Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 11.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vindtransport av snø kan gi ustabile flak i enkelte heng. Unngå leområde hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Frisk bris kan gi ha gitt litt transport av snøen som kom forrige uke. Skredproblemet er derfor hovedsakelig knytta til snø som har blitt vindtransportert i løpet av søndagen. Fersk, innblåst snø kan være lett å løse ut. Litt nedbør og frisk bris utover ettermiddagen kan gi litt påfyll av snø, men det ventes at dette ikke vil gi nye skredproblem. Områder med lite vind og ingen fersk vindtransportert snø er mindre utsatt. Vær oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men disse lagene er trolig vanskelige å påvirke. Vedvarende svake lag er lettest å påvirke der hvor snødekket er tynt, typisk i nærheten av rygger eller kulformasjoner i terrenget.
Det har flere steder falt over 20 cm nysnø tidligere i uka, mest i kystnære områder. I snøbygene har vinden vært fra vest, men senere dreide den til mer sørlig. Forrige helg var det periodevis sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng.
Kulde har ført til utvikling av kantkornlag under skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket er tynt. I tillegg er det observert kantkornutvikling i løsere lag under fokksnø. Dypt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula. Vedvarende svake lag regnes som generelt vanskelig å påvirke.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / Myrefjell

Snø

10.02.2019 kl. 17:37

642 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

117 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Det er ca 120 cm snø rett under tregrensen der snøen ikke er vindpåvirket. Vindpåvirket snø finner jeg under skoggrensen ned til ca 400moh. Rett under skoggrensen er det vekslesvis hard fokksnø og løs ubunden snø. Rett over skoggrensen (550moh) og videre opp i høyden er det stedvis hard fokksnø og stedvis avblåst ned til siste regnværsskare. Der snødekket er tynt er det godt utviklet kantkorn rett under regnværsskarelaget. Der snødekket er tykt er kantkornlaget mindre utviklet. Over tregrensen er det lite snø og avblåst på rygger og flate områder. I leheng er det hard fokksnø av varierende tykkkelse. Bildet viser snøformasjoner der fremherskende vindretn har vært fra øst/sørøst. Viser også at snødekket er tynt og det er mye stein på kuler og flatt terreng der vinden har flyttet på snødekket. Det er lite løs snø over tregrensen tilgjengelig for vindtransport over tregrensen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 500 moh Det er et kantkornlag som har utviklet seg ujevnt i snødekket. Der det er lite snø er kantkornlaget godt utvilket under regnskarelaget. Der det er mye snø er kantkornlaget mindre utviklet og meget vanskelig å påvirke. God stabilitet i snødekket

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 3 m/s fra NØ ↙ 100% skyer det begynte å snø lett da jeg avsluttet turen. Over Heia observerte jeg snøfokk ca kl 1700.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert noen skredaktivitet i de omkringliggende fjellområder hverken i dag søndag 10 feb eller i går lørdag 9 feb

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skredaktivitet i området eller i de omkringliggende fjell siste tiden. Snødekket over tregrensen er sterkt vindpåvirket og det er vekslende hard fokksnø og avblåst hard regnskare over rygger og i flatt terreng der vinden har tatt tak. Det er lite snø og mye oppstikkende stein i omr. Stabiliteten i snødekket er god. Det er lite ubunden snø som kan vindtransporteres over tregrensen. Godt utviklet kantkornlag der snødekket er tynt, noe som kan bli et skredproblem ved stor pålagring ved stort snøfall. Været som er meldt tilsier at forholdene ikke vil endre seg før vindøkningen og snøværet i morgen ettermiddag setter inn. Dersom det blir nedbør som meldt fra i morgen ettermiddag med vindstyrke, vil det kunne føre til pålagring av snø i leheng der snødekket er tynt. Det vil kunne føre til at det kantkornlaget som er godt utviklet i de områdene med tynt snødekke vil utgjøre et skredproblem ved stor pålagring av fokksnø Varslet faregrad er riktig Ut fra profil og observasjoner vurderer jeg skredfaren til å ligge på en lav faregrad 2

Tester

CTN Ingen utslag på CT. Ved lille blokktest får jeg brudd i kantkornlaget på 72 cm dyp. Må mye kraft til for å få brudd i søylen.

Snøprofil

70 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 16 cm P RG 1 mm/0 mm D, 27 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8,8 °C @ 20 cm, -8,4 °C @ 30 cm, -7,9 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5,8 °C @ 70 cm, -5,3 °C @ 75 cm, -3,8 °C @ 90 cm, -2 °C @ 110 cm Det er et kantkornlag under et regnskarelag i profilen. Det er samme kantkornlag som jeg finner igjen der snødekket er mye tynnere. Men da er det mye mer utviklet enn der snødekket er tykt som i profilen. Kantkornlaget er meget vanskelig å påvirke i profilen. Det er heller ingen svake lag i fokksnølaget som ligger over regnskaren. Temperaturgradienten tilsier at kantkornlaget sannsynligvis vil fortsette å utvikle seg. Men ut fra snødekkehistorikk i dette området kan jeg ikke se at kantkornlaget har utviklet seg nevneverdig der snødekket er tykt. Får samme funn som snøprofil av 4 jan.

ObsID: 180188

Indre Troms / Blåbærfjellet

Snø

09.02.2019 kl. 14:31

634 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Fokksnø med tendenser til kantkorn under

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra S ↑ 50% skyer Gjelder Sjufjellet målestasjon, relativt like forhold der jeg var

Skredfarevurdering

2 Moderat Noen steder er det gammel fokksnø under nysnøen som har kantkorn under, tendenser til q2 brudd ved spadeprøve, ved pålastning av mere bundet snø kan dette bli et problem. Ellers ingen faretegn. Liten endring framover Varslet faregrad er riktig Fant ikke bundet nysnø, det kan likevel være et problem der det har vært mere vind enn der jeg var.

Snøprofil

20 cm F PP 4 mm/0 mm D, 15 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 35 cm 1F/K-I FC/MFcr 3 mm/0 mm D Is / kantkornpakke med gode bindinger -10 °C @ 0 cm, -1 °C @ 73 cm Gode bindinger. Andre steder var det et fokksnølag under løssnøen på toppen, der var det knyttneve hardhet på et tynt lag med begynnende finkornet kantkorn under, og videre under der ubundet snø på fra fire fingre til en finger. Diffuse overganger, maks q2 brudd mot kantkornet. Dette fokksnølaget var stedvis representert, men det virker som utstrekning er begrenset.

ObsID: 179926

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org