Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 14.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye snø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over skoggrensen har vinden og nedbøren den siste tiden lagt opp massive mengder med snø i leområder, da spesielt i øst- og sørvendt terreng. Fokksnøen trenger tid til å stabilisere seg og det vil fremdeles være mulig å løse ut skred i mange heng. Det er fremdeles vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim i snødekket. Disse lagene er stort sett vanskelig å påvirke, men skred som løsner på disse lagene kan bli svært store.
Den siste tiden har det kommet mye nysnø og det har vært kraftig vind fra SV, V og NV, særlig i høyfjellet. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå massive flak av fokksnø. Mildværet som var sist helg har fuktet det gamle snødekket, mens det forbigående mildværet torsdag kan ha fuktet opp den nyeste fokksnøen opp til 500-600 moh.
Observasjoner viser at et rimlag som ble dannet før jul kan ligge nedsnødd i skjermede områder, både over og under skoggrensen. Sist helg ble det også funnet lag med kantkorn i snødekket flere steder i regionen. Dette laget gikk da lett til brudd i stabilitetstester. Det kan ikke utelukkes at de vedvarende svake lagene kan være aktive, selv om de ikke har gitt fra seg faresignaler som drønn den siste uken. Trolig ligger de godt beskyttet under lag av fokksnø og skare.
Satellittbilder fra SatSkred viser at det har gått en del middels store snøskred i regionen i løpet av torsdag og fredag.
De siste tre dagene har det kommet rundt en halv meter nysnø i Tamokdalen.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig i grensetraktene.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / Gråhøgda Bardu

Snø

14.01.2019 kl. 18:56

698 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Vindpakket myk Tørr Det er ca 110 cm snø under tregrensen der vinden ikke har påvirket snødekket ved ca 450 moh. 35 cm med løs nysnø etter siste døgns snøfall. Under nysnøen ligger det et tynt skarelag på ca 3 cm tykkelse. Under skarelaget er det et lag med ubunden snø som er litt påvirket av sist mildvær men ikke gjennomfuktet ved 450 moh. Over tregrensen ved 700moh er det ca 5-10 cm nysnø. Det er stedvis myk fokksnø i terrenget over tregrensen. Under nysnø/myk fokksnø er det hard fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -10,7 °C 0 m/s Det var -19,5 grader nede i dalen. Oppe på fjellet var det -10,7 grader. Lett dis i luften, men måneskinn og stjerneklart.

Tester

CTN God Det var ingen utslag på CT. Lille blokktest viste ingen lagdeling i fokksnølaget. Ingen ustabile lag å finne i gitte høyde. Verdt å merke seg er at ved ca 600moh var det et tynt regnskarelag på ca en cm under nysnø etter siste snøfall. Under regnskarelaget som besto av et tynt islag var det begynnt å danne seg kantkornkrystaller. Snødekket mellom skoggrensen og ca 600moh bør være av interesse for obsturer de neste dagene dersom det kalde været holder seg mtp dannelse av kantkorn der snødekket er tynt.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet i omr grunnet at jeg gikk i mørket. Snakket med personell i omr som meldte at de ikke hadde sett skredaktivitet siste døgn.

Skredproblem

Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 500 moh Det er ikke observert noen svake lag i omr. Men det har vært stor pålagring av fokksnø i østlige eksposisjoner ifm siste snøfall. Selv om kantkornlag ikke ble funnet i omr Gråhøgda, kan det fortsatt være mulig å kunne påvirke nedsnødd kantkornlag fra slutten av desember som er nedføyket av siste tids snøfall og vind. Noe usikkerhet rundt hvilken høyde siste mildvær har påvirket snødekket, men det kan virke som om 700moh er et skille der mildværet har påvirket snøoverflaten i regionen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket vurderes som god. Det er ikke observert noen faretegn i omr. Det er verdt å merke seg at det er noe usikkerhet rundt hvorvidt kantkornlaget fra midten av desember fortsatt kan være aktivt i snødekket. Det er ikke observert skredaktivitet i omr siste døgn. Ut fra gitte værmelding vil fokksnølaget fra siste dagers snøfall og vindtransporterte snø ytterligere stabilisere seg. Det er meldt lite vind og små mengder snø for området, noe som indikerer at skredfaren vil avta i kommende periode. Det er dog noe usikkerhet knyttet til hvorvidt kantkornlaget fra desember fortsatt er aktivt og hvor dypt det er begravd etter siste tids snøfall og vindtransportert snø Varslet faregrad er for høy Det kan virke som om siste døgns kulde har påvirket fokksnøen slik at snødekket har stabilisert seg. Noe usikkerhet rundt kantkornlag fra midten av desember og hvorvidt det fortsatt er aktivt. Bør fortsatt utvises aktsomhet i bratte heng der det er mulighet for å kunne påvirke områder med tynt snødekke inntil status på tildligere nevnte kantkornlag er bedre utredet for omr.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det er fersk vindtrasportert snø i østlige eksposisjoner

Snøprofil

4 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert

ObsID: 175675

Indre Troms / setermoen

Snø

13.01.2019 kl. 14:47

492 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket er tydelig påvirket av mildværet som har vært, det er dannet flere skare/islag i snødekket. finner mye is og kantkorn ved bakken. vannskelig ov påvirke det svake laget, selv om det ikker er noen tegn til drønn, sprekker og propagering på stabilitetstest kan det ventes noe mer ustabil snø fra 600 moh og opp til 1300 moh. (vindpåvirket snø) faregrag 3 kan fortsatt forvente naturlig utløste skred, mye snø i det siste kombinert med vind har dannet fokksnø i høydet, forventes at det stabiliseres nå som det kommer værskifte. dannelse av kantkor kan forekomme da vi har en fuktsperre pga midlvær. uvist om dette har slått til i høyden(men trolig) Varslet faregrad er riktig jeg fikk ikke kommet over så veldig høyt over tregrensen pga mye tåker og lavt skydekke. det klarner til nå klokken 15. ser mye stein og koller på østvent side av storala. gikk naturlig utløste skred for noen dager siden.

Notater

snøprofiler kommer ila dagen.

Snøprofil

7 lagdelinger observert Tydelig påvirket etter midlværet. ca 500 moh. vet ikke om snø dekket er like påvirket i høyden. kan ikke finne nedføyket nysnø her rett over tregrensen. ca 30 gratt bratt testheng.

ObsID: 175457

Indre Troms / BARDU

Snø

13.01.2019 kl. 12:25

501 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødd ca 20, 30 cm inatt

Tester

CTN God Får ingen brudd.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt mellom 600 moh og 0 moh Finner kantkorn ved bakken. Tydelig gjenkjenbar. Snø dekket varier noe i tykkelse.se snøprofil

ObsID: 175421

Indre Troms / BARDU

Snø

13.01.2019 kl. 11:55

481 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 1300 moh. Snøgrense på 1300 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ingen faretegn observert under tregrensen. Mye løssnø

ObsID: 175411

Indre Troms / Melkarskaraksla

Snø

12.01.2019 kl. 14:26

484 moh

HenrikLangeland (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

114 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Tester

CTM12@52cmQ1 Middels Markert kollaps

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter S

ObsID: 175308

Indre Troms / BARDU

Snø

12.01.2019 kl. 14:11

586 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Generelt over 550 moh og i store glenner i skogen

Tester

ECTN13@30cmQ2 God Brudd i nedføyket nysnølag Ingen reaksjon i overgangen mellom nysnøen og fuktig skarelag på 60cm ved videre testing

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Vestvendte helninger har vært utsatt for krysslasting

ObsID: 175336
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.