Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratt terreng med fokksnø. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket som kan gi svært store skred, men de er vanskelige å påvirke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes litt nysnø, mest i vestlige deler av varslingsområdet. Det ventes ikke særlig vind, så det forventes at snøen vil være løs og fin. Selv om det i værprognosen er meldt bare bris, så kan det lokalt være terrengformasjoner som gjør at vinden kan bli sterkere og flytte på litt snø. Treffer man på nysnøflak i lesider bør man være forsiktig. Vær fortsatt oppmerksom på at man kan finne ustabile fokksnøflak i noen leformasjoner etter kraftig vind fra SØ den siste uken, men det vil trolig kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke fokksnøen. Husk at det også finnes vedvarende svake lag i snødekket. Disse lagene er nå trolig svært vanskelige å påvirke, men kan gi svært store skred hvis de først løsner. Vedvarende svake lag er lettest å påvirke der hvor snødekket er tynt, typisk i nærheten av rygger eller kulformasjoner i terrenget. Kaldt vær den siste tiden gir også grobunn for utvikling av nye kantkornlag høyere i snødekket.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
Pågående kulde fører til utvikling av kantkornlag rundt skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket er tynt, men foreløpig viser disse lagene liten evne til bruddforplanting. Dypt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula, men dette er nå svært vanskelig å påvirke.
Det er observert fra vei et mindre skred i sørøstvendt terreng over skoggrensa på fjellet Storala, rett nord for Setermoen 5 februar.
Søndag ble det observert snøfokk på steder som er utsatt for vind fra SØ.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-22 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Skardalen

Snø

06.02.2019 kl. 12:15

711 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Generelt består snødekket av lite lagdeling, men med hardhetsforskjeller i fokksnøen. Det er et mildværsskarelag på 57cm dybde som utgjør dampsperren, som vi ser en begynnende oppbyggende omvandling under. Her er også tilstrekkelig med temperaturgradient tilstede.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye transport av snø i fjellet kombinert med nedbør.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV ikke mellom 700 moh og 300 moh Begynnende kantkornet lag under skare som er 2 cm tykt. Går til brudd ved 18 slag CT/19 slag ECT. Er også fare for nedføyket nysnø nå da det har vært nedbør i form av snø kombinert med 10m/s vind.

Vær

Snø -8,9 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mye vindtransport av snø i terrenget kombinert med nedbør i form av snø. Kan medføre nedføykede nysnølag/ustabile bindinger innad i fokksnø. Pit'en fokket igjen ila 15 minutter.

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregrad 2 - moderat. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket under smelteskare som kan påvirkes ved tilleggsbelastning, spesielt i bratte heng eller der snødekket er tynnere. Det vil også kunne oppstå svake lag med dårlige bindinger i fokksnøen. Dersom den kalde temperaturen fortsetter vil dette vedvarende svake laget kunne utvikle seg videre. Det er temperaturgradient tilstede. Dersom det kommer ytterligere nedbør i form av snø kombinert med vind vil sannsynligheten for svake bindinger i fokksnøen vedvare ytterligere 24-48 timer, men så stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad stemmer overens med mine observasjoner. Men det er viktig å følge med utviklingen av det vedvarende svake laget om det får ytterligere utvikle seg til større kantkorn.

Tester

ECTP19@59cmQ1 Middels Går til brudd på samme laget som på CT, RGxf/tidlig FC. Laget er tynt og sånn sett veldig villig til å propagere, men samtidig krever det tilleggsbelastning i testheng for å påvirke. Men der snødekket er tynnere og terrenget brattere vil dette kunne utvikle seg ytterligere til å bli farlig. Temperaturgradient er tilstede. Ren og clean bruddflate som "spretter" fire cm ut fra originalplassering i pit.

CTM18@59cmQ2 Middels Gikk til brudd på et RGxf-lag/tidlig stadig FC. Helningen på stedet der profilen ble tatt var 27 grader, og er sånn sett ikke nok representativ for villigheten til snøen i brattere terreng, gjerne der snødekket er tynnere også. Men selv i slakere terreng er dette laget mulig å påvirke.

Snøprofil

14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 29 cm K RG 0 mm/0 mm D -8,8 °C @ 0 cm, -10,3 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -9,8 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 50 cm, -7,3 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Generelt består snødekket av lite lagdeling, men med hardhetsforskjeller i fokksnøen. Det er et mildværsskarelag på 57cm dybde som utgjør dampsperren, som vi ser en begynnende oppbyggende omvandling under. Her er også tilstrekkelig med temperaturgradient tilstede.

ObsID: 179414

Indre Troms / BARDU

Snø

06.02.2019 kl. 09:35

486 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Vær

Snø -12 °C 1 m/s 100% skyer Lette snøbyger.ok sikt

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Tørr

ObsID: 179332

Indre Troms / BARDU

Snø

05.02.2019 kl. 11:15

853 moh

Eirik@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Eirik Fjær

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 0 moh

ObsID: 179226

Indre Troms / Melkarfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 12:30

754 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind på utsatte steder

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 300 moh

Vær

Ikke nedbør -14 °C 15 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vinden tar ikke overalt, Sjufjellet er for eksempel ikke utsatt i særlig grad for sydøsten, mens det er snøfokk på andre utsatte rygger og fjellsider

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø på løs nedføyket snø kan gis små flakskred liten endring før vinden løyer Varslet faregrad er riktig Det er samsvar mellom observasjon og varsel

Snødekke

94 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

3 cm K RGsr 0 mm/0 mm D Fokksnø av varierende tykkelse hefter dårlig til ubundet snø under Q2 brudd, 25 cm F-/1F PP 0 mm/0 mm D Rimlag Ubundet snø med varierende grad av omdanning, 3 cm I 0 mm/0 mm D, 15 cm P RGxf/RGxf 0 mm/0 mm D, 44 cm I/1F IFil/MFcr 0 mm/5 mm D Ispakke med flere islag og grovkornet smelteovandlet snø innimellom, relativt stabilt -14 °C @ 0 cm Liten endring siden sist jeg tok profil i samme område

ObsID: 179015

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org