Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i mjuke flak til nysnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær med lite vind gjør at nysnøflakene får tid å stabiliseres. Det er fortsatt kuldegrader så stabiliseringen vil ta tid, spesielt i høyden. Skredproblemet med nysnøflak vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett har vært sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere. Husk at det også finnes vedvarende svake lag i snødekket. Disse lagene er nå trolig vanskelige å påvirke, men kan gi svært store skred hvis de først løsner. Vedvarende svake lag er lettest å påvirke der hvor snødekket er tynt, typisk i nærheten av rygger eller kulformasjoner i terrenget. Kaldt vær den siste tiden gir også grobunn for utvikling av nye kantkornlag høyere i snødekket.
Det har flere steder falt over 20 cm nysnø siste to dager, mest i kystnære områder. I snøbygene har vinden vært fra vest, men senere dreide den til mer sørlig. I helga har det periodevis vært sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det var fokksnø av varierende hardhet mange steder over tregrensen, og noen steder var det avblåst helt ned til skarelaget.
Pågående kulde fører til utvikling av kantkornlag under skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket er tynt. Ferske stabilitetstest viser at kantkornlaget har gode egenskaper til bruddforplantning. Dypt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula, men dette er nå vanskelig å påvirke.
Det er observert fra vei et mindre skred i sørøstvendt terreng over skoggrensa på fjellet Storala, rett nord for Setermoen 5 februar.
Det er registrert 31 mm nedbør på Pålfinnmoen (124 moh) i Malangen siste døgn og ellers betydelig mindre i resten av varslingsområdet. På onsdag ble det registert snøfokk i fjellet med dels stor vindtransport av snø i perioder.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

07.02.2019 kl. 13:30

235 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Øverste ca 15 cm glir meget lett ut, ved isolasjon/utsaging.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Feltøving idag snøprofil for skredkurs for brøytere, arr. SvV

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snøprofil Tamokdalen ifm feltøving skredkurs SVV, på ca 15 cm dybde glir Meget Lett et ca 5cm hardt vindpakka fokksnølag (P/K) ved isolasjon, Q2, på et løst lag (F) med begynnende kantkorn øverst, altså både ECTPV@15Q2 og CTPV@15Q2. Tot. 1,0m snø i skogen her. Antar FG2, brudd mulig ved stor tilleggsbelastning. Videre noen lagdelinger i nedre 50cm av snødekket, men relativt stabilt. Begynnede kantkorndannelse v bakken. Stor temp.gradient, ca -1 v bakken, nå ca -20 i luft.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 10% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt Skredproblem: ingen alternativ dekker fullt ut situasjonen

Skredfarevurdering

2 Moderat Må følge med videre kantkornutvikling i kulde, og ved ny pålasting med mye nysnø kan øke faregraden i bratte fjellsider. Men idag må altså stor tilleggsbelastning til for å bryte det ca 5cm tjukke harde fokksnølaget under ca 10 cm nysnø siste døgn.

Tester

ECTPV@15cmQ2 Dårlig Glir altså meget lett, her i skogen i Tamokdalen ved hovedvegen.

ObsID: 179627

Indre Troms / Skardalen

Snø

06.02.2019 kl. 12:15

711 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Generelt består snødekket av lite lagdeling, men med hardhetsforskjeller i fokksnøen. Det er et mildværsskarelag på 57cm dybde som utgjør dampsperren, som vi ser en begynnende oppbyggende omvandling under. Her er også tilstrekkelig med temperaturgradient tilstede.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye transport av snø i fjellet kombinert med nedbør.

Vær

Snø -8,9 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mye vindtransport av snø i terrenget kombinert med nedbør i form av snø. Kan medføre nedføykede nysnølag/ustabile bindinger innad i fokksnø. Pit'en fokket igjen ila 15 minutter.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV ikke mellom 700 moh og 300 moh Begynnende kantkornet lag under skare som er 2 cm tykt. Går til brudd ved 18 slag CT/19 slag ECT. Er også fare for nedføyket nysnø nå da det har vært nedbør i form av snø kombinert med 10m/s vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregrad 2 - moderat. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket under smelteskare som kan påvirkes ved tilleggsbelastning, spesielt i bratte heng eller der snødekket er tynnere. Det vil også kunne oppstå svake lag med dårlige bindinger i fokksnøen. Dersom den kalde temperaturen fortsetter vil dette vedvarende svake laget kunne utvikle seg videre. Det er temperaturgradient tilstede. Dersom det kommer ytterligere nedbør i form av snø kombinert med vind vil sannsynligheten for svake bindinger i fokksnøen vedvare ytterligere 24-48 timer, men så stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad stemmer overens med mine observasjoner. Men det er viktig å følge med utviklingen av det vedvarende svake laget om det får ytterligere utvikle seg til større kantkorn.

Tester

ECTP19@59cmQ1 Middels Går til brudd på samme laget som på CT, RGxf/tidlig FC. Laget er tynt og sånn sett veldig villig til å propagere, men samtidig krever det tilleggsbelastning i testheng for å påvirke. Men der snødekket er tynnere og terrenget brattere vil dette kunne utvikle seg ytterligere til å bli farlig. Temperaturgradient er tilstede. Ren og clean bruddflate som "spretter" fire cm ut fra originalplassering i pit.

CTM18@59cmQ2 Middels Gikk til brudd på et RGxf-lag/tidlig stadig FC. Helningen på stedet der profilen ble tatt var 27 grader, og er sånn sett ikke nok representativ for villigheten til snøen i brattere terreng, gjerne der snødekket er tynnere også. Men selv i slakere terreng er dette laget mulig å påvirke.

Snøprofil

14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 29 cm K RG 0 mm/0 mm D -8,8 °C @ 0 cm, -10,3 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -9,8 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 50 cm, -7,3 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Generelt består snødekket av lite lagdeling, men med hardhetsforskjeller i fokksnøen. Det er et mildværsskarelag på 57cm dybde som utgjør dampsperren, som vi ser en begynnende oppbyggende omvandling under. Her er også tilstrekkelig med temperaturgradient tilstede.

ObsID: 179414

Indre Troms / BARDU

Snø

06.02.2019 kl. 09:35

486 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Tørr

Vær

Snø -12 °C 1 m/s 100% skyer Lette snøbyger.ok sikt

ObsID: 179332

Indre Troms / BARDU

Snø

05.02.2019 kl. 11:15

853 moh

Eirik Fjær (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Eirik Fjær

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 0 moh

ObsID: 179226

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.