Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 16.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er ein kompleks situasjon med fokksnøflak, vedvarande svake lag og våt snø. Naturlege skred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Meir nedbør, vind og mildvær gir betydeleg skredfare. Det eksisterer allereie ustabile fokksnøflak, og nye fokksnøflak vil bygge seg opp på desse. Naturleg utløyste skred forventast og skredfara vil vere størst i den sørlege delen av regionen som får mest nedbør. Skiftande vindretning gjer at fokksnøflak vil finnast i mange himmelretningar. Kantkornlag i samband med skarelag kan påverkast med den auka vekta av overliggande snø, og under mildværsgrensa kan det gå nokre våte laussnø- og flakskred.
Nedbør, vind og mildvær torsdag og fredag har påverka snødekket. Mildvær har gått opp til ca. 600 moh, og over dette er det fokksnøflak av varierande hardheit. Fokksnøflaka finnast i mange himmelretningar grunna dreiande vindretning frå sør til nordvest. Under 600 moh er det våt snø eller skare, avhengig av om det er plussgrader eller ikkje.
Det finnast vedvarande svake lag av kantkornlag i snødekket, både under skarelag og i lausare lag under fokksnø, særlig der snødekket har vært tynt. Djupt i snødekket har det vore eit vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn. Dei vedvarende svake laga har vore vanskeleg å påvirke den siste tida.
Ved Sjufjellet i Tamokdalen var det observert eit flakskred i nysnø torsdag.
10 mm i døgnet, opp mot 16 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Skyet.
Minkende vind utover formiddagen. Dreiende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Forbigående mindre vind midt på dagen med skiftende retning. Mest i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

16.02.2019 kl. 11:10

495 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 50x50m

ObsID: 181366

Indre Troms / Balsfjord

Snø

16.02.2019 kl. 09:48

807 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Vestavind transporterer nynsnø på Blåbærfjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vind fra vest transporterer nysnø

ObsID: 181347

Indre Troms / Gråhøgda Bardu

Snø

15.02.2019 kl. 19:30

698 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 42 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 13 cm 4F/4F FC/RGxf 2 mm/1 mm D det er et lag med faseterte krystaller som har innslag av avrundede korn. Det må stor tilleggsbelstning til for å påvirke laget, 35 cm 1F/1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D Avrundede krystaller som er startet på oppbyggende omvandling, 20 cm P MF 0 mm/0 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2,6 °C @ 90 cm, -2,2 °C @ 100 cm, -2 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Det er en stor temperatur gradient i de øverste 10 cm noe som skyldes overgang fra mildvær til litt kaldere temperatur

Snødekke

122 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Det er ca 120 cm snø på 450 moh der vinden ikke har påvirket snødekket. Det ligger ca 20 cm ny ubunden snø rett under skoggrensen. Snødekket er påvirket av siste mildvær opp til ca 550 moh. Det er myk fokksnø rett over skoggrensen. På 750 moh er det 12 cm med myk vindpåvirket fokksnø. Snødekket over skoggrensen er vekslende hard og myk vindpåvirket fokksnø. Det er lite snø og avblåst over rabber og kuler i terrenget over 650 moh.

Tester

ECTN27@45cmQ2 God ECT forplanter seg 2/3 av lengden (60/90cm). Det er flere svake lag i fokksnøen. De svake lagene er vanskelig å påvirke og gir ikke full bruddforplantning ved ECT.

CTM13@18cmQ2 Middels Det er flere svake lag i fokksnøen etter siste døgns snøfall og vind. CT M @ 18 cm. CTH @ 45.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet et er ikke observert noen skredaktivitet i Bardudalen i dag

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Det er svake bindinger i fokksnøen. Kantkornlaget er ikke aktivt og gir ingen utslag på hverken lille blokktest eller stabilitetstester.

Faretegn

Ingen faretegn observert det er ikke observert noen faretegn i omr Gråhøgda

Vær

Snø -4,5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Det var lett lett skydekke med lett snøfall ca kl 2015

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert noen skredaktivitet i område Setermoen Bardufoss siste døgn. Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er noen utsabile lag i fokksnøen, men det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke lagene. Kantkornlaget som ligger i det gamle snødekket er svært vanskelig å påvirke. Været siste døgn har ført til stabilisering av fokksnøen. Det er ikke mye løs snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensen. Det har vært stor pålagring av fokksnø i nordlige til sørlige eksposisjoner siste døgn. Det vil bli stor pålagring av snø i fjellet ila neste døgn. Vind og snø over mildværsgrensen vil føre til stor pålagring i leheng. Det vil føre til økt skredfare grunnet utvikling av dårlige bindinger i fokksnøen. Der snødekket har vært tynt og kantkornlaget fra før siste døgns snøfall har fått utvikle seg vil det kunne være fare for utløsning av store skred ved stor pålagring av snø i leheng. Det er meldt opp til 45 mm nedbør og vind opp i stiv til sterk kuling i fjellet. Vil øke faregraden til 3 evt 4 dersom varselet slår til. Varslet faregrad er for høy Ut fra det jeg ser av faretegn og de tester jeg har foretatt i omr Setermoen indre Troms så mener jeg farevarselet er for høyt for inneværende døgn. Mener at det burde ligge på faregrad 2. For neste døgn vil faregraden være riktig. Faregrad 3.

ObsID: 181285

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2019 kl. 15:51

116 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Vær

Regn 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Sterk vind, kombinert med regn. Sludd. Snø. Veksler veldig

ObsID: 180994

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2019 kl. 14:17

608 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Tester

ECTP11@40cmQ2

ECTPV@10cmQ2 Dårlig

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 25 cm P RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 35 cm P RG 0 mm/0 mm, 23 cm K MF 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FC 1 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 181043

Indre Troms / Balsfjord

Snø

14.02.2019 kl. 13:25

504 moh

bjorgnar (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  bjorgnar Kommentar:  Q1 brudd slik jeg vurderer det.

Snødekke

190 cm totalt Lett snøfokk 45 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Tester

CTM11@60cmQ1 CTM11@60cmQ1

ObsID: 181031

Indre Troms / Sjufjellet120

Snø

14.02.2019 kl. 11:49

651 moh

bjorgnar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  bjorgnar Kommentar:  Skred midt i bildet. Antar 30m bredt og 40cm bruddkant

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferskt skred. Ser ut til å ha gått i de øverste 40-50 cm med innblåst nysnø

ObsID: 181028

Indre Troms / Bardu

Snø

13.02.2019 kl. 13:45

644 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Snø 8 m/s fra NØ ↙ 90% skyer

Notater

Fersk vindtransportert snø har dannet et fokksnølag på mellom 15-25cm i sør- og østvendte heng. Under ligger det rester av nysnøen fra i går som lett går til brudd med liten tilleggsbelastning. Får utslag på 1. slag på 3 av 4 ECT-er med propagering på samtlige.

Tester

ECTP1@20cmQ2 Dårlig Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

CTE1@20cmQ2 Dårlig Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

Snøprofil

15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 13 cm F PP 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 55 cm K RG 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm

ObsID: 180826

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org