Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 13.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske fokksnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør, samt periodevis opp mot liten kuling tirsdag og onsdag kan ha akkumulert litt snø i leheng. Her kan det finnes ustabile fokksnøflak. Kystnære strøk kan ha fått noe mer snø siste dagene og er mest utsatt. Vær oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag i snødekket, selv om disse lagene trolig er vanskelige å påvirke. Vedvarende svake lag er lettest å påvirke der hvor snødekket er tynt, typisk i nærheten av rygger eller kulformasjoner i terrenget.
Frem til tirsdag morgen ble det målt ca. 6 cm snø i Tamokdalen. Perioder med kuling har trolig akkumulert mer snø i leheng mot nord øst. Områdene nærmere kysten vest og nord i regionen kan ha fått mer snø. Ellers har snødekket over tregrensen fra tidligere vært preget av stedvis hard fokksnø, og har enkelte steder vært avblåst ned til siste regnværsskare. Over tregrensen er det generelt lite snø og avblåst på rygger og flate områder.
Kulde har ført til utvikling av kantkornlag under skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket har vært tynt. I tillegg er det observert kantkornutvikling i løsere lag under fokksnø. Dypt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula. Vedvarende svake lag regnes som generelt vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om skredaktivitet siste 3 døgn.
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-12 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / BARDU

Snø

13.02.2019 kl. 13:45

644 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Snø 8 m/s fra NØ ↙ 90% skyer

Tester

ECTP1@20cmQ2 Dårlig Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

CTE1@20cmQ2 Dårlig Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

Notater

Fersk vindtransportert snø har dannet et fokksnølag på mellom 15-25cm i sør- og østvendte heng. Under ligger det rester av nysnøen fra i går som lett går til brudd med liten tilleggsbelastning. Får utslag på 1. slag på 3 av 4 ECT-er med propagering på samtlige.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S

Snøprofil

15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 13 cm F PP 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 55 cm K RG 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm

ObsID: 180826

Indre Troms / BARDU

Snø

12.02.2019 kl. 20:50

586 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort snøfall siste døgnet med lett snøfokk med vind fra vest. Rundt 25cm nysnø generelt under skoggrensa og oppbygging av skavler over 1 meter i leheng, spesielt i tilknytning til bekkedaler og juv.

Notater

Mye nedbør som har lagt seg i hele fjellet, med enkelte perioder lett snøfokk gjennom dagen. Nå ligger det store mengder snø tilgjengelig for transport, og mange le-heng har bygd opp store fonner allerede.

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 180609

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

12.02.2019 kl. 13:50

355 moh

torben@obskorps (***)

Tester

ECTP16@45cmQ2 Middels

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag påbegynt kantkorn dannelse, antas?.......

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr det øverste laget 1-2cm har forsiktig begynt å flake seg, under er dt nysnø som er ubundet. 20-25cm, så fokksnø (pencil ) som er 20cm tykt. bruddet på ect gikk på påbegynt kantkorndannelse? oppå den gml harde snøpakka fra mildværet som var tidligere

ObsID: 180552

Indre Troms / Myrefjell

Snø

10.02.2019 kl. 17:37

642 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skredaktivitet i området eller i de omkringliggende fjell siste tiden. Snødekket over tregrensen er sterkt vindpåvirket og det er vekslende hard fokksnø og avblåst hard regnskare over rygger og i flatt terreng der vinden har tatt tak. Det er lite snø og mye oppstikkende stein i omr. Stabiliteten i snødekket er god. Det er lite ubunden snø som kan vindtransporteres over tregrensen. Godt utviklet kantkornlag der snødekket er tynt, noe som kan bli et skredproblem ved stor pålagring ved stort snøfall. Været som er meldt tilsier at forholdene ikke vil endre seg før vindøkningen og snøværet i morgen ettermiddag setter inn. Dersom det blir nedbør som meldt fra i morgen ettermiddag med vindstyrke, vil det kunne føre til pålagring av snø i leheng der snødekket er tynt. Det vil kunne føre til at det kantkornlaget som er godt utviklet i de områdene med tynt snødekke vil utgjøre et skredproblem ved stor pålagring av fokksnø Varslet faregrad er riktig Ut fra profil og observasjoner vurderer jeg skredfaren til å ligge på en lav faregrad 2

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 3 m/s fra NØ ↙ 100% skyer det begynte å snø lett da jeg avsluttet turen. Over Heia observerte jeg snøfokk ca kl 1700.

Tester

CTN Ingen utslag på CT. Ved lille blokktest får jeg brudd i kantkornlaget på 72 cm dyp. Må mye kraft til for å få brudd i søylen.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert noen skredaktivitet i de omkringliggende fjellområder hverken i dag søndag 10 feb eller i går lørdag 9 feb

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 500 moh Det er et kantkornlag som har utviklet seg ujevnt i snødekket. Der det er lite snø er kantkornlaget godt utvilket under regnskarelaget. Der det er mye snø er kantkornlaget mindre utviklet og meget vanskelig å påvirke. God stabilitet i snødekket

Snøprofil

70 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 16 cm P RG 1 mm/0 mm D, 27 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8,8 °C @ 20 cm, -8,4 °C @ 30 cm, -7,9 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5,8 °C @ 70 cm, -5,3 °C @ 75 cm, -3,8 °C @ 90 cm, -2 °C @ 110 cm Det er et kantkornlag under et regnskarelag i profilen. Det er samme kantkornlag som jeg finner igjen der snødekket er mye tynnere. Men da er det mye mer utviklet enn der snødekket er tykt som i profilen. Kantkornlaget er meget vanskelig å påvirke i profilen. Det er heller ingen svake lag i fokksnølaget som ligger over regnskaren. Temperaturgradienten tilsier at kantkornlaget sannsynligvis vil fortsette å utvikle seg. Men ut fra snødekkehistorikk i dette området kan jeg ikke se at kantkornlaget har utviklet seg nevneverdig der snødekket er tykt. Får samme funn som snøprofil av 4 jan.

Snødekke

117 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Det er ca 120 cm snø rett under tregrensen der snøen ikke er vindpåvirket. Vindpåvirket snø finner jeg under skoggrensen ned til ca 400moh. Rett under skoggrensen er det vekslesvis hard fokksnø og løs ubunden snø. Rett over skoggrensen (550moh) og videre opp i høyden er det stedvis hard fokksnø og stedvis avblåst ned til siste regnværsskare. Der snødekket er tynt er det godt utviklet kantkorn rett under regnværsskarelaget. Der snødekket er tykt er kantkornlaget mindre utviklet. Over tregrensen er det lite snø og avblåst på rygger og flate områder. I leheng er det hard fokksnø av varierende tykkkelse. Bildet viser snøformasjoner der fremherskende vindretn har vært fra øst/sørøst. Viser også at snødekket er tynt og det er mye stein på kuler og flatt terreng der vinden har flyttet på snødekket. Det er lite løs snø over tregrensen tilgjengelig for vindtransport over tregrensen.

ObsID: 180188

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org