Ev6 Øvergård - ,

ObsID: 191459

Indre Troms / Rassevarri SW

Snø

15.04.2019 kl. 16:15

621 moh

Routsi (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 191361

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

15.04.2019 kl. 14:00

879 moh

andrea@regobsTroms (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  andrea@regobsTroms

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Fin styrsnø

Vær

Snø 2 °C 3 m/s 100% skyer Whiteout og litt snø. Sola kom fram etter hvert. 0 grader og tørr snø på 1000 møh.

Tester

ECTX Det finnes lag med nedføyka nysnø (10 cm ned og 30 cm ned) men får dem ikke å reagere. Generelt 1f. De mykere lagen er mellom 1f og 4f.

Notater

Våt snø opp til i hvert fall 5-600 møh, deretter fuktig snø.

ObsID: 191318

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

14.04.2019 kl. 11:39

442 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  Bildet viser snøprofil. Ingen utslag på ECT. Bryter på kantkorn ved ekstra belastning utover ETC test.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  Bildet viser ansamling av fokksnø i østlig eksposisjon.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket fra 600moh og opp virker å være god. Noe fokksnø i østlige eksposisjoner vil utgjøre et skredproblem med nedføyket svake lag i fokksnøen. Fra 600moh og ned er det mye vann i det øvesrte laget i snødekket. Kan forventes våte flak/løssnøskred fra 600moh og ned. Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Andørja-Bardufoss-Sørreisa i dag. Neste døgn forventes en ytterligere smelting av det øverste snølaget under 600moh. Over 600moh vil fokksnølaget stabilisere seg og faren for utløsning av flakskred i det svake laget i fokksnøen vil avta. Neste døgns værmelding tilsier at øverste del snødekket under 600moh fortsatt vil være fuktig/vått. Det vil fortsatt være fare for våte flak/løssnøskred under 600moh. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 650 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Det er ca 20 cm med våt løssnø opp til ca 600moh. Noe vindpåvirket myk fokksnø over ca 600moh, spesielt i østlige eksposisjoner.

Faretegn

Mye vann i snøen Opp til 5-600moh er de øverste 10-20 cm av snødekket påvirket av siste døgns mildvær og regn

Vær

Regn 1,6 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Noe yr/regn ila dagen. Snø over ca 650moh

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh Det er mye vann i det øverste laget i snødekket opp til ca 450moh. Fra 450-600moh er det noe vann i de øverste 20cm. Over 600moh består snøoverfalten av tørr snø.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Kantkornlaget er enda aktivt men det skal stor belastning til for å påvirke kantkornlaget.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Andørja-Sørreisa i dag.

Tester

ECTX Ingen utslag på ECT. Lille blokktest gir brudd i kantkornlag over skare på 60 cm ved stor belastning.

ECTX God Fuktig øverste 20 cm

Snøprofil

7 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert Ingen stor temperaturgardient. Kantkornlaget rett over skarelag virker å stabiliserer seg etterhvert som temperaturen i snødekket øker.

ObsID: 191169
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.