Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt er det også mogleg å påverke vedvarande svake lag. Våte skred kan gå under mildværsgrensa.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør, vind og mildare vær fører til auka skredfare. Over mildværsgrensa vil det danne seg fokksnøflak, hovedsakleg i leområder mot nord og aust. Under mildværsgrensa kan det gå naturleg våte flak- og laussnøskred. Det finnast også vedvarande svake lag av både kantkorn og rim lenger nede i snødekket. Sjølv om utbreiinga er usikker og det generelt har vore lite aktivitet på desse siste tida, kan mildvær og auka vekt på snødekke føre til skred på desse no.
Det har komme opptil 30 cm snø i regionen dei siste dagane, og det er mykje laussnø i terrenget. På vindutsette områder er snøen noko påverka og det har danna seg nysnøflak.
Kulde har ført til utvikling av kantkornlag under skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket har vært tynt. I tillegg er det observert kantkornutvikling i lausare lag under fokksnø. Djupt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula. Dei vedvarende svake lag har generelt vore vanskelig å påvirke den siste tida.
Det er ikke meldt om skredaktivitet siste 3 døgn.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-12 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
21 mm i døgnet, opp mot 42 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2019 kl. 15:51

116 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Vær

Regn 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Sterk vind, kombinert med regn. Sludd. Snø. Veksler veldig

ObsID: 180994

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2019 kl. 14:17

608 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Tester

ECTP11@40cmQ2

ECTPV@10cmQ2 Dårlig

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 25 cm P RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 35 cm P RG 0 mm/0 mm, 23 cm K MF 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FC 1 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 181043

Indre Troms / Balsfjord

Snø

14.02.2019 kl. 13:25

504 moh

bjorgnar (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  bjorgnar Kommentar:  Q1 brudd slik jeg vurderer det.

Tester

CTM11@60cmQ1 CTM11@60cmQ1

Snødekke

190 cm totalt Lett snøfokk 45 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 181031

Indre Troms / Sjufjellet120

Snø

14.02.2019 kl. 11:49

651 moh

bjorgnar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  bjorgnar Kommentar:  Skred midt i bildet. Antar 30m bredt og 40cm bruddkant

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferskt skred. Ser ut til å ha gått i de øverste 40-50 cm med innblåst nysnø

ObsID: 181028

Indre Troms / Bardu

Snø

13.02.2019 kl. 13:45

644 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 8 m/s fra NØ ↙ 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S

Tester

ECTP1@20cmQ2 Dårlig Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

CTE1@20cmQ2 Dårlig Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

Notater

Fersk vindtransportert snø har dannet et fokksnølag på mellom 15-25cm i sør- og østvendte heng. Under ligger det rester av nysnøen fra i går som lett går til brudd med liten tilleggsbelastning. Får utslag på 1. slag på 3 av 4 ECT-er med propagering på samtlige.

Snøprofil

15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 13 cm F PP 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 55 cm K RG 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm

ObsID: 180826

Indre Troms / Bardu

Snø

12.02.2019 kl. 20:50

586 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort snøfall siste døgnet med lett snøfokk med vind fra vest. Rundt 25cm nysnø generelt under skoggrensa og oppbygging av skavler over 1 meter i leheng, spesielt i tilknytning til bekkedaler og juv.

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Notater

Mye nedbør som har lagt seg i hele fjellet, med enkelte perioder lett snøfokk gjennom dagen. Nå ligger det store mengder snø tilgjengelig for transport, og mange le-heng har bygd opp store fonner allerede.

ObsID: 180609

Indre Troms / Balsfjord

Snø

12.02.2019 kl. 13:50

355 moh

torben@obskorps (***)

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag påbegynt kantkorn dannelse, antas?.......

Tester

ECTP16@45cmQ2 Middels

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr det øverste laget 1-2cm har forsiktig begynt å flake seg, under er dt nysnø som er ubundet. 20-25cm, så fokksnø (pencil ) som er 20cm tykt. bruddet på ect gikk på påbegynt kantkorndannelse? oppå den gml harde snøpakka fra mildværet som var tidligere

ObsID: 180552

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org