Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 15.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt er det også mogleg å påverke vedvarande svake lag. Våte skred kan gå under mildværsgrensa.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak vil fortsette å bygge seg opp grunna nedbør og vind. Desse er forventa i mange himmelretningar grunna skiftande vindretning dei siste dagane. Størst vil problematikken vere i området som får mest nedbør. Under mildværgrensa kan det gå våte flak- og laussnøskred, men faren for desse vil avta iløp av dagen ettersom det blir kaldare. Kantkornlag finnast i snødekket og sjølv om dei har vore lite aktivitet i desse den siste tida, kan auka vekt av nedbør og mildvær gi auka belastning og svekkelse av desse. Vær difor ekstra varsam der snødekket har vore tynt sidan laga truleg er best utvikla der.
Nedbør, vind og mildvær torsdag vil ha påverka snødekket. Over mildværsgrensa, som har gått opp til ca. 600 moh, er det forventa fokksnø- og nysnøflak av varierande hardheit. Fokksnøflaka kan finnast i mange himmelretningar grunna dreiande vindretning frå sør til nordvest. Under mildværsgrensa vil snøen vere våt.
Perioder med kulde har ført til utvikling av kantkornlag, både under skarelag og i lausare lag under fokksnø, særlig der snødekket har vært tynt. Djupt i snødekket har det vore eit vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula. Dei vedvarende svake laga har vore vanskeleg å påvirke den siste tida.
21 mm i døgnet, opp mot 42 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 16 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Skyet.
Minkende vind utover formiddagen. Dreiende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Gråhøgda Bardu

Snø

15.02.2019 kl. 19:30

698 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 42 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 13 cm 4F/4F FC/RGxf 2 mm/1 mm D det er et lag med faseterte krystaller som har innslag av avrundede korn. Det må stor tilleggsbelstning til for å påvirke laget, 35 cm 1F/1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D Avrundede krystaller som er startet på oppbyggende omvandling, 20 cm P MF 0 mm/0 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2,6 °C @ 90 cm, -2,2 °C @ 100 cm, -2 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Det er en stor temperatur gradient i de øverste 10 cm noe som skyldes overgang fra mildvær til litt kaldere temperatur

Vær

Snø -4,5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Det var lett lett skydekke med lett snøfall ca kl 2015

Tester

ECTN27@45cmQ2 God ECT forplanter seg 2/3 av lengden (60/90cm). Det er flere svake lag i fokksnøen. De svake lagene er vanskelig å påvirke og gir ikke full bruddforplantning ved ECT.

CTM13@18cmQ2 Middels Det er flere svake lag i fokksnøen etter siste døgns snøfall og vind. CT M @ 18 cm. CTH @ 45.

Faretegn

Ingen faretegn observert det er ikke observert noen faretegn i omr Gråhøgda

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet et er ikke observert noen skredaktivitet i Bardudalen i dag

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert noen skredaktivitet i område Setermoen Bardufoss siste døgn. Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er noen utsabile lag i fokksnøen, men det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke lagene. Kantkornlaget som ligger i det gamle snødekket er svært vanskelig å påvirke. Været siste døgn har ført til stabilisering av fokksnøen. Det er ikke mye løs snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensen. Det har vært stor pålagring av fokksnø i nordlige til sørlige eksposisjoner siste døgn. Det vil bli stor pålagring av snø i fjellet ila neste døgn. Vind og snø over mildværsgrensen vil føre til stor pålagring i leheng. Det vil føre til økt skredfare grunnet utvikling av dårlige bindinger i fokksnøen. Der snødekket har vært tynt og kantkornlaget fra før siste døgns snøfall har fått utvikle seg vil det kunne være fare for utløsning av store skred ved stor pålagring av snø i leheng. Det er meldt opp til 45 mm nedbør og vind opp i stiv til sterk kuling i fjellet. Vil øke faregraden til 3 evt 4 dersom varselet slår til. Varslet faregrad er for høy Ut fra det jeg ser av faretegn og de tester jeg har foretatt i omr Setermoen indre Troms så mener jeg farevarselet er for høyt for inneværende døgn. Mener at det burde ligge på faregrad 2. For neste døgn vil faregraden være riktig. Faregrad 3.

