Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i mjuke flak til nysnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes litt nysnø, mest i vestlige deler av varslingsområdet. Det ventes ikke særlig vind, så det forventes at nysnøen vil være løs og fin. Selv om det i værprognosen er meldt bare bris, så kan det lokalt være terrengformasjoner som gjør at vinden kan bli sterkere og flytte på litt snø. Treffer man på nysnøflak i lesider bør man være forsiktig. Husk at det også finnes vedvarende svake lag i snødekket. Disse lagene er nå trolig svært vanskelige å påvirke, men kan gi svært store skred hvis de først løsner. Vedvarende svake lag er lettest å påvirke der hvor snødekket er tynt, typisk i nærheten av rygger eller kulformasjoner i terrenget. Kaldt vær den siste tiden gir også grobunn for utvikling av nye kantkornlag høyere i snødekket.
Det har falt noen få cm nysnø natt til onsdag i regionen. Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten var vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng før nattens lille snøfall. Det var blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
Pågående kulde fører til utvikling av kantkornlag rundt skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket er tynt, men foreløpig viser disse lagene liten evne til bruddforplanting. Dypt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula, men dette er nå vanskelig å påvirke.
Det er observert fra vei et mindre skred i sørøstvendt terreng over skoggrensa på fjellet Storala, rett nord for Setermoen 5 februar.
Søndag ble det observert snøfokk på steder som er utsatt for vind fra SØ.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

07.02.2019 kl. 13:30

235 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Øverste ca 15 cm glir meget lett ut, ved isolasjon/utsaging.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Feltøving idag snøprofil for skredkurs for brøytere, arr. SvV

Skredfarevurdering

2 Moderat Må følge med videre kantkornutvikling i kulde, og ved ny pålasting med mye nysnø kan øke faregraden i bratte fjellsider. Men idag må altså stor tilleggsbelastning til for å bryte det ca 5cm tjukke harde fokksnølaget under ca 10 cm nysnø siste døgn.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 10% skyer

Tester

ECTPV@15cmQ2 Dårlig Glir altså meget lett, her i skogen i Tamokdalen ved hovedvegen.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snøprofil Tamokdalen ifm feltøving skredkurs SVV, på ca 15 cm dybde glir Meget Lett et ca 5cm hardt vindpakka fokksnølag (P/K) ved isolasjon, Q2, på et løst lag (F) med begynnende kantkorn øverst, altså både ECTPV@15Q2 og CTPV@15Q2. Tot. 1,0m snø i skogen her. Antar FG2, brudd mulig ved stor tilleggsbelastning. Videre noen lagdelinger i nedre 50cm av snødekket, men relativt stabilt. Begynnede kantkorndannelse v bakken. Stor temp.gradient, ca -1 v bakken, nå ca -20 i luft.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt Skredproblem: ingen alternativ dekker fullt ut situasjonen

ObsID: 179627

Indre Troms / Skardalen

Snø

06.02.2019 kl. 12:15

711 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Generelt består snødekket av lite lagdeling, men med hardhetsforskjeller i fokksnøen. Det er et mildværsskarelag på 57cm dybde som utgjør dampsperren, som vi ser en begynnende oppbyggende omvandling under. Her er også tilstrekkelig med temperaturgradient tilstede.

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregrad 2 - moderat. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket under smelteskare som kan påvirkes ved tilleggsbelastning, spesielt i bratte heng eller der snødekket er tynnere. Det vil også kunne oppstå svake lag med dårlige bindinger i fokksnøen. Dersom den kalde temperaturen fortsetter vil dette vedvarende svake laget kunne utvikle seg videre. Det er temperaturgradient tilstede. Dersom det kommer ytterligere nedbør i form av snø kombinert med vind vil sannsynligheten for svake bindinger i fokksnøen vedvare ytterligere 24-48 timer, men så stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad stemmer overens med mine observasjoner. Men det er viktig å følge med utviklingen av det vedvarende svake laget om det får ytterligere utvikle seg til større kantkorn.

Vær

Snø -8,9 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mye vindtransport av snø i terrenget kombinert med nedbør i form av snø. Kan medføre nedføykede nysnølag/ustabile bindinger innad i fokksnø. Pit'en fokket igjen ila 15 minutter.

Tester

ECTP19@59cmQ1 Middels Går til brudd på samme laget som på CT, RGxf/tidlig FC. Laget er tynt og sånn sett veldig villig til å propagere, men samtidig krever det tilleggsbelastning i testheng for å påvirke. Men der snødekket er tynnere og terrenget brattere vil dette kunne utvikle seg ytterligere til å bli farlig. Temperaturgradient er tilstede. Ren og clean bruddflate som "spretter" fire cm ut fra originalplassering i pit.

CTM18@59cmQ2 Middels Gikk til brudd på et RGxf-lag/tidlig stadig FC. Helningen på stedet der profilen ble tatt var 27 grader, og er sånn sett ikke nok representativ for villigheten til snøen i brattere terreng, gjerne der snødekket er tynnere også. Men selv i slakere terreng er dette laget mulig å påvirke.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye transport av snø i fjellet kombinert med nedbør.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV ikke mellom 700 moh og 300 moh Begynnende kantkornet lag under skare som er 2 cm tykt. Går til brudd ved 18 slag CT/19 slag ECT. Er også fare for nedføyket nysnø nå da det har vært nedbør i form av snø kombinert med 10m/s vind.

Snøprofil

14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 29 cm K RG 0 mm/0 mm D -8,8 °C @ 0 cm, -10,3 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -9,8 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 50 cm, -7,3 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Generelt består snødekket av lite lagdeling, men med hardhetsforskjeller i fokksnøen. Det er et mildværsskarelag på 57cm dybde som utgjør dampsperren, som vi ser en begynnende oppbyggende omvandling under. Her er også tilstrekkelig med temperaturgradient tilstede.

ObsID: 179414

Indre Troms / BARDU

Snø

06.02.2019 kl. 09:35

486 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Vær

Snø -12 °C 1 m/s 100% skyer Lette snøbyger.ok sikt

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Tørr

ObsID: 179332

Indre Troms / BARDU

Snø

05.02.2019 kl. 11:15

853 moh

Eirik@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Eirik Fjær

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 0 moh

ObsID: 179226

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org