Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 13.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye snø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over skoggrensen har vinden og nedbøren den siste tiden lagt opp massive mengder med snø i leområder. Fokksnøen trenger tid til å stabilisere seg og det vil fremdeles være lett å løse ut skred. Det er fremdeles vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim i snødekket. Disse lagene er stort sett vanskelig å påvirke, men skred som løsner på disse lagene kan bli svært store.
Den siste tiden har det kommet mye nysnø og det har vært kraftig vind fra SV, V og NV, særlig i høyfjellet. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå massive flak av fokksnø. Mildværet som var sist helg har fuktet det gamle snødekket, mens det forbigående mildværet torsdag kan ha fuktet opp den nyeste fokksnøen opp til 500- 600 moh.
Observasjoner fra sist helg viser at et rimlag som ble dannet før jul kan ligge nedsnødd i skjermede områder, både over og under skoggrensen. Sist helg ble det også funnet lag med kantkorn i snødekket flere steder i regionen. Dette laget gikk da lett til brudd i stabilitetstester. Det kan ikke utelukkes at de vedvarende svake lagene kan være aktive, selv om de ikke har gitt fra seg faresignaler som drønn den siste uken. Trolig ligger de godt beskyttet under lag av fokksnø og skare.
Satellittbilder fra SatSkred viser at det har gått en del middels store snøskred i regionen i løpet av torsdag og fredag.
De siste tre dagene har det kommet rund en halv meter nysnø i Tamokdalen.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / setermoen

Snø

13.01.2019 kl. 14:47

492 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket er tydelig påvirket av mildværet som har vært, det er dannet flere skare/islag i snødekket. finner mye is og kantkorn ved bakken. vannskelig ov påvirke det svake laget, selv om det ikker er noen tegn til drønn, sprekker og propagering på stabilitetstest kan det ventes noe mer ustabil snø fra 600 moh og opp til 1300 moh. (vindpåvirket snø) faregrag 3 kan fortsatt forvente naturlig utløste skred, mye snø i det siste kombinert med vind har dannet fokksnø i høydet, forventes at det stabiliseres nå som det kommer værskifte. dannelse av kantkor kan forekomme da vi har en fuktsperre pga midlvær. uvist om dette har slått til i høyden(men trolig) Varslet faregrad er riktig jeg fikk ikke kommet over så veldig høyt over tregrensen pga mye tåker og lavt skydekke. det klarner til nå klokken 15. ser mye stein og koller på østvent side av storala. gikk naturlig utløste skred for noen dager siden.

Notater

snøprofiler kommer ila dagen.

Snøprofil

20 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm P-K IF 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm Tydelig påvirket etter midlværet. ca 500 moh. vet ikke om snø dekket er like påvirket i høyden. kan ikke finne nedføyket nysnø her rett over tregrensen. ca 30 gratt bratt testheng.

ObsID: 175457

Indre Troms / BARDU

Snø

13.01.2019 kl. 12:25

501 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt mellom 600 moh og 0 moh Finner kantkorn ved bakken. Tydelig gjenkjenbar. Snø dekket varier noe i tykkelse.se snøprofil

Tester

CTN God Får ingen brudd.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødd ca 20, 30 cm inatt

ObsID: 175421

Indre Troms / BARDU

Snø

13.01.2019 kl. 11:55

481 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 1300 moh. Snøgrense på 1300 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ingen faretegn observert under tregrensen. Mye løssnø

ObsID: 175411

Indre Troms / Melkarskaraksla

Snø

12.01.2019 kl. 14:26

484 moh

Henrik@NGI (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

114 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter S

Tester

CTM12@52cmQ1 Middels Markert kollaps

Faretegn

Drønn i snøen

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175308

Indre Troms / BARDU

Snø

12.01.2019 kl. 14:11

586 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Vestvendte helninger har vært utsatt for krysslasting

Tester

ECTN13@30cmQ2 God Brudd i nedføyket nysnølag Ingen reaksjon i overgangen mellom nysnøen og fuktig skarelag på 60cm ved videre testing

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Generelt over 550 moh og i store glenner i skogen

ObsID: 175336

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org