Snødekke

122 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Det er ca 120 cm snø på 450 moh der vinden ikke har påvirket snødekket. Det ligger ca 20 cm ny ubunden snø rett under skoggrensen. Snødekket er påvirket av siste mildvær opp til ca 550 moh. Det er myk fokksnø rett over skoggrensen. På 750 moh er det 12 cm med myk vindpåvirket fokksnø. Snødekket over skoggrensen er vekslende hard og myk vindpåvirket fokksnø. Det er lite snø og avblåst over rabber og kuler i terrenget over 650 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Det er svake bindinger i fokksnøen. Kantkornlaget er ikke aktivt og gir ingen utslag på hverken lille blokktest eller stabilitetstester.

ObsID: 181285

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2019 kl. 15:51

116 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Vær

Regn 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Sterk vind, kombinert med regn. Sludd. Snø. Veksler veldig

ObsID: 180994

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2019 kl. 14:17

608 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP11@40cmQ2

ECTPV@10cmQ2 Dårlig

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 25 cm P RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 35 cm P RG 0 mm/0 mm, 23 cm K MF 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FC 1 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 181043

Indre Troms / Balsfjord

Snø

14.02.2019 kl. 13:25

504 moh

bjorgnar (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  bjorgnar Kommentar:  Q1 brudd slik jeg vurderer det.

Snødekke

190 cm totalt Lett snøfokk 45 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Tester

CTM11@60cmQ1 CTM11@60cmQ1

ObsID: 181031

Indre Troms / Sjufjellet120

Snø

14.02.2019 kl. 11:49

651 moh

bjorgnar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  bjorgnar Kommentar:  Skred midt i bildet. Antar 30m bredt og 40cm bruddkant

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferskt skred. Ser ut til å ha gått i de øverste 40-50 cm med innblåst nysnø

ObsID: 181028

Indre Troms / Bardu

Snø

13.02.2019 kl. 13:45

644 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 13 cm F PP 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 55 cm K RG 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm

Vær

Snø 8 m/s fra NØ ↙ 90% skyer

Notater

Fersk vindtransportert snø har dannet et fokksnølag på mellom 15-25cm i sør- og østvendte heng. Under ligger det rester av nysnøen fra i går som lett går til brudd med liten tilleggsbelastning. Får utslag på 1. slag på 3 av 4 ECT-er med propagering på samtlige.

Tester

ECTP1@20cmQ2 Dårlig Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

CTE1@20cmQ2 Dårlig Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S

ObsID: 180826

Indre Troms / Bardu

Snø

12.02.2019 kl. 20:50

586 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Notater

Mye nedbør som har lagt seg i hele fjellet, med enkelte perioder lett snøfokk gjennom dagen. Nå ligger det store mengder snø tilgjengelig for transport, og mange le-heng har bygd opp store fonner allerede.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort snøfall siste døgnet med lett snøfokk med vind fra vest. Rundt 25cm nysnø generelt under skoggrensa og oppbygging av skavler over 1 meter i leheng, spesielt i tilknytning til bekkedaler og juv.

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 180609

Indre Troms / Balsfjord

Snø

12.02.2019 kl. 13:50

355 moh

torben@obskorps (***)

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr det øverste laget 1-2cm har forsiktig begynt å flake seg, under er dt nysnø som er ubundet. 20-25cm, så fokksnø (pencil ) som er 20cm tykt. bruddet på ect gikk på påbegynt kantkorndannelse? oppå den gml harde snøpakka fra mildværet som var tidligere

Tester

ECTP16@45cmQ2 Middels

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag påbegynt kantkorn dannelse, antas?.......

ObsID: 180552

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org