Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 05.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratt terreng med fokksnø. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket som kan gi svært store skred, men de er vanskelige å påvirke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige vind- og værforhold fører til at fokksnøen gradvis stabiliseres, og skredfaren er noe avtagende. Vær fortsatt oppmerksom på at man kan finne ustabile fokksnøflak i noen leformasjoner etter kraftig vind fra SØ den siste uken, men det vil trolig kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke fokksnøen. Vær også oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Disse lagene er nå trolig svært vanskelige å påvirke, men kan gi svært store skred hvis de først løsner. Vedvarende svake lag er lettest å påvirke der hvor snødekket er tynt, typisk i nærheten av rygger eller kulformasjoner i terrenget. Kaldt vær den siste tiden gir også grobunn for utvikling av nye kantkornlag høyere i snødekket.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
Pågående kulde fører til utvikling av kantkornlag rundt skarelag nede i snødekket, særlig der snødekket er tynt, men foreløpig viser disse lagene liten evne til bruddforplanting. Dypt i snødekket har det vært et vedvarende svakt lag av overflaterim/kantkorn fra jula, men dette er nå svært vanskelig å påvirke.
Søndag ble det observert snøfokk på steder som er utsatt for vind fra SØ.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-25 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-22 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / BARDU

Snø

05.02.2019 kl. 11:15

853 moh

Eirik@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Eirik Fjær

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 0 moh

ObsID: 179226

Indre Troms / Melkarfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 12:30

754 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø på løs nedføyket snø kan gis små flakskred liten endring før vinden løyer Varslet faregrad er riktig Det er samsvar mellom observasjon og varsel

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind på utsatte steder

Snødekke

94 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 300 moh

Vær

Ikke nedbør -14 °C 15 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vinden tar ikke overalt, Sjufjellet er for eksempel ikke utsatt i særlig grad for sydøsten, mens det er snøfokk på andre utsatte rygger og fjellsider

Snøprofil

3 cm K RGsr 0 mm/0 mm D Fokksnø av varierende tykkelse hefter dårlig til ubundet snø under Q2 brudd, 25 cm F-/1F PP 0 mm/0 mm D Rimlag Ubundet snø med varierende grad av omdanning, 3 cm I 0 mm/0 mm D, 15 cm P RGxf/RGxf 0 mm/0 mm D, 44 cm I/1F IFil/MFcr 0 mm/5 mm D Ispakke med flere islag og grovkornet smelteovandlet snø innimellom, relativt stabilt -14 °C @ 0 cm Liten endring siden sist jeg tok profil i samme område

ObsID: 179015

Indre Troms / BARDU

Snø

02.02.2019 kl. 12:30

692 moh

stisand@Forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

God binding i snøen, nesten umulig å påvirke de svake lagene ved bakkenivå slik som forholdene er pr. i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn observert

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Generelt lite snø i fjellsidene over tregrensa. Mange bare rygger, ligger også lite snø i lesidene (dypeste målt på 150cm) Detter er lokalt i Liveltskaret.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S mellom 700 moh og 0 moh Gravd mellom 500 - 800 meter .

Tester

CTN God

Notater

Generelt lite snø i dette området, den snøen som ligger er hardpakket. Man kan gå til fots. Snødybden varierer fra ca.150cm i lesider og til bar mark.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 6 m/s fra SV ↗

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 47 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FC 0 mm/0 mm Påbegynt oppbygging av kantkorn ved bakkenivå. Fortsatt relativt små krystaller, men de er gjenkjennbare.

ObsID: 178862

Indre Troms / BARDU

Snø

02.02.2019 kl. 11:24

663 moh

stisand@Forsvaret (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Snødekker varierer fra 20-150cm

Tester

CTN

Vær

Ikke nedbør -18 °C 6 m/s fra S ↑

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178865

Indre Troms / Altevatn

Snø

02.02.2019 kl. 09:50

499 moh

stisand@Forsvaret (***)

Snødekke

Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Tørr Kommer store mengder fokksnø

Notater

Store mengder vindtransportert snø. Dårlig sikt.

Vær

Ikke nedbør -16 °C 9 m/s fra SØ ↖

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178869

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org